Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  

07. 01. 2016 – 06. 03. 2016

Storytellers

Matrtin Kolarov, Filip Dvořák, Jan Martinec, Mark Rohel, Pavel Jestřáb

Výstavní projekt Storytellers představuje umělce z nejmladší generace (čerstvých absolventů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze), pohybujících se mezi  video-performancí a klasickým videem. Tito umělci netvoří skupinu zastoupenou jakýmkoli manifestem, pouze se do jejich tvorby promítá současný fenomén narativního přístupu k médiu videa. Jejich díla pak spojuje zájem o postihnutí krásy a tajemného s důrazem na celkovou atmosféru. To vše spojené v precizní formě. Specifický je použitý způsob narativu, tedy jakési zamlžené nonverbální estetizované vyprávění (odtud název výstavy Storytellers) o dějích, postavách, faktech či dalších příbězích. Více než o přímočará sdělení autorům, jde o celkový dojem a pocit, který v divákovi jejich díla vyvolají

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV