Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6 7 8

11. 12. 2014 – 03. 05. 2015

Paleta 'ismů'

Ze sbírek I

Nedávná instalace stálé expozice Na vlnách umění v nově zrekonstruované budově Lázní ukázala, že navzdory nepoměrně větší výstavní ploše zůstala řada pozoruhodných děl v depozitáři. Oblastní galerie se proto rozhodla tato díla postupně představovat v rámci proměnných výstav. První sbírková výstava je zaměřená na umění v českých zemích 1900–1918.

Doba po roce 1900 je velmi přitažlivá různorodostí uměleckých představ. Tato různorodost na straně jedné vychází z prudkých změn okolního světa, z překvapivých zjištění, s nimiž přicházejí přírodní i společenské vědy a z radikálního zrychlení životního tempa, k čemuž přispělo mj. i rozšíření vlakové a automobilové dopravy. Na druhé straně mnohovrstevnatost uměleckých ideí odráží situaci domácího prostředí, které nové „ismy“, zejména impresionismus, přijímalo se značným zpožděním. Avšak v průběhu několika let se tato situace radikálně změnila a další „ismy“ již v českém prostředí vznikali více méně současně s vývojem v Evropě. Odtud tedy název Paleta „ismů“, kdy kromě doznívajícího realismu, secese a symbolismu vedle sebe koexistuje řada moderních směrů.

Z hlediska obecních dějin umění je zde připomenuta stavba chrámu secese – Obecního domu v Praze s malíři, kteří se podíleli na jeho malířské výzdobě, a to Karel Špillar a Jan Preisler. V rámci impresionismu je zde připomenut Antonín Hudeček, Václav Radimský a Slavíčkův přítel Bohuslav Dvořák, v rámci náladové krajinomalby František Kaván. Expresionismus je zastoupen obrazy Georga Karse, kubismus díly Josefa Čapka, Otty Gutfreunda, Alfreda Justitze a dalších, civilismus plátnem Otakara Nejedlého. Začátek minulého století se rovněž nesl ve znamení hnutí za emancipaci žen. Za všechny ženy-malířky je zde představena Anna Plesingerová Božinová. V neposlední řadě jsou zde vystaveny také obrazy s vazbou na Liberec a jeho okolí. Prvním je obraz Theodora Liebiega jr. jedoucího se svou snoubenkou v autě. V této souvislosti je zde příslušník třetí generace podnikatelů připomenut nikoliv jako excelentní velkoprůmyslník a stavebník, ale jako průkopník automobilismu, zakladatel automobilového klubu a stavebník tenisových kurtů v Liberci. Dalším z obrazů, které mají vazbu na zdejší okolí, konkrétně na Jizerské hory, je Alej s povozem od Wenzela Franze Jägera.

Výstava, zejména vzhledem k prostorovým možnostem, si neklade za cíl ukázat všechny podoby umělecké tvorby tohoto období. Jednotlivá její díla mohou posloužit jako příklad dobového myšlení, jako možnost nahlédnout do psychických stavů a vjemů jejich tvůrců.

Komentovaná prohlídka: 19. 3. 2015 v 10.30, 17.00. 

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV