Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

11. 12. 2014 – 11. 01. 2015

Young Architect Award 2014

Výstava soutěžních návrhů architektů do 33 let řeší ožehavé téma brownfields, bolavých míst měst, se kterými se nepotýká pouze Liberec. Vystavené práce představí řešení pro jednotlivé budovy, ale také pro celé areály nebo urbanistické celky.

"Téma letošního ročníku soutěže Bolavá místa měst a obcí - opuštěný industriál obeslalo celkem 54 autorů, převážně studentskými projekty od nás a ze Slovenska. Výběr lokalit a rozsahu projektu byl široký – od návrhů drobných rekonstrukcí až po velkorysé úpravy územních plánů. Mezi návrhy byla i řada velmi kvalitních projektů konverzí jednotlivých bývalých výrobních budov včetně jedné zdařilé realizace. Při výběru nominovaných prací se porota rozhodla podržet co nejvíce tématu a vybírala projekty, ve kterých byly vyhledány a pojmenovány deprivované („bolavé“) lokality, a v návrhu propojeny snahy o jejich oživení s návrhem nového využití existujících budov. Pro porotu pak nebyl rozhodující absolutní rozsah práce, takže nakonec ocenila návrhy ze všech úrovní. V jednom případě – návrh konverze výrobních budov OP Prostějov – byla nominace ovlivněna i barbarskou likvidací prostějovské továrny v letošním létě. Řada kvalitních návrhů od začínajících architektů dává naději do budoucna, že mladá generace bude s kulturním dědictvím, včetně průmyslového, zacházet lépe než my.

Tomáš Šenberger, předseda poroty"Výstava je pořádána ve spolupráci se společností ABF, a. s.


 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV