Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6 7

28. 02. 2014 – 30. 03. 2014

Koupání bez hranic

Lázeňství v Trojzemí

Liberec a Žitava se mohou pochlubit významnými městskými lázněmi z doby historismu. Jejich architektura i různá využití nás motivují zabývat se fascinující historií lázeňství v oblasti Euroregionu Nisa, od středověké studny mládí přes barokní lázeňská zařízení, luxusní koupelny v zámcích a vilách až po reformovaná koupaliště a wellness paláce současnosti. Výstava nabídne množství dobových exponátů spojených s fenoménem lázeňství a koupání, to vše doplněno rozsáhlými reprodukcemi, zajímavými exponáty a doprovodnými texty.

Výstava vznikla jako společný nadregionální projekt Stadtische Museen Zittau a Oblastní galerie Liberec ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Liberci. Kurátorsky jej zaštítil tandem Mgr. Petra Šternová z NPÚ, ÚOP v Liberci a dr. Marius Winzeler, ředitel žitavských muzeí.

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV