Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1

26. 05. 2016 – 04. 09. 2016

Silvie Milková

Silvie Milková se věnuje fotografii, videoartu, performanci, kurátorství a intervencím do veřejného prostoru. Působí jako odborný asistent v Ateliéru fotografie na Fakultě umění a designu Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. 

Tvorba Silvie Milkové respektuje tradiční hodnoty čisté fotografické techniky. Ty ale velmi dobře dokáže otevřít v rámci multimediální tvorby s příměsí experimentu. V díle pracuje s fragmenty příběhů, které často odkazují na ni samotnou a její vnímání světa. Je v nich umocněna skutečnost, že realita není plně uchopitelná médii fotografie a videa.

Komentovaná prohlídka: 1. 9. 2016 v 17.00 hodin

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV