Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02. 10. 2008 – 23. 11. 2008

Václav Benda

Multifocus

Oblastní galerie v Liberci připravuje retrospektivní výstavu akademického malíře Václava Bendy nazvanou Multifocus. Výstava je uspořádána k životnímu jubileu tohoto významného umělce žijícího a tvořícího v Liberci. Výstavu slavnostně zahájí ve čtvrtek 2. října v 16.30 hodin PhDr. Ivan Neumann a liberecká hudební formace Solomon Bob. Komentovaná prohlídka výstavy s PhDr. Ivanem Neumannem se uskuteční ve čtvrtek 6. listopadu v 16.30 hodin. Komentovaná prohlídka výstavy s Janem Červinkou se uskuteční ve středu 12. listopadu v 16.30 hodin. Lektorské oddělení liberecké galerie připravilo k výstavě doprovodný program pro školy, který se bude zabývat fenoménem figury ve výtvarném umění. Výstava bude k vidění v Oblastní galerii v Liberci do 23. listopadu, v příštím roce ji čekají reprízy v Galerii umění v Karlových Varech a v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích.


Ivan Neumann o Václavu Bendovi

Václav Benda /Multifocus

retrospektivní výstava k autorovu životnímu jubileu

Osobnost Václava Bendy výrazně ovlivnila specifická atmosféra kulturního a uměleckého života Liberce v průběhu šedesátých letech 20. století. Absolvent strojní průmyslové školy, živící se jako malíř dekorací v libereckém divadle, odešel v roce 1975 za klasickým vzděláním na Akademii výtvarných umění v Praze. Zde až do roku 1981 rozvíjel svůj malířský talent v ateliéru profesora Karla Součka. Po studiích se navrátil do Liberce, kde tvoří ve svobodném povolání. Václav Benda se vyjadřuje tradičním výtvarným prostředkem – malbou. Rozměrná plátna zachycují autorův expresivní projev velkorysých a malířsky uvolněných gest. Svobodně nakládá jak s technikou malby, tak s tématy svých obrazů v nichž se snaží, jako dobrý pozorovatel a kritik společenských poměrů, zachytit theatrum mundi. Nalézáme v nich osobní výpověď, pocit zodpovědnosti ke světu, pravdivost a naléhavost tvorby. Zájem Václava Bendy se vždy soustřeďoval na problematiku figury v prostoru, kterou řeší s expresivní uvolněností, sarkasmem a groteskností. Snaží se porozumět situaci člověka postaveného do nevlídné současnosti světa. Ve svých cyklech se zabývá tématy národní identity, kritikou současné společnosti, odkazy na barokní umění, nebo na americký pop-art šedesátých let.

 

Václav Benda / Multifocus

Oblastní galerie v Liberci 2. října – 23. listopadu 2008

komentovaná prohlídka s autorem výstavy PhDr. Ivanem Neumannem: čtvrtek 6. listopadu 2008 v 16.30 hodin

komentovaná prohlídka s Janem Červinkou se uskuteční ve středu 12. listopadu 2008 v 16.30 hodin

doprovodný program pro I.-II. stupeň ZŠ, ZUŠ, gymnázia a SŠ k výstavě Václava Bendy: FIGURA Á LA JÁ/TY: DÍLNA VÝTVARNÍKA–FIGURALISTY více na tel.: 485 106 325 / 485 100 435 nebo na adela.pomothy@ogl.cz

na výstavu laskavě zapůjčili díla ze svého majetku: Václav Benda, Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Národní galerie v Praze, Oblastní galerie v Liberci, Památník Terezín a Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

autor výstavy: PhDr. Ivan Neumann, ředitel Českého muzea výtvarných umění v Praze

kurátor výstavy: Mgr. Jan Červinka

výstava se koná za laskavé podpory společnosti

I. Svoboda a spol. s r.o. / www.isvoboda.cz 

Etna spol. s r. o. / www.etna.cz


reprízy výstavy:

15. ledna - 1. března 2009 Galerie umění v Karlových Varech

12. března - 19. dubna 2009 Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV