Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

10. 12. 2009 – 28. 03. 2010

Ladislav Zívr

Výstava ke stému výročí umělcova narození

V letošním roce si připomínáme sté výročí narození Ladislava Zívra, který se zapsal do dějin českého moderního umění svojí svébytnou sochařskou tvorbou. V Liberci jsou představeny Zívrovy sochy a kresby na souborné výstavě vůbec poprvé. Do Oblastní galerie se podařilo zapůjčit na padesát plastik a více jak dvacet kreseb. Vystavená díla dokumentují všechna podstatná období uměleckého vývoje Ladislava Zívra.

Ladislav Zívr náleží k nejvýznamnějším osobnostem českého moderního sochařství. Do uměleckého života vstoupil na přelomu dvacátých a třicátých let. První plastiky byly ovlivněné civilistní tvorbou Otty Gutfreunda. Podobizny přátel a známých, hladce modelované a opatřené polychromií, charakterizovala výrazná a sugestivní modelace tváří. Portrétní tvorba ho provázela celý život. Ve třicátých letech rovněž reagoval na kubismus. Lidskou postavu svobodně zobrazoval v sestavách rozličných prostorových forem. Dále se zařadil do nejmladší generace pražských surrealistů, kde byla opět prvořadá otázka svobodného projevu. V objektech kombinoval nejrůznější materiály a vytvářel tak novou realitu. Politická a společenská situace konce třicátých let vedla Zívra do ústraní, kde tvořil symbolicky koncipovaná díla. Válečné roky strávil také jako člen Skupiny 42, kde byl jediným sochařem. Její program požadoval zobrazit člověka v moderním městě na pozadí obdivného vztahu k technice a lidské práci. Zívr začal ve svých plastikách řešit téma vztahu člověka a stroje. V padesátých letech se z důvodu nesvobodné situace ve společnosti odmlčel. Další dvě dekády strávil ve svém ždíreckém ateliéru plně zaujat mikrokosmem a makrokosmem přírody, kterou velmi podrobně zkoumal. Za těchto dvacet let vytvořil nejucelenější a největší část svého sochařského díla, které charakterizuje jistá lyričnost a fantazijnost.

Ve spolupráci s Galerií moderního umění v Hradci Králové byl vydán katalog. K výstavě Oblastní galerie v Liberci nabízí komentované prohlídky.

 

Komentované prohlídky výstavy:

čtvrtek 4. února 2010, 17,00 hodin, Jan Červinka

čtvrtek 18. února 2010, 17,00 hodin, Jaromír Typlt

čtvrtek 25. března 2010, 17,00 hodin, Jan Červinka s hostem ak. soch. Jiřím Dostálem

 

Na výstavu laskavě zapůjčili díla ze svého majetku

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

Galerie moderního umění v Hradci Králové

Galerie Středočeského kraje

Městské muzeum Nová Paka

Muzeum umění Olomouc

Národní galerie v Praze

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Východočeská galerie v Pardubicích

soukromí zapůjčitelé

 

Oblastní galerie v Liberci děkuje za pomoc a podporu při realizaci tohoto výstavního projektu

Aloisi Schmidtovi, Tomáši Rybičkovi, Jaromíru Typltovi, Janu Měřičkovi, Josefu Červinkovi, Petře Gardner, Janu Chrtkovi, Lence Pastýříkové, Marku Fančíkovi a všem zapůjčitelům.

 

Ladislav Zívr

Výstava ke stému výročí umělcova narození

10. 12. 2009 - 28. 3. 2010

Oblastní galerie v Liberci

Autor výstavy: Jan Červinka

 

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV