Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2

12. 06. 2014 – 14. 09. 2014

FRANTIŠEK KUPKA

Vanoucí modře

Nejdražším draženým obrazem českých aukcí roku 2013 se stal za závratnou sumu 57 milionů Kč obraz Františka Kupky Tvar modré z roku 1913. Zahraniční zájemce si ho však nemohl z České republiky vyvézt. Stát vývoz obrazu zakázal, neboť se ukázalo, že byl v minulosti jako součást Waldesovy sbírky prohlášen za kulturní památku.

Přesto, že osudy v Liberci vystavených děl nejsou zdaleka tak dramatické, nemění to nic na jejich významu. Výstava prací na papíře Františka Kupky s názvem Vanoucí modře představí kompletní grafický cyklus Čtyři příběhy bílé a černé a studijní kresbu Vanoucí modře ze sbírek Oblastní galerie. Dále je doplněna stejnojmenným obrazem se sbírek Národní galerie v Praze. V Liberecké výstavě se tak potkávají dvě roviny abstraktní tvorby Františka Kupky. Obě jsou shodou okolností datované do dvacátých let. Vanoucí modře (1923) ještě vycházejí, jak si Kupka sám zaznamenal, ze studia mořských vln. Oproti tomu Čtyři příběhy bílé a černé (1926) již pracují s ryze abstraktní formou bez vazeb na organické tvary. Pomocí dřevorytu a jeho schopnosti vytvořit výrazné bílé a černé plochy vyprávějí proměny čtyř tvarů. 

František Kupka

 

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV