Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6 7

06. 12. 2012 – 03. 02. 2013

Pavel Šulc

Země má

Pavel Šulc (1932-1991) patří k představitelům regionální liberecké krajinomalby. Jako jeden z mála se snažil zachytit dynamické životní prostředí industriální a postindustriální krajiny. V roce 1964 jej Čestmír Krátký označil jako malíře usilujícího o nekompromisní současný výtvarný projev. 

Přelom 60. a 70. let však způsobil, že se Pavel Šulc stáhl do ústraní a více se věnoval pedagogické činnosti. Malovat však nepřestal. Výběrová retrospektiva Pavla Šulce představí jak jeho známější krajinářskou polohu, tak i zcela neznámou experimentální tvorbu ze 60. let 20. století korespondující s dobovým vývojem.

Pavel Šulc se narodil 4. srpna 1932 v Lázních Bělohrad, v roce 1945 se přestěhoval do Liberce. Po absolutoriu gymnázia studoval na Pedagogické fakultě UK v Praze v letech 1951–1955 u prof. Cyrila Boudy, Karla Lidického a Martina Salcmana. Patří k představitelům severočeské krajinomalby, ačkoliv začínal jako malíř portrétů a figuralista. Na přelomu 50. a 60. let se jeho zájem obrátil k portrétování krajiny. Maloval náměty z Polabí, Mostecka, severních Čech, Jizerských hor a Podkrkonoší, často znázorňoval i průmyslovou krajinu s doly, mosty, dálnicemi a továrnami. V 60. letech, jako aktivní člen liberecké Skupiny 7, se zabýval abstraktními kompozicemi a strukturální abstrakcí. Ve stejné době se aktivně podílel na organizování výtvarného života místní pobočky krajské organizace Svazu československých výtvarných umělců. V 70. letech se cyklem Zahrady vrátil ke krajinomalbě, okrajově se věnoval také rostlinným zátiším a grafickým vedutám Liberce, příležitostně se vracel k portrétům a figurálním kompozicím. V 80. letech se účastnil čtyř mezinárodních krajinářských sympozií. Mezi jeho významné obrazové cykly patří cyklus Metamorfózy severočeské krajiny I-III, který vznikl v letech 1976-1986.  Dlouhá léta působil jako pedagog, nejdříve na základní škole, později na Lidové škole umění v Liberci. Zemřel 26. února 1991 v Liberci.

VERNISÁŽ VÝSTAVY: 6. prosince v 17.30 hodin

VZPOMÍNKOVÝ VEČER NA PAVLA ŠULCE: 24. ledna 2013 v 17.00 hodin

Výstavu doprovází katalog.

 

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV