Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1

10. 09. 2015 – 01. 11. 2015

Šimon Pikous

Die Walküre

Liberecký fotograf Šimon Pikous představí ve Fotogalerii NIKA svůj dlouhodobý projekt Die Walküre. Barevné výrazně stylizované fotografie jsou příkladem narativního přístupu, kde „příběh“ skrývá více rovin. Hravým způsobem transformovaná mytologie, atmosféra a jemné náznaky rozehrávají vizuální dialog s divákem, který může vnímat celý soubor jako svérázný film, ale i jako jednotlivé komponované obrazy. Výstava proběhne v návazné spojitosti s autorovým projektem týkajícím se regionu Sudet v Severočeském muzeu.

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV