Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5

13. 09. 2012 – 25. 11. 2012

Květa Pacovská

Časoprostor

V současné době je Květa Pacovská známá především jako tvůrkyně experimentálních autorských knih pro děti i pro dospělé. V této oblasti se jí dostalo nejvyšších světových ocenění (Cena Hanse Christiana Andersena, 1992, Goldene Letter /Nejkrásnější kniha světa/, 1993, Čestný doktorát udělený univerzitou Kingston University ve Velké Británii – Honorary Doctor of Design, 1999). Její ilustrace jsou nezaměnitelné, její autorské knihy nepřehlédnutelné. Obojí se vyznačují smyslem pro hravost, experimentem a vtipem, překypují výtvarnou a typografickou fantazií. Mimořádný je i autorčin přístup k dětskému čtenáři – Květa Pacovská k němu přistupuje s úctou, jako k rovnocennému partnerovi, který v určitém smyslu může dospělého diváka mnohdy i předčit, ať už se jedná o schopnost bezprostředně přijímat nové tvůrčí podněty, nebo o schopnost vizuální komunikace, jež je u dítěte mimořádně rozvinutá zejména v období, kdy ještě není schopno plné komunikace verbální.

Jedním ze záměrů výstavy, kromě výběru děl s tématem času a prostoru, je poukázat na propojení volné a knižní tvorby této mezinárodně uznávané umělkyně. Květa Pacovská vytváří ilustrace podobným způsobem jako obrazy a grafiky. Její autorské knihy pro děti vycházejí z papírových plastik po dlouhá léta uchovávaných v ateliéru a umožňují „čtení“ všemi smysly, včetně hmatu a příležitostně i sluchu. Květa Pacovská jim říká „sochy“ pro jejich trojdimenzionálnost nebo „architektury“ pro jejich schopnost vytvářet, modelovat a traktovat prostory, ať již reálné, nebo imaginární.

Lidé v běžném životě striktně rozlišují mezi časem a prostorem. I v teorii umění se používá rozdělení umění na prostorové a časové. Ve skutečnosti však barvy i tvary znějí v prostoru velmi podobným způsobem jako tóny a na druhou stranu znění, ať už hudební, barevné či tvarové odehrávající se v čase, spoluvytváří a proměňuje kvalitu prostoru.

Výstava obrazů, kreseb, grafik a plastik mezinárodně uznávané malířky Květy Pacovské je určená všem generacím návštěvníků. 

Vernisáž výstavy se uskuteční za účasti autorky 13. 9. 2012 v 17.30 hodin.

Komentované prohlídky výstavou:

27. 9. od 10.00 hodin, 25. 10. od 17.00 hodin, 22. 11. od 17.00 hodin

 

 

 

 

 

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV