Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5

14. 06. 2012 – 09. 09. 2012

Roman Karpaš

Silová pole

Tato výstava se vrací k loňskému významnému životnímu jubileu libereckého grafika, typografa, vydavatele a znalce libereckých a jizerskohorských reálií Romana Karpaše. Tento muž mnoha zájmů je v kraji znám jako zasvěcený odborník na historii, kulturně-společenské aspekty i přírodní poměry severočeského regionu. Svými nejen vydavatelskými aktivitami významně ovlivňuje kulturní milieu města Liberce.

 

Roman Karpaš se narodil roku 1951 v Liberci. V letech 1969-1973 studoval u Cyrila Boudy a Karla Šmída výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Ve své volné tvorbě se věnuje zejména grafice a v posledních letech také velkoformátové kresbě a objektům. Prošel si obdobím, kdy v lehce romantickém duchu zachycoval pohledy na Jizerské hory; od konce 80. let zpracovával téma klecí - uzavřených prostor, balíků, beden, akvárií, ale i architektury. Toto téma rozvinul do sítí a to jak fyzických, tak počítačových, abstraktních i sítí symbolizujících proudící energii. Tyto motivy zobrazuje prostřednictvím velkoformátových kreseb uhlem na kartonu. V průběhu let se stále vrací ke své vášni - Jizerským horám, a to v různých technikách i přístupech. Ovšem převládají grafické hlubotiskové techniky a abstrahující robustní a přímočaré podání.

Tato výstava představí novou tvorbu Romana Karpaše z posledních několika let.

K výstavě vychází katalog

Vernisáž proběhne za účasti autora dne 14. června v 17.30

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV