Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

24. 09. 2015 – 15. 11. 2015

TRANSDESIGN

Akademie výtvarných umění Eugeniusze Gepperta ve Wrocławi

Průmyslový a grafický design, interiérová architektura, scénografie, sklo a keramika

Výstava navazuje na projekt z přelomu let 2011–2012 pod názvem „Co tu je, co tu není“ – obrazy, instalace a objekty umělců z Wrocławi (viz archiv výstav OGL). Pokračováním této výstavy bude výstava TRANSDESIGN, která bude prezentovat další fakulty wrocławské univerzity, jimiž jsou: fakulta interiérové architektury a designu s katedrou scénografie, fakulta skla a keramiky a fakulta grafického designu a mediálních umění.

Nadstandardní a multidimenzionální výstava se bude konat ve všech nadzemních prostorách liberecké galerie, část výstavy z oblasti keramiky a skla bude prezentována také v prostorách Severočeského muzea v Liberci. Podobně jako v předešlém projektu bude k výstavě vydán katalog sestavený a upravený polským partnerem.

Vernisáž: 24. 9. 2015 ve dvou částech:

v 16.00 hodin v Severočeském muzeu v Liberci

v 17.30 hodin v Oblastní galerii Liberec

Komentované prohlídky: 

čtvrtek 22. 10. v 10.30 a 17.00 hodin

čtvrtek 5. 11. v 10.30 a 16.00 hodin

Akademie výtvarných umění Eugeniusze Gepperta ve Wrocławi byla založena v roce 1946, symbolicky i fakticky z trosek bývalé Akademie výtvarných umění a řemesel založené v roce 1932, počátky tradice akademického vzdělávání ve Vratislavi se datují k roku 1791.
V současné době je Akademie rozdělena na čtyři fakulty, je zde: fakulta malířství a sochařství, fakulta grafiky a médií, fakulta keramiky a skla a fakulta interiérové architektury a designu. V rámci těchto fakult funguje šestnáct kateder, které působí v oblasti umění a uměleckého designu. K dnešnímu dni stěny wrocławské univerzity opustilo několik tisíc absolventů, mezi nimiž jsou rovněž čeští a také liberečtí umělci.

Cílem vzdělávání na Akademii je poskytnout individuální charakter uměleckému studiu, které je odvozeno nejen od tradičního umění dané oblasti, ale také se výrazně otevírá budoucnosti v podobě integrování nových uměleckých médií. Na rozdíl od českého prostředí nevyznačuje pevnou linku mezi uměním volným a užitým. Obsah slova TRANSDESIGN má ve vztahu k výstavě dvě hlavní konotace: překračování hranic umění a designu, integraci designu a výtvarného umění a jeho první polovina „trans“ – dialog mezi dvěma vedle sebe ležícími zeměmi.

Nad výstavou převzali záštitu:  

J. E. Grażyna Bernatowicz, velvyslankyně Polské republiky v ČR 

ředitelka Polského institutu v Praze paní Agnieszka Kwiatkowska

hejtman Libereckého kraje Martin Půta

Ministerstvo kultury a národního dědictví Polské republiky

Úřad maršálka Dolnoslezského vojvodství 

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV