Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1

08. 09. 2016 – 27. 11. 2016

Karel IV. na zakázané stezce

Umění mezi Lucemburky a Jagellonci v oblasti dnešního Liberecka a Horní Lužice

Oblastní galerie Liberec se připojuje k probíhajícím oslavám 700. výročí narození Karla IV. (1316–1378) a poprvé v historii prezentuje umělecká díla z období vrcholného středověku z regionu severních Čech a Horní Lužice. Pro Lucemburky a Jagellonce strategicky významné území je pro tento výstavní projekt vymezené na východě řekou Jizerou a na západě kupeckou cestou vedoucí přes Mimoň a Zákupy do Žitavy. Tato oblast byla protkána řadou obchodních a správních stezek, podél nichž byly již za Přemyslovců stavěny hrady a kláštery, jež i později sloužily k upevnění moci světské i duchovní, královské i vrchnostenské.

Výstava ukazuje díla s úzkou vazbou k regionu, která byla ve své době součástí sakrálních interiérů a je možné je místně určit a datovat do 14., 15. a 16. století. U řady prací však jejich původ a stáří jen odhadujeme, neboť o nich neexistují žádné dobové písemné zmínky a doloženy jsou až v novověku. Prezentována jsou díla jak v odborných kruzích již známá, tak neznámá, zcela nově určená a datovaná, spadající do doby vlády krále a císaře Karla IV. a jejího širšího dosahu. Výběr je omezen stavem a reálnou dostupností exponátů. Některé čekají na restaurování, jiné není možné transportovat nebo zapůjčit. Představený výběr je dílčí sondou a krokem vedoucím k dalšímu zpracování umělecko-historicky velmi cenného souboru gotického umění, jehož pojítkem je sledovaný region.

 

do 27. listopadu 2016 denně kromě pondělí od 10:00 do 17:00, ve čtvrtek do 19:00 hodin

Komentované prohlídky

15. 9. v 10:30

20. 10., 10. 11. v 10:30 a 17:00 hodin

neděle 23. 10., 20. 11. vždy od 15:00 hodin

 

Záštitu nad výstavou převzal Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV