Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6 7

24. 06. 2007 – 04. 11. 2007

POZVÁNKA NA VÝSTAVU V AUGSBURGU

Vidět znamená vše / Mistrovská díla 19. století z Liberce

Umělecké sbírky a muzea města Augsburgu (Kunstsammlungen und Museen Augbsurg) připravila ve spolupráci s Oblastní galerií v Liberci výstavu mistrovských děl německého malířství 19. století. Vůbec poprvé se třicet vybraných obrazů, které náležejí ke stěžejním dílům německého malířství předminulého století a jsou zastoupeny ve sbírce Oblastní galerie v Liberci, takto souborně představuje ve Spolkové republice Německo. Výstavu lze navštívit v nově zrestaurovaném pozdně rokokovém paláci Schaezlerpalais v centru města do 4. listopadu 2007. Vystavená díla vznikla v období od třicátých let 19. století do dvacátých let 20. století a nastiňují vývoj německého malířství od pozdního romantismu přes období biedermeieru až k impresionismu. Na výstavě jsou zastoupeni tak významní umělci jako Maximilian Haushofer, Wilhelm Leibl, Franz von Lenbach, Gabriel von Max, Adolf von Menzel či Carl Spitzweg. Autoři vystavených děl rovněž reprezentují nejvlivnější umělecká centra tehdejšího Německa: Berlín, Drážďany, Düsseldorf a Mnichov. Výstava je členěna tematicky – v jednotlivých sálech se nalézají portréty, žánrová malba a krajinomalba. Výstavu doprovází obsáhlý katalog, který předkládá bohatý srovnávací materiál a vhodně tak doplňuje sbírkový katalog liberecké galerie z roku 1997. Výstava je uspořádána v rámci kulturní výměny partnerských měst Augsburgu a Liberce. Obě galerie tak zajistily atraktivní příspěvek do partnerského projektu „Dialog – německo-české kulturní dny 2007“.

Bližší informace o výstavě: www.augsburg.de.

Katalog výstavy lze zakoupit ve vybraných knihkupectvích v sousedním Německu (jak kamenných, tak internetových).

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV