Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4

20. 06. 2013 – 01. 09. 2013

Jiří Kubový

Tvorba Jiřího Kubového je zcela solitérním jevem v současném výtvarném umění. Umělec pracuje s nanejvýš redukovaným tvaroslovím, v němž vyloučil rám i plochu obrazu. Místo toho používá  sololitové útvary, dráty a provázky, které uplatňuje samostatně, přímo na stěně výstavního prostoru. Jeho základní inspirací je krajina, v případě liberecké výstavy také krajina Jizerských hor, ale i vzájemný vztah živlů, let ptáků, proudění vzduchu, apod. Kubového krajina se stává vzdušnou strukturou složenou jednotlivých znaků (kopců, kamenů, údolí, vodních toků) a vytváří vizuální metafory autorova uvažování o systému přírody.

O významném postavení autora na současné výtvarné scéně svědčí mj. jeho zastoupení v domácích i zahraničních sbírkách a taktéž jeho zařazení do publikace 909 Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990–2009.

K výstavě vychází katalog.

Komentovaná prohlídka výstavy: 26. června v 17.00 hodin

 

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV