Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4

25. 09. 2014 – 30. 11. 2014

ONDŘEJ KOPAL / RICHARD ADAM

autor / sběratel

Sbírka sběratele a mecenáše Richarda Adama je mimořádná svou komplexností a zaměřením na současné české, slovenské a německé umění od poloviny osmdesátých let do současnosti. Součástí této kolekce, která patří mezi nejkvalitnější a nejucelenější sbírky současného českého malířství vůbec, je také řada obrazů Ondřeje Kopala (nar. 1974 v Liberci). Ondřej Kopal kombinuje expresivitu a gestičnost s kolážovými prvky, vážná témata prokládá groteskními. Většina jeho děl zrcadlí postmoderní společnost, v níž se trvalou inspirací umění stává cestování, vzdálené kultury a místa. Jako host výstavy bude představen profesor Jiří David, u něhož Ondřej Kopal v letech 19962001 studoval. Oba umělce spojuje mj. záliba ve zkratkovitém vyprávění a práce s novodobými symboly.

Tvorba Ondřeje Kopala je často prezentována s mladšími umělci, neboť se v ní objevuje malba sprejem jako základní výrazový prvek streetartu a graffiti. Rozsáhlá liberecká výstava s retrospektivním charakterem nabízí výběr z téměř všech dosavadních cyklů, od lyricky pojatých difuzních krajin, přes dynamické kosmologické vize až po nejnovější obrazy znázorňující ikony současné populární hudby. Leitmotivem autorova snažení je sjednocení staronového média malby se současnou kulturou klipového vidění světa.

Toto sjednocení se nese v duchu dekonstruktivní estetiky, která pracuje s postuláty nepředvidatelnosti a kontrolovaného chaosu. Protiklady, mixáž motivů i formálních prvků a především spojování zdánlivě nesmiřitelného, například dětské senzibility, výrazně dramatické kresebnosti a komiksových i kolážových prvků dává obrazům Ondřeje Kopala individuální styl. 

K výstavě vychází katalog v grafické úpravě Roberta V. Nováka.

Vernisáž: 25. 9. 2014 v 17.30 hodin

Úvodní slovo: Richard Adam, Martin Dostál

Doprovodné akce:

16. 10. 2014 v 10.30 hodin komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou výstavy Zuzanou Štěpanovičovou

16. 10. 2014 v 17.00 hodin komentovaná prohlídka výstavy s Richardem Adamem a Ondřejem Kopalem

 

 

 

 

 

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV