Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2

06. 10. 2005 – 27. 11. 2005

VLADIMÍR NOVÁK - BLOUDĚNÍ

Kvaše Vladimíra Nováka představují intimnější stránku jeho tvorby. K dominantní barvě, expresivnímu gestu a abstrahovaným tvarům lidského těla, které jsou charakteristické pro jeho obrazy, se navíc přidává velmi kultivovaný výtvarný rukopis a všezcelující vnitřní světlo. Ve svém celku autorovy práce na papíře představují esteticky vyspělá díla s naléhavým osobním sdělením.

Během podzimní výstavní sezóny bude grafický kabinet liberecké galerie patřit kresbám Vladimíra Nováka, malíře, který patří mezi výrazné osobnosti české a v posledním období také italské výtvarné scény. Jeho tvorba je v médiích prezentovaná velmi nenápadně, ač se řadí mezi ty pozoruhodné projevy, které by neměly uměnímilovnému divákovi uniknout. Tvorba Vladimíra Nováka prošla několika logicky na sebe navazujícími etapami, v nichž ale vždy zůstala dominantní barva a expresivní gesto. Skrze ně se autor snaží divákům zprostředkovat své osobní téma člověka ocitajícího se v mezních situacích a řešícího problémy v odcizeném světě. Dílo Vladimíra Nováka navazuje na tradici existenciální figurace sahající až k tvorbě Eduarda Muncha. Do vývoje českého výtvarného umění se zapsal především v normalizačních 70.letech, kdy se s ostatními souputníky snažil o navázání na práci výtvarníků pracujících v uvolněnějších 60. letech, pro které byl zásadní moment autenticity. Roku 1987 založil se stejně smýšlejícími kolegy Václavem Bláhou, Petrem Pavlíkem, Michaelem Rittsteinem a Ivanem Kafkou Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece, které, ač nemělo pevný ideový program, tak prosazovalo svobodu projevu. Do prací na papíře z posledních let, které představuje Oblastní galerie v Liberci, se Vladimíru Novákovi podařilo zakódovat jeho vnitřní svět a prostřednictvím kreseb pozvat diváka na pouť imaginárními krajinami své mysli. Do až téměř surreálných kreseb vložil všechny prožitky a sny. Stejně jako v malbě je i v kresbě jeho rukopis naprosto suverénní a navíc obohacený o notnou dávku intimity. Rovněž pro práce na papíře zůstává charakteristická barevnost, gestická malba podmíněná vnitřním řádem a vysoká estetická kvalita. Vernisáž výstavy kreseb Vladimíra Nováka se uskuteční v Oblastní galerii v Liberci 6. října 2005 v 16:30. Markéta Kroupová

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV