Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1

15. 12. 2005 – 05. 02. 2006

Jindra Čapek - Ilustrace

15. 12. 2005 - 5. 2. 2006

Liberecká galerie na letošní zimní sezónu připravila v rámci pravidelných přehlídek tvorby ilustrátorů dětských knih výstavu prací jihočeského autora, žijícího řadu let v zahraniční, Jindry Čapka.

Díky autorově dlouhému pobytu ve Švýcarsku a Německu, kde i vystudoval Akademii výtvarných umění, se jeho práce od tradiční tvorby české ilustrátorské školy liší. Jindra Čapek, díky možnosti svobodně cestovat, důvěrně poznal v zahraničních galeriích obrazy vlámské školy a především práce Pietera Brueghela, Podunajské školy a práce italských gotických mistrů. Toto "staré" umění kladoucí důraz na citovost a výraz ho natolik oslovilo, že v něm našel celoživotní inspiraci pro svoji práci. Výtvarný projev Jindry Čapka je založen na pečlivé a jemné kresbě štětcem a používání výrazných, ale přesto harmonizujících barev. Jeho ilustrace plné propracovaných detailů se blíží miniatuře. Jindra Čapek často ilustruje, vedle pohádkových knih pro nejmenší, uměleckonaučnou literaturu pro mládež nebo texty s náboženskou tématikou určené dětem, proto byly do výběru ilustrací, které liberecká galerie nabízí návštěvníků ke zhlédnutí, zařazeny práce ze všech jmenovaných okruhů. Můžeme se tak díky pracím Jindry Čapka přenést do exotického prostředí starověkého Egypta, do příběhů Starého zákona nebo severských pohádek a mýtů či prožít dobrodružství se žabákem a jeho přáteli. K výstavě ilustrací Jindry Čapka bude připraven doprovodný program pro děti, který budou moci absolvovat bez lektora, a o jedné z lednových sobot výtvarná dílna pro veřejnost.

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV