Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1

05. 10. 2006 – 26. 11. 2006

Šárka Trčková / Co se z lesa ozývá ...

Výstava s názvem "Co se z lesa ozývá ..." seznamuje liberecké publikum se současnou tvorbou grafičky Šárky Trčkové. Výstava v grafickém kabinetu je koncipována jako průřez nejen její grafickou prací, ale hodlá autorku představit i jako malířku akvarelů. Výstavu doprovází katalog.

Grafickou práci Šárky Trčkové (nar. 1965) charakterizují především dva rysy. Prvním z nich je věčné experimentování převážně s hlubotiskovými grafickými technikami a druhým pak velikost grafických listů. Tvorba grafik monumentálních rozměrů, které Šárka Trčková vytváří, zasluhuje uznání nejen pro technickou obtížnost, ale i pro konečné estetické vyznění prací. Autorka ve svém díle zpracovává téma člověka jako hledající a nalézající bytosti v odcizeném prostoru, který je symbolizován přírodním světem. Šárka Trčková pracuje od roku 1995 na Akademii výtvarných umění v Praze jako odborná asistentka v ateliéru Grafika II., doc. Vladimíra Kokolii a od roku 2002 je čenkou Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Žije a pracuje v Praze, Plzni a Rasochách.

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV