Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  

05. 03. 2014 – 06. 04. 2014

SET GALERIE

plán výstav

Kurátor SET GALERIE:  Jan Stolín

SOUČASNÁ VÝSTAVA:

JAN MLADOVSKÝ I SHADOW UNIVERSE I 28. 2. – 6. 4. 2014

Vernisáž / 28. 02. 2014 15.00 - 18.00

Divák na jedné straně vnímá umělecké dílo v rámci přejatých kritérií estetických hodnot, zároveň však vzbuzuje v jeho mysli různé spekulace - o umělci, jenž dílo stvořil, o jeho životě a cílech, čím byl inspirován a jak postupoval při realizaci, o významu díla a o identitě zobrazeného motivu, jakou roli hrál materiál, použitá technologie, kdo další se na d&ia cute;le podílel, jaká je jeho historie, kdo dílo vlastnil a komu patří nyní, jeho cena, proč se nachází právě na tomto místě, atd. To vše může mít efekt, hrát roli katalyzátoru akce či reakce. 

V tomto smyslu umění nemusí nutně být pouze estetickým zážitkem uspokojujícím naše estetické cítění či představy, nebo vizuální komunikací dekódováním symbolických významů, ale může být zrovna tak uspokojivě interpretováno jako aktivita světa neživých věcí a adaptivních systémů. Muzejní sbírky a zvláště jejich depozitáře je možno v jistém smyslu řadit mezi podobné systémy. Určitá díla jsou preferována a zpřístupňována veřejnosti a jiná opomíjena a často dlouhodobě ponechávána v depozitáři, čekajíce až nastane jejich čas.

PŘIPRAVUJEME:

Jan Šerých /1972/

Práce Jana Šerýcha se vyznačují širokou škálou výrazových prostředků, sahající od malby a kresby, videoprojekci přes grafický design až ke zvukové instalaci. Navazuje na konceptuální a geometrické tendence 2. pol. 20. století. Pro jeho tvorbu je typická redukovaná, až odosobněná geometrická forma.  Nalezené zvuky, citace textů, útržky internetových zpráv jsou inspiračním zdrojem, který Jan Šerých převádí do jednoduchých geometrizujících kódů. Vznikají tak sestavy nových znaků, písmen, teček a čárek (znaky a šifry ne nepodobné Morseově abecedě). Jednotlivé prvky těchto kódů můžeme dešifrovat na různých úrovních. Přestože se jedná o racionální přístup, informace, kterou z tvorby Jana Šerýcha můžeme získat, je silně emocionální. Je to zpráva o možnostech a nemožnostech komunikace v současném světě.

Tomáš Hlavina /1966/ 

Tomáš Hlavina patří mezi výrazné osobnosti střední generace, která nastupovala na uměleckou scénu začátkem 90. let. minulého  století.  Práce Tomáše Hlaviny je  nepřehlédnutelná, a to přesto (nebo právě proto), že se neustále pohybuje mimo hlavní proudy českého výtvarného umění posledních let.  Objekty, které Hlavina vytváří, jsou složené z nalezených předmětů denní potřeby. Kombinuje např. spojovací, elektroinstalační a kuchyňský materiál navzájem do precizně provedených „readymades“. Citlivé vnímání tvarů, schopnost kombinace a čisté provedení objektů patří k největším kvalitám tvorby Tomáše Hlaviny. Instalace výstavy téměř připomíná laboratorní prostředí, v němž je vnímavý pozorovatel fascinován nevšedními objekty, které mu vzdáleně připomínají věci tak všední.

 

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV