Výstavy - Výstavní plán - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4

14. 04. 2011 – 04. 09. 2011

MARKUS LÜPERTZ

Mýtus a metamorfóza

Markus Lüpertz patří k nejvýraznějším postavám současné německé výtvarné scény. Zabývá se malbou, kresbou, sochařstvím, ale okrajově se věnuje též scénografii a píše poezii.

Výstava představí autorovy práce z posledního období.

Lüpertz byl přes dvacet let rektorem Akademie umění v Düsseldorfu. Narodil se v roce 1941 v Liberci.

 

Markus Lüpertz se narodil v Liberci v roce 1941, ale rodina již v roce 1948 uprchla do Německa a usadila se ve městě Rheydt v Porýní. V letech 1956-1961 Markus Lüpertz studoval postupně na Škole umění a řemesel ve městě Krefeld pod vedením Laurense Goosense a poté na Akademii umění v Düsseldorfu. Rok 1962 znamená v jeho životě zlom - Lüpertz se stěhuje do Berlína a v jeho tvorbě se poprvé objevuje tzv. „dithyrambická" malba. (Dithyramb je označení používané pro starořeckou sborovou píseň, která oslavuje bohy, nejčastěji boha Dionýsa.) Jeho zájem o dithyrambickou malbu vrcholí vydáním manifestu Kunst, die im Wege steht. Dithyrambisches Manifest (Umění, které stojí v cestě. Manifest dithyrambu.) Princip dithyrambu v obrazech Lüpertz definoval jako oslavu spojení člověka s přírodou prostřednictvím písní, tanců a opojení. Své dithyrambické obrazy prvně veřejnosti představil v roce 1964 v galerii Großgörschen 35 v Berlíně. Principu dithyrambu se ve své tvorbě věnuje i nadále a již v roce 1968 vydává další manifest na toto téma - Die Anmut des 20. Jahrhunderts wird durch die von mir erfundene Dithyrambe sichtbar gemacht (Půvab 20. století se zviditelnil díky dithyrambu, který jsem vynalezl). Rok 1968 je ale pro Lüpertzovu kariéru umělce významný i z jiného důvodu: v tomto roce poprvé vystavuje v Galerii Michael Werner v Berlíně. Pan Michael Werner jej pak zastupuje, stává se jeho galeristou; Lüpertz od té doby pravidelně vystavuje ve Wernerově galerii v Kolíně nad Rýnem a v New Yorku.

V roce 1970 Lüpertz absolvuje roční studijní pobyt ve Florencii, který mu byl umožněn díky získání ceny Villa Romana.

Sedmdesátá léta 20. století znamenají také výrazné rozšíření Lüpertzových aktivit. Od roku 1974 působí Markus Lüpertz jako hostující profesor na Státní akademii výtvarného umění v Karlsruhe (http://www.kunstakademie-karlsruhe.de/) a na stejné škole pak v letech 1976-1987 přednáší jako řádný profesor. Souběžně v roce 1975 vychází první sešit Lüpertzových básní pod názvem 9 x 9. (Básnické dílo Markuse Lüpertze nebylo dosud do češtiny přeloženo.)

V osmdesátých letech začíná Lüpertz experimentovat s objemem a vytváří své první sochy. Jak v malířství, tak v sochařství se opakovaně vrací k lidské postavě, ovšem silně ovlivněné mnoha vlivy: klasickým Řeckem, africkým uměním, kubismem a surrealismem. Sám Lüpertz v osmdesátých letech „objevuje" francouzského malíře Jean-Baptiste Camilla Corota (1796-1875), nejznámějšího představitele tzv. barbizonské školy (Oblastní galerie spravuje jeden z nejpočetnějších souborů děl barbizonské školy v ČR!) a klasicistního malíře Nicolase Poussina (1594-1665) a přiznává jejich vliv na své práce. Kromě malířství, sochařství a poezie se od počátku osmdesátých letech příležitostně věnuje také scénografii.

Markus Lüpertz získal za svou výtvarnou práci řadu ocenění (Cena německých výtvarných kritiků, 1970, Stipendium Villa Romana, 1970, cena Lovis Corinth, 1990) a úspěchů dosáhl rovněž jako pedagog. Kromě svého působení v Karlsruhe získal v roce 1986 profesuru na Státní akademii umění v Düsseldorfu, kde pak v letech 1988 - 2009 působil jako ředitel a pedagog. (Studijní pobyt v ateliéru Markuse Lüpertze absolvoval mimo jiné také český výtvarník Lubomír Typlt, jehož díla představujeme souběžně s Lüpertzovovou výstavou.)

Díla Markuse Lüpertze byla za poslední čtyři desetiletí představena na samostatných nebo souborných výstavách v Německu, Nizozemí, Itálii, Francii, Španělsku, Velké Británii, Rakousku, Švýcarsku, Lucembursku, Finsku, Belgii, Slovinsku a v USA, zastoupena jsou ve sbírkách mnoha významných světových muzeí a zdobí veřejná prostranství v několika evropských městech.

Jeho práce odráží směsici dialogu mezi minulostí, řeckými mýty a náboženským cítěním a lásku k poezii a literatuře; podobně jako díla Georga Baselitze, Jörga Immendorffa a Anselma Kiefera bývají nejčastěji řazeny k tzv. německému neo-expresionismu.

Markus Lüpertz v České republice dosud nevystavoval (s výjimkou sochy Paris sans bras, 2004, bronz, 355 x 77 x 67 cm na Sculptor Forum Winter Liberec, 2008-2009), v tomto směru je liberecká výstava výjimečná. Výstava v Oblastní galerii však má další symbolický rozměr. Přední německý umělec Markus Lüpertz bude poprvé představen v rodném městě a navíc v roce jeho významného životního jubilea, kdy se dožívá 70 let.

Liberecká výstava zahrnuje práce vzniklé v posledních dvou dekádách umělcovy tvorby. Výběr děl na výstavu a celá její příprava proběhla ve spolupráci s Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg.

 

 

Životopis

1941

Narozen v Liberci

1948

Rodina uprchla z Liberce do západního Německa a usadila se ve městě Rheydt v Porýní

1956-1961

Studuje na Škole umění a řemesel ve městě Krefeld pod vedením Laurense Goosense (Laurens Goosens)

Pobyt v klášteře Maria Laach na břehu jezera Laach v Porýní

Rok strávil prací v uhelných dolech

Další studia v Krefeldu a na Akademii umění v Düsseldorfu

Pracuje na opravách silnic

Opakované pobyty v Paříži

Od roku 1961

Činný jako umělec ve svobodném povolání

1962

Stěhuje se do Berlína

Začíná se věnovat tzv. dithyrambické malbě

1963

Začíná pracovat na sérii Kačer Donald

1964

Otevření Galerie Großgörschen 35 v Berlíně s výstavou dithyrambického malířství

1966

Zveřejňuje manifest Kunst, die im Wege steht. Dithyrambisches Manifest (Umění, které stojí v cestě. Manifest dithyrambu.)

1968

Zveřejňuje manifest Die Anmut des 20. Jahrhunderts wird durch die von mir erfundene Dithyrambe sichtbar gemacht (Půvab 20. století se zviditelnil díky dithyrambu, který jsem vynalezl)

První výstava v Galerii Michael Werner v Berlíně (od té doby vystavuje pravidelně v Galerii Michael Werner v Kolíně nad Rýnem v New Yorku)

1970

Získává cenu Villa Romana, která mu umožnila strávit jeden rok ve Florencii

Začíná pracovat na Deutsche Motive (Německé motivy)

Vyhrává Cenu Asociace německých kritiků

1973

Souborná výstava ve Staatliche Kunsthalle v Baden-Badenu

1974

Organizuje 1. Berlínského Bienále

Fostující přednášející a od roku 1976 (do 1987) řádný profesor na Státní akademii výtvarného umění v Karlsruhe

1975

Vydává první sešit básní 9 x 9

1977

První Stil-Bilder

Výstava Dithyrambic a Stil-Bilder v Kunsthalle v Bernu

Nástěnné malby pro krematorium Ruhleben v Berlíně

Spolu s Georgem Baselitzem odřekl účast na výtvarné přehlídce documenta 6 v Kaselu

1980

Začíná pracovat na cyklu Alenka v říši divů

1981

Vydává sbírku básní und ich spiele, ich spiele ...(a hraji si, hraji ...)

1982

Účastní se výtvarné přehlídky se na documenta 7 v Kasselu; Scéna pro operu Vincent Rainera Kunada ve Státním divadle v Kasselu

Vychází kniha jeho básní Ich stand vor der Mauer aus Glas (Stojím před skleněnou zdí)

1983

Vytváří scéna pro operu Werther od Julese Masseneta v divadle v Ulmu (na žádost herců byla připravená scéna odstraněna před premiérou

Profesura na Letní akademii v Salzburgu

Vychází publikace Gedichte 1961-1983, Auswahl (Básně 1961-1983, Výběr)

Výstava v Stedelijk Van Abbemuseum v Eindhovenu

1984

Delší pobyt v New Yorku

vychází kniha Tagebuch New York 1984 (Newyorský deník 1984) a Bleiben Sie sitzen Heinrich Heine (Zůstaňte sedět, Heinrichu Heine)

Začíná pracovat na obrazech Pierrot Lunaire

1985

První obraz inspirovaný Jean-Baptiste Camillem Corotem (1796-1875), nejznámějším představitelem tzv. barbizonské školy

Začíná zkoumat starověké náměty

1986

Profesura na Státní Akademii umění v Düsseldorfu, rektorem Akademie od roku 1988 do roku 2009

Začíná pracovat na sérii Zwischenraumgespenster (Vmezeření duchové)

Výstava Belebte Formen und kalte Malerei. Gemälde und Skulpturen (Oživené tvary a chladná malba. Malba a sochařství.) ve Státní galerii Lenbachhaus v Mnichově

Vychází mu kniha textů o J.-B. C. Corotovi Hommage à Prévost, Berthe Morisot und Trouillebert (Pocta Prévostovi, Berthě Morisotové a Trouillebertovi)

Socha Titan

1989

Retrospektivní výstava jeho maleb, soch a kreseb z let 1964-1988 v Abbaye Saint-André, Centre d'Art Contemporain ve městě Meymac ve Francii

První obraz inspirovaný Nicolasem Poussinem

1989/90

Návrh a realizace chrámových oken pro katedrálu ve městě Nevers ve střední Francii

1990

Získal cenu Lovise Corintha

1991

Pro divadlo v Brémách navrhl scénu a kostýmy pro operu Der Sturm (Bouře) od Franka Martina (na námět Williama Shakespeara)

Retrospektivní výstava v Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía, Madrid představující práce z let 1963-1990

1993

Souborná výstava jeho maleb, soch a kreseb v Kunstmuseum v Bonnu

Začíná pracovat na sérii Männer ohne Frauen. Parsifal (Muži bez žen. Parsifal)

1994

Výstava v Palais Liechtenstein ve Vídni

výstava na téma válka v Reuchlinhaus v Pforzheimu

1995

Výstava z Pforzheimu byla reprízována v Galerii města Stuttgart

Výstava bronzových soch cestuje do Kunsthalle v Manheimu, Städtische Kunstsammlungen Augsburk a Gerhard Marcks Haus v Brémách

Výstava Der mediterrane Mythos (Středommořské mýty) v Muzeu moderního umění v Bolzanu

vzniká socha Judith (Judita)

1996

Tématická souborná výstava jeho prací v Kunstsammlungen Nordheim-Westfalen, Düsseldorf, doprovázaná sympoziem

Vznikl cyklus Othelo

Pro Německou operu na Rýnu v Düsseldorfu a Duisburku navrhuje scénu a kostýmy Verdiho opery Trubadúr

1997

Obsáhlá výstava v Stedelijk Museum v Amsterodamu

Výstava jeho maleb, soch a kreseb v Kunsthalle Hypo-Kulturstiftung v Mnichově a v Muzeu Von der Heydt ve Wuppertalu

Začíná pracovat na nové sérii s krajinářskými motivy

1998

Výstava soch v Bill Lowe Gallery v Atlantě

První představení jeho obrazů ze série Monte Santo v Galerii Michael Werner v Kolíně nad Rýnem

1999

Dokončuje cyklus Vanitas a vystavuje ho v bývalých koksovnách Zeche Zollverein v Essenu

2000

Vystavuje soubor tří soch v areálu zámku Bensberg v Bergisch Gladbach

První představení cyklu Vespers (Nešpory) jako součást výstavy Lost Paradise Lost. Kunst und sakraler Raum (Lost Paradise Lost. Umění a sakrální prostor) v Hannoveru

2001

Vyzván, aby upravil vstupní prostor před Úřadem spolkového kancléře v Berlíně

Nástěnné malby Die sechs Tugenden (Šest ctností) doplnily bronzovou sochu Die Philosophin (Filozofka) ve foyeru

2002

Výstava v Institut Valencià d'Art Modern ve Valencii - v Centru Julia Gonzáleze a v Muzeu Würth v Künzelsau.

2004

Získal ocenění na IV. Mezinárodní ceně Julia Gonzáleze (27. března 2004)

2005

Odhalení sochy Adler (Orel) v budově Spolkového soudu v Karlsruhe a sochy Hommage an Mozart (Pocta Mozartovi) v Salzburgu

2006

Čestný doktorát Akademie umění ve Wroclawi (25. října 2006)

2007

Odhalení sochy Mercurius (Merkur) před budovou Post Tower v Bonnu (centrála společnosti Deutches Post DHL)

2008

Odhalení vitráže navržené pro kostel sv. Ondřeje v Kolíně nad Rýnem

2009

Odhalení sochy Apollo před Alžbětinským kostelem v Bambergu

Odchází z postu ředitele Státní Akademie umění v Düsseldorfu

2010

Výstava Metamorphosen der Weltgeschichte (Metamorfóza světových dějin) v Albertině ve Vídni

 

 

Zastoupen ve sbírkách (výběr):

Kunstmuseum Walter, Augsburk

Kunsthalle, Baden-Baden

Nationalgalerei, Berlín

Kunsthalle, Bern

Palais des Beaux-Arts, Brusel

Kunsthalle, Düsseldorf

Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven

Haus der Kunst, Mnichov

Landesmuseum, Mnichov

Pinakothek der Moderne, Mnichov

Musée d' Art Moderne de la Ville de Paris, Paříž

Musée d' Art et d' Industrie, Saint-Etienne

Art Museum, Saint Louis

Moderna Museet, Stockholm

Musée d´Art Moderne et Contemporain, Štrasburk

Museum Tel Aviv

Musée d' Art et d' Histoire, Ženeva

 

 

Výstavy (výběr):

„Markus Lüpertz - Dithyrambische Malerei", Galerie Großgörschen 35, Berlín, 1964

„Markus Lüpertz - Kunst, die im Wege steht", Galerie Großgörschen 35, Berlín, 1965

Galerie Michael Werner, Berlín, 1968

Staatliche Kunsthalle, Baden-Baden, 1973

Hamburger Kunsthalle, Hamburk, 1977

Kunsthalle, Bern, 1977

Stedelijk Van Abbe Museum, Einhoven, 1977

Whitechapel Art Gallery, Londýn, 1979

Marian Goodman Gallery, New York, 1981 a 1982

Musée d'Art Moderne et Contemporain, Štrasburk, 1983

„Markus Lüpertz - Bleiben Sie sitzen Heinrich Heine", Wiener Secession, Vereinigung bildender Künstler, Vídeň, 1984

„Markus Lüpertz - Belebte Formen und kalte Malerei", Städtische Galerie im Lenbachhaus, Mnichov, 1986

Waddington Galleries, Londýn, 1986

Kunsthalle zu Kiel; Schleswig-Holsteinischer Kunstverein, Kiel, 1988

Rena Bransten Gallery, San Francisco, 1988

Centre d'Art Contemporain, Abbaye Saint-André, Meymac, 1989

Obalne Galerije Piran, Ljubljana, 1989

Galleria In Arco, Turín, 1989

"Markus Lüpertz - Retrospectiva 1963-1990 - Pintura, escultura, dibujo", Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, 1991

Cleto Polcina Artemoderna, Řím, 1991

Galerie Beaumont, Lucemburk, 1991

Kunstmuseum Bonn, 1993

"Markus Lüpertz - Gemälde nach Poussin", Museum Ostdeutsche Galerie, Regensburg, 1993

Museion - Museo d'Arte Moderna e Contemporanea, Bolzáno, 1995

Galerie Montenay, Paříž, 1995

Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, 1996

Locks Gallery, Philadelphia, Pennsylvania, 1996

Staatliche Antikensammlung und Glyptothek, Mnichov, 1996

Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, Mnichov, 1997

„Markus Lüpertz - Die drei Grazien", Galerie Michael Werner, Kolín nad Rýnem, 2004

„Markus Lüpertz, Durs Grünbein - Daphne - Metamorphose einer Figur", Sinclair-Haus der Altana AG, Bad Homburg, 2005

"Markus Lüpertz - Bilder, Skulpturen, Arbeiten auf Papier 1989-2006", Galerie Noah im Glaspalast, Augsburk, 2006

Galerie de France, Paříž, 2007

„Markus Lüpertz - Tents - Early Dithyrambs", Galerie Michael Werner, Kolín nad Rýnem, 2007

„Markus Lüpertz - Dithyrambische Malerei 1967-1971", EL SOURDOG HEX, Berlín, 2009

„Markus Lüpertz - Hauptwege und Nebenwege - Retrospektive", Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, 2009

„Markus Lüpertz - Chemnitzer Melange - Eine Einsicht", Kunstsammlungen Chemnitz, 2009

„Markus Lüpertz - METAMORPHOSEN DER WELTGESCHICHTE", Albertina, Vídeň, 2010

 

Výstavu v Oblastní galerii v Liberci finančně podpořily Ministerstvo kultury ČR a Česko-německý fond budoucnosti. Děkujeme!

 ZPĚT NA PLÁN VÝSTAV