Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  

26. 02. 2015 – 12. 04. 2015

Jaroslav Prokeš

V základním režimu

Autorovým záměrem je důsledně pracovat s celou plochou a objemem prostoru Galerie SET. Instalace pro OGL navazuje na řadu předcházejících site-specific instalací, v níž Jaroslav Prokeš zachází s nehmotným, často na hranicích smyslových možností se ocitajícím, vyjádřením. V tomto smyslu pojímá výstavní prostor SET jako scénu, na níž se pokusí demonstrovat své přesvědčení, že i bezrozměrné či prázdné lze pojímat jako artefakt. Instalace bude ve shodě s autorovým názorem, že prostor zbavený všech uchopitelných předmětů není prázdný.

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV