Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4

15. 12. 2011 – 12. 02. 2012

Ilustrace pro Taiwan … a další příběhy a pohádky.

Tomáš Řízek

Tomáš Řízek  začínal v 80. letech jako malíř samouk a svůj výtvarný názor si tříbil kopírováním gotických madon. Z této práce si přinesl techniku a barevnost, kterou uplatnil v tvorbě pro děti, která u něj později převážila. Jeho ilustrace se vyznačují zářivou barevností a uměním výstižně doplnit psaný příběh poetickým obrazem. Tématické rozpětí je u Tomáše Řízka velmi široké. Ilustruje vzdělávací knihy pro nejmenší (cyklus knih o slavných malířích a hudebních skladatelích), pohádky i dobrodružné příběhy pro mládež. Výstava představí průřez ilustrační tvorbou za několik posledních let.

Tomáš Řízek (nar. 1963 v Praze) patří k méně známým českým ilustrátorům, přestože ilustroval přes 40 knih pro děti a mládež. Je to proto, že se více uplatňoval u zahraničních nakladatelů a to zejména v Německu, Číně a Taiwanu. V 90. letech pracoval pro české nakladatelství Fragment, Brio nebo Aventinum a v posledních letech zaujal svými ilustracemi i další jako např. Albatros, Fortuna Libri a doprovází knihy svými ilustracemi vycházející především v těchto nakladatelstvích.

"Listuji-li knihami, které ilustroval Tomáš Řízek, a je jich již více než padesát, udivuje mne jeho žánrová šíře, která jakoby mapovala historii české ilustrace v průběhu 20.století a její snahu o řešení základního problému, jak nejlépe a nejúčinněji působit na výchovu dítěte v oblasti rozumové i citové, jak mu výtvarně přitažlivě zprostředkovat výsledky vědění a poznání, jak se přiblížit jeho psychice.Ilustrace se v jeho osobní interpretaci literárního díla opět stává prostředkem poznání světa jako celku, v jeho dynamice a vzájemných vztazích, ruší hranici mezi skutečností a fantazií. Vedle popisných scén v oblasti vědecké a naučné, kde klade důraz na detail a odpovídající reálie, upřednostňuje u pohádkové literatury náznaky, ozvláštněné detaily, symboly umocněné emocionálním působením barvy navozující danou atmosféru s ohledem na schopnosti dětské vnímavosti.  Stávající tvorba Tomáše Řízka si již získala svá ocenění nejen od dětí, kterého si autor velmi váží a jejichž instinkt je někdy důležitější než názor dospělých, ale i od odborné veřejnosti. Ostatně to, že byl opakovaně osloven zahraničními vydavateli, je svým způsobem také ocenění jeho tvůrčí práce. Navíc knihy řady Giramondo, na které se podíleli ilustrátoři z celé Evropy a pro kterou Tomáš Řízek ilustroval Paříž a Berlín, získaly v Itálii v roce 2002 cenu Premio di Alpe Appuane za nejkrásnější dětskou sérii a o rok později ještě Andersenovu cenu."

 

z úvodního textu Mgr. Hany Novákové, ředitelky GVU Havlíčkův Brod, červenec 2011

Výstava probíhá pod záštitou
Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v Praze

www.rizek-tomas.cz

 

mediálními partnery výstavy jsou:

www.citarny.cz

www.albatros.cz

www.fortunalibri.cz

 

 

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV