Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  

05. 03. 2014 – 06. 04. 2014

FOTOGALERIE NIKA

Kurátor výstav: Luděk Lukuvka

SOUČASNÉ

MEZI SVĚTY I LIBERECKÉ LÁZNĚ OČIMA FOTOGRAFŮ I 28. 2. – 6. 4. 2014

Výstava je fotografickou reflexí  Městských lázní  před rekonstrukcí a přeměnou na Oblastní galerii. 

Šest fotografů (Milada Dománková, Michaela Hrubá, Jana Hunterová, Jiří Havrda, Roman Machek a Jiří Novák) přináší snímky, které vznikaly během několika návštěv významné liberecké stavby v roce 2010. Fotografie v sobě nezapřou imaginativně výtvarný přístup autorů. Nesporně sugestivní atmosféra bývalých Lázní Františka Josefa je ještě zesílena dlouhodobou devastací a určitým bezčasím, které se tak stalo prahem mezi světem minulým a budoucím. Lázeňským světem tehdejších obyvatel Liberce a světem umění, kterému je nyní budova otevřena. 

PŘIPRAVUJEME

Josef Moucha

Tereza Kabůrková

Jolana Havelková

Štěpán Grygar 

Jiří Thýn

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV