Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  

10. 09. 2015 – 01. 11. 2015

Jan Kysela a Martin Szöllos

Jan Kysela je absolventem a Martin Szöllos je studentem posledního ročníku ateliéru Vizuální komunikace a digitálních médií u doc. Stanislava Zippeho na liberecké Fakultě umění a architektury. Základem instalace je generování obrazů a zvuků pomocí  počítačových programů. Zkoumaní možnosti a limitů počítačových programů a elektroniky obecně je pro oba autory cestou jak podávat svědectví o současném světě plném technologií a informačních šumů.

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV