Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1

02. 07. 2015 – 30. 08. 2015

Viktor Kopasz

Viktor Kopasz dnes patří mezi nejzajímavější osobnosti současné fotografie. Jeho dílo je od počátku devadesátých let do současnosti dlouhodobě rozvíjeným experimentem. Fotografie je v Kopaszově pojetí rozvolněným médiem, které proměňoval svébytnými zásahy do fotografického obrazu až ke grafickému výrazu. Osobní rovina jeho pověstných deníkových sešitů, strhujících svou dynamikou psaného textu v kombinaci s fotografiemi, se přelévá v obecně sdělná témata. Jeho knihy jsou deníkem a skicářem zároveň. Poslední práce jsou překvapivým příklonem k odlišnému výrazu geometrických tvarů, linie a plochy.

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV