Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  

23. 02. 2012 – 08. 04. 2012

Žitavské poklady

Výstava nejcennějších exponátů ze sbírky Städtische Museen Zittau (Městská muzea Žitava) dokládá dlouholeté vazby mezi Žitavou, Libercem a Čechami.

Osudy města Žitavy byly po staletí úzce spojeny s Českým královstvím, a to i po roce 1635, kdy Žitava připadla saským kurfiřtům. Mnoho památek uchovaných ve Städtische Museen Zittau je toho dokladem.
Výstava představí obrazy a plastiky současné i několik set let staré, jejichž společným jmenovatelem je spojení mezi Žitavou, Libercem a Čechami. Umění Vám přiblíží překvapivá spojení!

Vernisáž výstavy proběhne 23. 2. 2012 od 17.30 hodin.

KRÁŽEM KŘÍŽEM - doprovodný program k výstavě pro střední školy a zájmové skupiny dětí od 14. let.

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV