Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  

10. 03. 2016 – 22. 05. 2016

Ateliér

Výstava představí práce čtyř studentů z ateliéru Interaktivních médií  Fakulty umění a designu, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, který vede doc. Mgr.A. Pavel Kopřiva. Tvorba studentů v ateliéru je zaměřena na práci s elektronickým obrazem, s médiem rastrového zobrazování. Jedná se o obraz koncipovaný jako integrální součást stále rychleji se formulující a proměňující globální informační infrastruktury, který si osobuje prostor reálný i virtuální. Náplní ateliéru jsou tvůrčí aktivity v oblasti nových médií, kde hlavním tvůrčím vyjadřovacím prostředkem jsou počítačové technologie, elektronické aplikace, internetové struktury apod. Důležitým faktorem jsou interakce, interface, interaktivita.

Ateliér v tvůrčím procesu reflektuje aktuální tendence výtvarného umění, designu i vizuální komunikace a zároveň nejnovější poznatky techniky, elektroniky, robotiky, biotechnologií a dalších oborů, které formují a budou formovat virtuální informační svět.

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV