Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9

14. 12. 2006 – 04. 02. 2007

Jan Koblasa

Dialogy s hmotou...

Liberecká galerie připravila ve spolupráci s Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě retrospektivní výstavu Jana Koblasy - umělce, který náleží k výrazným osobnostem českého a evropského umění druhé poloviny 20. století.

Sochař Jan Koblasa (1932) náleží k výrazným osobnostem českého a evropského umění druhé poloviny 20. století. V padesátých letech studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, na níž získal sochařskou průpravu v ateliérech Jana Laudy, Otakara Španiela a Karla Pokorného. Na tehdejší nepříznivou atmosféru totalitního režimu reagoval provokujícími neodadaistickými akcemi, které vyústily v založení recesistické skupiny Šmidrů. Po celá šedesátá léta se Jan Koblasa aktivně účastnil domácího výtvarného dění, organizoval a vytvářel svobodný prostor pro neoficiální tvorbu mladé umělecké generace. V roce 1960 inicioval dvě neveřejné výstavy příznačně nazvané Konfrontace. Tehdy ho hluboce ovlivnilo setkání s Mikulášem Medkem a Vladimírem Boudníkem. Srpnová okupace Československa v roce 1968 zastihla Jana Koblasu v Itálii. O rok později získal politický azyl v Německu a začal působit v Kielu na Muthesius Kunsthochschule jako vedoucí pedagog sochařského ateliéru. Od roku 1982 žije a tvoří v Hamburku. V průběhu obdivuhodného půl století tvůrčích aktivit Jan Koblasa podnikl mnoho studijních cest a pracovních pobytů po celém světě, při nichž se mu dostalo četných uznání a ocenění. Výstava v liberecké Oblastní galerii – rozsahem i charakterem retrospektivní – představuje tvorbu Jana Koblasy od sklonku padesátých let až do současnosti. Nejstarší období je zastoupeno především prací na papíře – kresbou a grafikou. Zaujetí autora abstraktním expresionismem v šedesátých letech dokládají informelní obrazy a příklady ze sochařských cyklů dřevěných mýtických a biblických postav. Rozsáhlý cyklus bronzových plastik ze sedmdesátých let charakterizuje autorovo dobové existencionalistické uvažování. Dále užívá netradiční sochařské materiály, většinou v kombinaci s polychromovaným dřevem. Monumentální tvorba let osmdesátých, především v kameni, není na výstavě zastoupena, neboť byla povětšinou realizována v městském veřejném prostoru či v otevřené krajině, např. Německa, Švédska a Izraele. Současnou tvorbu Jana Koblasy na výstavě představují barevné dřevěné sochy větších rozměrů, sochy-objekty ze dřeva, kombinované s kamenem a malířské cykly, zpracovávající téma přírodních živlů. Rozsáhlá výstava díla Jana Koblasy v prostorách Oblastní galerie představuje důležitý výstavní počin a skýtá Liberci nevšední možnost seznámit se s vynikající a mnohavrstevnou tvorbou silné individuality Jana Koblasy, řešící nadčasová témata s citem pro materiál, smyslem pro monumentální formu a úctou k sochařskému řemeslu.

 

Za osobní účasti autora výstavu zahájí 14. prosince v 16.30 hodin děkan Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně doc. PhDr. Petr Spielmann, dr.h.c.

Koncepce výstavy a text katalogu: Mgr. Aleš Seifert

Kurátor výstavy: Mgr. Jan Červinka

Katalog k výstavě vydala Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě ve spolupráci s Oblastní galerií v Liberci.

Na výstavu zapůjčili díla ze svého majetku: Jan Koblasa, Národní galerie v Praze, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou a Oblastní galerie v Liberci. Tyto zápůjčky doplnila díla ze soukromé sbírky.

 ZPĚT NA ARCHIV VÝSTAV