Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2

05. 03. 2014 – 06. 04. 2014

RUDOLF II. A MISTŘI GRAFICKÉHO UMĚNÍ

28. 2. - 6. 4. 2014

Ke čtyřstému výročí úmrtí císaře Rudolfa II. připravila Národní galerie v Praze výstavu grafického umění, které se úzce váže k působení tohoto císaře a jeho dvora. Oblastní galerie v Liberci se rozhodla tuto výstavu představit také v Liberci. Důvodem je fakt, že i v jejích sbírkách se nachází řada grafických listů autorů zastoupených na této výstavě, ty však byly představeny v jiných souvislostech  nebo nikdy vystaveny nebyly. Současná výstava je příkladem, jak je možné elegantně a pro laickou veřejnost přívětivě prezentovat staré Mistry grafického umění. Mimořádný význam výstavy vyplývá i z faktu, že se jedná o pilotní projekt dlouhodobé spolupráce Sbírky kresby a grafiky Národní galerie v Praze s Oblastní galerií v Liberci.

Ve 2. polovině 16. století dosáhla grafika díky zdokonaleným technikám mědirytu a leptu a zásluhou několika významných umělců skutečného vrcholu. Výstava představí nejen díla spjatá s osobou císaře a jeho dvora (portréty Rudolfa II. a významných šlechticů a diplomatů, veduty tehdejší Prahy, dokumentaci dvorských slavností a politických zasedání), ale také skutečné grafické skvosty mající nevyčíslitelnou uměleckou hodnotu.

Vystaveno je cca 40 grafických listů čelných autorů tzv. rudolfínského okruhu, jako byli Hendrick Goltzius, Aegidius Sadeler, Lucas Kilian, Jan Muller a další, kteří mnohdy tvořili podle předloh tehdejších nejvýznamnějších umělců Hanse von Aachen, Bartolomea Spranger, Roelanda Savery či Adriana de Vries a jiných.

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV