Výstavy - Výstavní plán - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9

21. 06. 2018 – 30. 09. 2018

Sudek, Funke, Drtikol etc.

Česká a slovenská fotografie ze sbírky PPF Art

„Neobdivujeme dílo, nýbrž ideu, která je v díle obsažena.“

(František Drtikol)

Víc jak sto let české, ale i slovenské fotografie, je dostatečným důvodem, proč představit veřejnosti vzepětí, názorové okruhy a peripetie fotografie, která prošla od konce 19. století až do současnosti bouřlivým vývojem. Záměrem výstavy, která čerpá z jedné z největších sbírek v České republice, je podat vyvážený obraz média, které se zejména při nástupu avantgardy sebevědomě začlenilo do uměleckého kvasu své doby. Koncepčně bude výstava sice sledovat základní chronologii vycházející z možností sbírky PPF Art, tedy od piktorialismu přelomu 19. a 20. století až do současnosti, ale důraz bude kladen právě na ideje a myšlenkové pozadí, které určovalo přístup k fotografii výrazných osobností české a slovenské fotografie. Jádrem sbírky je zejména dílo Josefa Sudka, které by mělo být výraznou linkou výstavy v podobě ukázek z jeho slavných fotografických cyklů. Další osobnosti české fotografie, Jaromír Funke, František Drtikol, ale i Jaroslav Rössler, jsou ti, kteří zosobňují různé principy meziválečných směrů a budou rovněž páteří výstavy. Koncepce výstavy bude sledovat paralelní linie uměleckých směrů v jejich průnicích, ale i zásadních odlišnostech vedle silné dokumentární linie fotografické tvorby. Na vývoji fotografie v našich zemích bude také ukázána i dobová společenská situace, které byla a je fotografie jedním z nejsilnějších zrcadel. Důležitým aspektem výstavy je také akcentování zástupců slovenské fotografie, která se pochopitelně v naší historii prolínala s tou českou. Limitem je opět sbírka PPF ARt, která ovšem disponuje fotografiemi několika významných slovenských fotografů. Bez slovenské fotografie by byl průřez vývojem fotografie u nás torzovitý.

Prostor hlavního sálu liberecké Oblastní galerie sám determinuje, ale i dává výrazné možnosti, jak rozvrhnout reprezentativní průřez historií české a slovenské fotografie. Hlavní sál využívá jak postranní komorněji laděné prostory pod ochozem, tak velkorysý prostor v centru sálu. Panelové moduly budou tvořit zmíněnou pomyslnou páteř výstavy, z nichž povedou další neméně důležité linie fotografických směrů a žánrů dál. Vzhledem k prostoru galerie v historizujícím stylu a dispozici gradující ochozem, výstava nasměruje diváka od začátku 20. století, předválečné a poválečné fotografie z hlavního sálu směrem na ochoz k současným směrům a tendencím ve fotografii. Obsáhlost sbírky fotografií PPF Art dovoluje akcentovat pro diváka důležitou chronologii a zároveň proměny podob fotografických žánrů. Od 90. let systematicky budovaná kolekce fotografií tak bude zúročena výstavou, která by měla dát divákovi dostatečně pestrý obraz o fotografii, jejíž představitelé patří i ve světě mezi ceněné osobnosti. 

 

Výstava vznikla ve spolupráci s Ateliérem Josefem Sudka.

Výstava je připravena při příležitosti výročí vzniku Československé republiky.

 ZPĚT NA PLÁN VÝSTAV