Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6

21. 09. 2017 – 31. 12. 2017

Michael Čtveráček

Ke světlu / Obecné principy

Michael Čtveráček (1971) vystudoval fotografii na pražské FAMU. Pro jeho tvorbu je typická poetická citlivost ke krajině, vnímavost pro formální postupy avantgardy a práce převážně s černobílou fotografií. V rámci krajinářské fotografie autor vytvořil řadu cyklů pracujících s minimalistickou až meditativní podobou daného přírodního výseku. V nejnovějším experimentálním cyklu však vychází z protipolného směru, v němž si všímá bohatosti kompozičních motivů ukrytých v lesním podrostu. Zde pod zdánlivým chaosem probleskuje subtilní řád vznikající z neúnavného směřování celého rostlinného světa za světlem.

Vernisáž: 21. 9. 2017 v 17.30 hodin

Komentovaná prohlídka s autorem a Jaromírem Typltem: 

22. 10. (neděle) v 15.00 hodin

Komentovaná prohlídka s autorem a Zuzanou Štěpanovičovou:

30. 11. (čtvrtek) v 10.30 a 17.00 hodin

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV