Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4

25. 09. 2014 – 30. 11. 2014

Kotvy Máje

Výstava KOTVY MÁJE / České obchodní domy 1965–1975 prezentuje patnáct nejvýznamnějších českých obchodních domů z 60. a 70. let 20. století. Jde nejen o nejznámější objekty typu Kotvy či Máje, ale také o regionální priory v Plzni, Pardubicích či Olomouci. Stranou zájmu nezůstaly ani družstevní a spe­cializované obchodní domy, ani liberecké obchodní středisko Ještěd, stržené v roce 2009.

Kromě funkčních odlišností a geografické různosti je ve výběru zachována i varieta problémů a témat, a to v architektuře samotných staveb i v jejich urbanistickém kontextu. Nezastu­pitelné místo ve výběru mají vedle realizovaných domů i neuskutečněné a širší veřejnosti dosud neznámé návrhy Aleny Šrámkové a Růženy Žertové. V krátkém průřezu se představují i soudobé slovenské obchodní domy.

Jedním z cílů projektu KOTVY MÁJE / České obchodní domy 1965–1975, který kromě výstavy zahrnuje i stejnojmennou publikaci, je ukázat paletu přístupů k řešení typologické úlohy obchodního domu v tehdejším Československu. Na vybraných objektech lze také charakterizovat tendence soudobé architektury a jejich reflexi a rozvíjení v domácích podmínkách. Původní architektonické hodnoty jsou zároveň konfrontovány se současnými přístupy. Dalším z cílů projektu je v té souvislosti pokračování společenské debaty jak o smyslu ochrany a respektování původních staveb, tak i o významu a možnostech jejich proměn.

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV