Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  

02. 07. 2015 – 30. 08. 2015

Peter Fabo

Lakuj

Mladý slovenský umělec pracující s fotografií v minimalistickém duchu vystavuje v Galerii SET. Peter Fabo se narodil roku 1983 a na pražské UMPRUM studoval v letech 2004-2010 fotografii. Za sebou má řadu samostatných i skupinových výstav v Čechách (zejména v Galerii GASK v Kutné Hoře), Slovensku i vzdálenějším zahraničí. Jeho přístup je konceptuálně minimalistický a věnuje se také tvorbě objektů.

Peter Fabo ve své tvorbě vychází ze své zkušenosti fotografa, který se soustřeďuje nejen na tvorbu obrazů samotných, ale zamýšlí se i nad povahou média samotného. Instalace Petera Faba připravená pro Libereckou galerii SET v sobě spojuje aspekty prostorové, konceptuální a zároveň i řemeslně rukodělné.V instalaci Peter Fabo zároveň promýšlí materialitu obrazu, jeho medialitu i jeho konceptuální a kontextuální podmíněnosti, včetně instalačních specifik.Obrazy mohou být chápány v jistých ohledech až jako objekty, jež se v některých místech osamostatňují vůči architektonické struktuře galerie a narušují její členění, jinde její strukturu doplňují a scelují. Tím mohou do podoby obrazu proměňovat její celkové pohledové vyznění, nebo redefinovat jednotlivé architektonické nebo technické prvky, které se díky tomu stávají součástí výtvarné kompozice.

 

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV