Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6 7 8

14. 06. 2012 – 02. 09. 2012

MILOŠ ŠEJN / ARCHIVY A KABINETY

V rámci cyklu letních výstav představujících tvorbu umělců spjatých s regionem připravuje Oblastní galerie v Liberci velkou retrospektivní výstavu výtvarného umělce a dlouholetého pedagoga Prof. Miloše Šejna, narozeného 10. srpna 1947 v Jablonci nad Nisou. Miloš Šejn v letech 1990-2010 vedl studio konceptuální tvorby interdisciplinárního oddělení na Akademii výtvarných umění v Praze. Autor se rovněž více než patnáct let angažuje v organizování činnosti uměleckého centra laboratorního typu Bohemiae Rosa, zabývajícího se mezioborovými vztahy mezi historickou humanizovanou krajinou a individuální mentální a citovou úrovní člověka (projekty site specific art).

Tématem celoživotní tvorby Miloše Šejna je vzájemný vztah přírodních živlů, hledání společných zákonitostí mezi přírodní říší a výtvarnou formou díla a transformace pocitů člověka vznikajících v konkrétním místě krajiny - kterým je často Český ráj nebo Krkonoše - do mnohotvářné umělecké podoby, nová média nevyjímaje.

V prostorách celého přízemí galerie bude vystaven průřez autorovy tvorby počínaje obrazy, přes velkoformátové kresby, autorské knihy, fotografie, až po nová média a prostorové instalace. Výstava zahrne práce od konce 50. let 20. století do současnosti v takové podobě, jak to v případě tohoto autora nebylo dosud učiněno. Součástí projektu bude také autorova výstava fotografií a videosonických instalací v liberecké Galerii u Rytíře.

Vernisáž proběhne za účasti autora 14. června v 17.30

Vernisáž v Galerii u Rytíře proběhne v tentýž den v 16.30 hodin

Komentovaná prohlídka za účasti autora:

Oblastní galerie v Liberci, 28. června v 17.00 hodin.

 

Viz také  

http://www.sejn.cz/home/archives-cabinets

 

 

 

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV