Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4

05. 03. 2015 – 07. 06. 2015

Ve válce múzy mlčí

Obrazy 2. světové války ze sbírek Oblastní galerie Liberec

Při příležitosti 70. výročí konce 2. světové války a osvobození bude prezentována část sbírkového fondu galerie s vazbou ke 2. světové válce, jejím osudovým momentům a konci. Tento výběr z prostorových důvodů nemůže být vystaven ve stálé expozici, přesto se jedná o stěžejní díla utvářející kánon českých dějin umění, jež návštěvníci v expozici postrádají.

Jedná se o uzavřený konvolut obrazů s jasně vymezenou tematikou a jasným časovým rozsahem, který bude doplněn o vybraná díla z podsbírky plastiky a kresby a grafiky. Představena budou jak již známá díla reflektující osvobození, např. Popelec II Františka Muziky z jara 1945, tak díla, která vznikla v době válečné a připomínají její dobu (Václav Zykmund, Rozhovor, 1944; výběr z děl zastoupených ve sbírce od Alexe Berana, Aloise Wachsmana, Josefa Lieslera a dalších). Prolog pak budou tvořit díla z roku 1937, která odkazují na občanskou válku ve Španělsku (Cyprián Majerník, Španělský motiv, (1937); Pravoslav Kotík, Válka, 1938).

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV