Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6

28. 01. 2016 – 01. 05. 2016

Úpadek nezastavíš.

Podle Williama Hogartha

Jedná se o obměněnou reprízu výstavy, která proběhla v Národní galerii v Praze na přelomu let 2014 a 2015 pod názvem Proměny Williama Hogartha. Na rozdíl od premiéry výstavy, na níž byla kromě samotné grafické tvorby W. Hogartha představena i vlna navazujících prací jeho následovníků, se liberecká repríza zaměří především na tvorbu nejvýznamnějšího grafika barokní Anglie, Williama Hogartha.

 

 

William Hogarth (1697–1760) – anglický malíř a grafik – je stále aktuální pro svou schopnost ostře komentovat společenská tabu. Přestože ve své tvorbě vycházel z umělecké tradice 18. století, používal moderní a nadčasové prostředky. Obrazová vyprávění o zhýralém životě člověka byla masově rozšiřována nejen na anglické půdě. Úpadek společnosti, hmotný i morální, nezrcadlí pouze umělcovy grafické listy, ale také jeho teorie krásy a pojetí linie.

K výstavě byl vydán katalog (v Liberci bude v prodeji), v němž autorka v Čechách poprvé komplexně zpracovává autorovu tvorbu a životní osudy. 

Výstava vznikla ve spolupráci s Národní galerií v Praze

Autorkou výstavy je Mgr. Eva Bendová, Ph.D.

Fotografie (Národní galerie v Praze)

 

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV