Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  

23. 06. 2005 – 18. 09. 2005

Mojmír Preclík 1931-2001

Sochy

Retrospektivní výstava soch Mojmíra Preclíka (1923-2001) seznámí návštěvníky galerie se všemi obdobími jeho tvorby. K vidění budou rané plastiky ze syntetického kamene, pozdější tvorba v opuce, mramoru a pískovci a největší část výstavy tvoří díla z posledních 20 let tvorby, kdy se zabýval prací s hlínou. Přehlídka je doplněna velkým množstvím kreseb, fotografiemi a autorskou poezií.

Poslední z letních výstav představuje sochařskou tvorbu Mojmíra Preclíka. Narodil se v roce 1931 ve východních Čechách, v Dlouhé vsi u Rychnova nad Kněžnou, ale od šedesátých let žil a tvořil v Kryštofově údolí. Ke kamenině a hlíně se dostal ještě v dětství. Od roku 1946 chodil na Státní odbornou školu keramickou v Teplicích, od roku 1949 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v ateliéru užité keramické plastiky u profesora Jana Kavana. Studia absolvoval v roce 1954. Až na výjimky má celé Preclíkovo dílo jeden námět - člověka, jeho slovy pajduláka. Bytím, vnitřními pocity, historií lidství, životními osudy se zabýval v sochách, kresbách i fotografiích. Kubistické období vystřídaly nejprve rukama hnětené figury oblých rozevlátých tvarů, které se během krátké doby uklidnily a vystřízlivěly ve štíhlé, siluetou sevřené plastiky. Během dvaceti let tvůrčí činnosti vytvořil Mojmír Preclík několik tematických souborů. Na výstavě je nejpočetněji zastoupen cyklus Torza, dále jsou to Evy, Sdělení a Oblázky a balvany. Především cyklus Sdělení je doplněn drobnými reliéfy. Celé Preclíkovo sochařské dílo doprovází velké množství kreseb, malá část z nich je vystavena v grafickém kabinetu v prvním patře galerie. Mojmír Preclík byl známý nejen jako sochař, ale i jako restaurátor, fotograf, kreslíř a především jako vstřícný a vlídný člověk. Jeho život a dílo se uzavřelo 16. srpna 2001.

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV