Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5

27. 11. 2014 – 22. 02. 2015

František Bílek

Poutník v bezčasí

František Bílek (1872–1941) je považován v kontextu českého výtvarného umění za synonymum symbolismu. Jeho jméno je spojováno hlavně se sochařskou a řezbářskou odnoží výtvarné tvorby, neméně kvalitní jsou ale i jeho kresby a grafiky, zpravidla tvořící jakýsi předstupeň Bílkových sochařských děl. 

Dodnes je František Bílek považován za zcela ojedinělý fenomén v kontextu nejen českého, ale i světového výtvarného umění. Jeho tvorba přesahuje do mystických rovin, nesoucích v sobě filozofické, náboženské, ale i literární stopy. Bílkovým celoživotním tématem se stalo hledání smyslu života a vlastní tápání v oblasti osobní, ale i kolektivní viny a následného trestu.

Výstava se koná v grafickém kabinetu a její součástí jsou i tři plastiky, které dokumentují provázanost jeho práce grafické a sochařské.

Výstava je připravena ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostravě.

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV