Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6 7 8

18. 06. 2009 – 20. 09. 2009

Socha a město / Liberec 1969

Výstava o výstavě

18. června byla slavnostně zahájena vzpomínková výstava o výstavě „Socha a město Liberec 1969“. Tato legendární přehlídka prací nejvýznamnějších českých sochařů, které byly nainstalovány v prostoru celého Liberce zaznamenala tehdy nebývalý ohlas jak z řad odborníků, uměnímilovné veřejnosti z celé republiky, tak především obyvatel samotného Liberce. Ti výstavu vnímali jako zajímavý a zábavný experiment. Ač si to neuvědomujeme, tak tuto přehlídku stále připomínají některé plastiky, které dnes vidíme jako samozřejmou součást libereckého prostředí. Jsou to např. sochy J. Nováka a E. Kmentové naproti Severočeskému muzeu nebo plastika Dvanáct měsíců od Josefa Klimeše v parku před hotelem Zlatý lev.

 

„Výstava o výstavě je v programu galerie poněkud netradiční,“ řekla o novém projektu jeho kurátorka Markéta Kroupová a pokračovala: „tato výstava má totiž muzejní charakter. Nesetkáme se na ní s originálními výtvarnými díly, ale s texty, dobovými fotografiemi a archivními materiály, jejichž prostřednictvím bude připomenuta jak samotná významná akce ze sklonku 60. let, tak i 30 sochařů, kteří se jí účastnili.“

Výstava si zaslouží připomenutí, protože ve své době znamenala opravdu ojedinělý počin. A to nejen proto, že se podařilo pozvat tolik významných osobností a nainstalovat jejich sochy ve veřejném prostoru, ale i z důvodů politických. Období po roce 1968 nebylo pro svobodné kulturní počínání příznivé a akce ztrácela podporu vedení města. Přesto se její pořadatelé nevzdali a akci uspořádali. Odměnou byla přízeň a kladné ohlasy veřejnosti i odborníků, a to také v zahraničí.

 

V době trvání výstavy Socha a město 1969 obdrží každý návštěvník ke vstupence dobovou gramofonovou desku s heslem o Liberci, které namluvil Jan Schmid z tehdejší liberecké Ypsilonky a která vyšla jako součást katalogu.

 

Socha a město Liberec 1969

výstava o výstavě 2009

18. června – 20. září 2009

autoři výstavy: Jan Červinka, Markéta Kroupová

grafická úprava: Jan Chrtek

reprodukce z archivu Oblastní galerie v Liberci: Jaroslav Trojan

Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace

www.ogl.cz

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV