Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  

26. 05. 2016 – 04. 09. 2016

Jan Krtička

Romantická krajina

Zvuková instalace o čtyřech částech. Projekt vychází z hledání možností, jak evokovat vizuální obraz zvukovým záznamem za pomoci mluveného slova. Jeho základ leží v osobní zkušenosti s krajinou Severních Čech na pomezí se Saskem, jež byla častým námětem obrazů německých romantických krajinářů. Jde o pokus vyrovnat se současnými digitálními prostředky s podobnými náměty, s nimiž ve svých obrazech pracoval např. Caspar David Friedrich.

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV