Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13. 12. 2007 – 09. 03. 2008

Identifikace V. K. N.

Vratislav Karel Novák

retrospektivní výstava k autorovu životnímu jubileu

V den šedesátých pátých narozenin význačného sochaře, šperkaře, designéra a pedagoga Prof. Vratislava Karla Nováka, akad. soch. se uskutečnilo slavnostní zahájení obsáhlé retrospektivní výstavy Identifikace V. K. N. Ve výstavních sálech Oblastní galerie v Liberci je představena bohatá a nevšední tvorba této mezinárodně uznávané osobnosti v časovém rozpětí od šedesátých let až do současnosti. Rozsáhlá výstava Vratislava Karla Nováka v prostorách Oblastní galerie představuje důležitý výstavní počin a skýtá nejen Liberci možnost seznámit se s vynikající a mnohavrstevnou tvorbou této silné individuality. Autorovy plastiky a šperky představují noblesu kovového materiálu, tvarovou čistotu a dokonalost, nepostrádají chlapeckou hravost a Da Vinciho vynalézavost. V samotných dílech však lze nalézt závažná témata směřující k hlubším významům.

Vratislav Karel Novák se narodil v Praze, žije a tvoří v Rýnovicích u Jablonce nad Nisou. Středoškolská léta strávená na jablonecké průmyslové škole mu zajistila základní průpravu v sochařské práci s kovem. Tu dále rozvíjel v 60. letech studiem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Po jejím absolvování se vrací do Jablonce nad Nisou, kde začíná ve vlastním ateliéru tvořit ve svobodném povolání. Věnuje se monumentálním zakázkám pro architekturu a veřejný prostor severočeských měst, do nichž umisťuje své kinetické a světelné plastiky, stejně jako svérázným drobným objektům-vozíkům, takzvaným cyklotům. Od 80. let si nalézá vlastní cestu k osobitému autorskému šperku. Přibývá výstav jak v Čechách, tak i v zahraničí. S nástupem svobodných poměrů v zemi začíná intenzivně cestovat a pracovat rovněž v cizině. Přijímá nabídku své někdejší alma mater a 33 semestry vyučuje v sochařském ateliéru specializovaném na kov a šperk (1990 docentura, 1993 profesura). V roce 1994 se ujímá jeho vedení a zajišťuje mladým adeptům svobodné a inspirativní prostředí. Svojí otevřeností a pracovitostí je dobrým příkladem pro ostatní, zve hosty ze zahraničí, studentům organizuje tvůrčí prázdninové pobyty a dílny. Dostává se mu reprezentativních zakázek, mj. vytváří Metronom na pražské Letné, je pověřen vedením autorského kolektivu československé expozice na Světové výstavě Expo 92 v Seville či navrhuje Crystalline Tower, kterou spolu se Susan Rae Ewing nedávno realizoval ve Spojených státech amerických. V letech 1990–2007 Prof. Novák působil v sochařském ateliéru specializovaném na kov a šperk na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Výstava Identifikace 33 semestry – Kov a šperk, která v měsíci únoru 2008 naváže na libereckou výstavu a bude k vidění v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a v Galerii N v Jablonci nad Nisou, zhodnotí plodnou pedagogickou činnost Prof. Nováka tím, že představí díla pedagogů, absolventů a studentů jeho ateliéru. Při jejím zahájení bude rovněž představen výpravný katalog mapující tvorbu Prof. Nováka a jeho ateliéru.

 

Identifikace V. K. N. – Vratislav Karel Novák

Oblastní galerie v Liberci 13. prosince 2007 – 9. března 2008

komentovaná prohlídka výstavou: dle domluvy s kurátorem výstavy

v únoru 2008 se uskuteční procházka výstavou za účasti autora, který předvede kinetické principy vybraných plastik

doprovodný program pro I. – II. stupeň ZŠ, SŠ a gymnázia k výstavě Vratislava Karla Nováka: Šperkařské mechanismy, šperkařská dílna a výroba šperkařských objektů

autoři výstavy: Prof. Vratislav Karel Novák, akad. soch.; Mgr. Jan Červinka

kurátor výstavy: Mgr. Jan Červinka

na výstavu laskavě zapůjčili díla ze svého majetku: Vratislav Karel Novák, Moravská galerie v Brně, Galerie Benedikta Rejta v Lounech a Oblastní galerie v Liberci

výstava se koná za laskavé podpory společnosti LOTECH Design, s. r. o. www.lo-tech.cz

 

TŘI MÍSTA / DVA TERMÍNY

Na výstavu Identifikace V. K. N. – Vratislav Karel Novák v Oblastní galerii v Liberci naváže od 1. února do 2. března 2008 společná výstava pedagogů, absolventů a studentů sochařského ateliéru specializovaného na kov a šperk Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze z let 1990–2007. Ta se uskuteční pod názvem Identifikace 33 semestry – Kov a šperk v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a v Galerii N v Jablonci nad Nisou.

Identifikace V. K. N. Vratislav Karel Novák

retrospektivní výstava

13. prosince 2007 – 9. března 2008 denně mimo pondělí, 10,00 – 18,00 hodin Oblastní galerie v Liberci U Tiskárny 1, 460 01 Liberec www.ogl.cz

Identifikace 33 semestry Kov a šperk

společná výstava pedagogů, absolventů a studentů sochařského ateliéru specializovaného na kov a šperk Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze z let 1990–2007

1. února – 2. března 2008

denně mimo pondělí, 9,00 – 17,00 hodin Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou U Muzea 398/4, 466 01 Jablonec nad Nisou http://www.msb-jablonec.cz/

úterý – pátek, 13,00 – 17,00 hodin Galerie N Jehlářská 14/520, 466 01 Jablonec nad Nisou www.ft.vslib.cz/depart/kde/

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV