Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

30. 04. 2009 – 20. 09. 2009

Objevy

Mistrovská díla 19. století z Augsburgu

Výstava Objevy / Mistrovská díla 19. století z Augsburgu představuje další společný projekt Oblastní galerie v Liberci a Kunstsammlungen und Museen Augsburg. Navazuje na obdobně koncipovanou výstavu Sehen ist alles / Meisterwerke des 19. Jahrhunderts aus Liberec, která představila v Augsburgu v roce 2007 mistrovská díla německého malířství 19. století ze sbírek liberecké galerie. Tento rok budou v Liberci k vidění vybraná díla ze sbírek Kunstsammlungen und Museen Augsburg, která nastíní vývoj německého malířství v průběhu 19. století.

K výstavě byl vydán katalog a po celou dobu trvání výstavy bude probíhat bohatý doprovodný program zahrnující komentované prohlídky výstavy, tematické přednášky a koncerty zaměřené na 19. století.

Výstavní projekt vznikl ve spolupráci se Statutárním městem Liberec.

Více informací na www.ogl.cz/objevy

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV