Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3

14. 02. 2013 – 07. 04. 2013

Jaroslava Severová / Zprávy o možnostech přiblížení

Nic není, jak se zdá

Autorka (nar. 1942) se dlouhodobě řadí k předním výtvarníkům na české i mezinárodní výtvarné scéně, na niž vstoupila v 60. letech. Tenkrát reflektovala složitou dobu, traumata i triumfy, a také jí byla blízká „nová figurace“ se svým existenciálním podtextem a zaměření se na člověka. V průběhu doby se však přiklonila ke geometrii a téměř výhradně ke grafickému médiu. Stala se průkopnicí digitální grafiky a tvorby volné grafiky na počítači. Na počátku 90. let byla jednou z prvních, kteří začali takto experimentovat, a svoji tvorbu dovedla na špičkovou úroveň. Za léta své umělecké dráhy na poli digitální grafiky získala nespočet ocenění v Čechách i v zahraničí. Poroty nejčastěji oceňují její individualizované a tvořivé využití standardních komerčních programů (Adobe Photoshop a Adobe Illustrator).

V Oblastní galerii v Liberci se už představila v 80. letech a nyní se vrací se zcela novou kolekcí digitálních tisků. Navazuje na svoje předchozí úvahy o nepravidelnostech, chybách a neurčitostech. Zajímá se o příčiny pohybu, které vidí v zárodcích chaosu. Aktuální téma, které Jaroslava Severová řeší, je, jak se přiblížit k detailu, možnostem svým i počítače a osnově obrazu. Trvale důležitá je pro ni práce s bodem a linií a zachycení prázdna mezi nimi.

Jaroslava Severová se narodila roku 1942 a v loňském roce tak oslavila významné životní jubileum. I jako připomínku na tuto událost uspořádala liberecká galerie výstavu dnes už můžeme říci legendě české výtvarné scény.

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV