Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  

21. 09. 2017 – 31. 12. 2017

Metznerbund

dějiny uměleckého spolku v Čechách 1920-1945

Oblastní galerie Liberec připravila další z výstav mapující dějiny umění a kultury německy hovořících výtvarných umělců z Čech,...více 


21. 09. 2017 – 31. 12. 2017

Rudolf Jakubek

Malíř a grafik Rudolf Jakubek (1902–1968) studoval v letech 1923–1927 pražskou Akademii, mj. i v mistrovské třídě Augusta Brömse. V letech 1933–1938 vyučoval na...více 


21. 09. 2017 – 31. 12. 2017

Michael Čtveráček

Ke světlu / Obecné principy

Michael Čtveráček (1971) vystudoval fotografii na pražské FAMU. Pro jeho tvorbu je typická poetická citlivost ke krajině, vnímavost pro formální postupy avantgardy...více 


12. 10. 2017 – 26. 11. 2017

Čestmír Krátký

Fotograf českého informelu

V dubnu letošního roku by se dožil 85 let význačný fotograf, historik umění a etnograf Čestmír Krátký (23. 4. 1932 Liberec – 20. 9. 2016 Praha). V...více 


12. 10. 2017 – 26. 11. 2017

Pavel Holas

(1968–2015)

V letech 1983 - 1987 studoval gymnázium Turnov a dále 1987 - 1992 ČVUT, obor výrobní stroje a zařízení. malovat začal hodně pozdě, ale přesto se dostal na   AVU...více 


12. 10. 2017 – 26. 11. 2017

Katarína Hládeková / Klíčová slova

Intervence finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého 2016

Výstava Kataríny Hládekové v Oblastní galerii Liberec bude, stejně jako předchozí dvě výstavy loňských finalistek Ceny Jindřicha Chalupeckého,...více 


13. 07. 2017 – 01. 10. 2017

Giacometti - Picasso - Chirico

Sbírka Helmuta Klewana

Helmut Klewan, dřívější mnichovský galerista, shromáždil unikátní kolekci několika set uměleckých děl významných osobností...více 


13. 07. 2017 – 01. 10. 2017

Johana Střížková / #00ff00

Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého 2016

Druhá výstava z cyklu věnovaného loňským finalistům Ceny Jindřicha Chalupeckého představí aktuální tvorbu Johany Střížkové. Umělkyně...více 


26. 08. 2017 – 26. 09. 2017

Kolem umění

Jakub Berdych Karpelis, Jakub Berdych st., Edyta Kulla, Krzysztof Rozpondek

Výstava je součástí projektu, v jehož rámci se prezentuje umělecký potenciál polsko-českého příhraničí v oblasti umělecké práce se...více 


08. 06. 2017 – 03. 09. 2017

Birgitt Fischer

Mezi lesy / Zwischen den Wäldern

Liberecká galerie se připojuje k projektu Česko-německé kulturní jaro 2017 řadou letních výstav. Bylo příhodné pro výstavu vybrat jedinou...více 


08. 06. 2017 – 03. 09. 2017

Jürgen Große

Dočasné pohledy / Schauseite

Jedním z projektů, kterými se Oblastní galerie Liberec zapojuje do Česko-německého kulturního jara 2017, je samostatná prezentace fotografií Jürgena Grosseho....více 


08. 06. 2017 – 03. 09. 2017

Silver Wave

Lucie Mičíková, Veronika Přikrylová, Martin Zvěřina

Skupinová výstava tří mladých umělců s názvem Silver Wave je pokračováním projektu, který započal na Slovensku. Autoři Lucie Mičíková,...více 


21. 08. 2017 – 21. 08. 2017

Příroda v obrazárně.

Zátiší Johanna Adalberta Angermeyera (1674–1742)

V době vzestupu barokního sběratelství na přelomu 17. a 18. století vzrůstal zájem o obrazy kabinetních formátů. V Praze byly ve zvýšené...více 


09. 03. 2017 – 25. 06. 2017

Anna Hulačová / Přestávky mezi směnami

Finalisté CJCH 2016

Výstava Anny Hulačové v OGL představí část děl, která byla vytvořena pro finále Ceny Jindřicha Chalupeckého 2016. Nová série soch...více 


03. 03. 2017 – 22. 06. 2017

Místo / Miejsce

V Teatru Cinema v Michalowicích v Polsku se ve dnech 5.9. 12. 2016 uskutečnil interdisciplinární umělecký plenér Místo / Miejsce, který...více 


09. 03. 2017 – 18. 06. 2017

František Tkadlík (1786–1840)

Druhá monografická výstava Františka Tkadlíka (první přehlídka připravená Vincencem Kramářem proběhla roku 1933) představí...více 


09. 03. 2017 – 28. 05. 2017

Richard Loskot

Základní výzkum

Výstava finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého Richarda Loskota vychází z jeho dlouhodobého zájmu o efemérní momenty ve společnosti, které...více 


09. 03. 2017 – 21. 05. 2017

Písmo v obraze

Březen měsíc knihy

Experimentální poezie, typografie a ostatní směry pracující s písmem v obraze nejsou sice ve sbírkách zastoupeny početně, nicméně představují...více 


26. 01. 2017 – 30. 04. 2017

Nespatříte hada

Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč

Dětský svět je jednou z oblastí, jíž se moderní umění dotklo s nebývalou intenzitou. Velkou pozornost mu věnoval malíř a spisovatel Josef Čapek,...více 


15. 12. 2016 – 05. 03. 2017

Není malých mistrů

Německá grafika 16. století ze sbírky OGL

Termínem „malí mistři“ se označuje skupina rytců, kteří navazovali na mistrovské grafické umění Albrechta Dürera (1471–1528) většinou...více 


15. 12. 2016 – 26. 02. 2017

Jan Nálevka

Případoví studie

Linie, jinými slovy čára, je elementárním kresebným gestem. Kreslit rovnou čáru vyžaduje kontrolu nad vlastní rukou. Vést čáru podle pravítka...více 


15. 12. 2016 – 26. 02. 2017

Jiří Dostál + 21

Srdce v Lázních

Výstava Srdce v Lázních představuje nejnovější sochařské práce akademického sochaře Jiřího Dostála. Ty navazují dialog s...více 


15. 12. 2016 – 26. 02. 2017

Štěpán Grygar

Rozsáhlé dílo fotografa a pedagoga Štěpána Grygara je příkladem podnětného přístupu k médiu fotografie. Autor navazující na...více 


15. 12. 2016 – 26. 02. 2017

Jaroslav Valečka

Sen o severu

Tvorba Jaroslava Valečky vyrůstá z inspirace severem Čech, nejčastěji hornatou krajinou Lužických a Jizerských hor a příběhy spjatými s původními obyvateli...více 


15. 12. 2016 – 26. 02. 2017

Philip Christian Bentum - Petr Brandl / Kokořovci z Kokořova

Komorní výstava čtyř obrazů připomíná pozapomenutého malíře Philipa Christiana Bentuma (okolo 1690 – po 1757), Holanďana, který si zvolil české...více 


06. 10. 2016 – 08. 01. 2017

Julius Mařák

Vídeňské úspěchy

Před 150 lety se podařilo Juliu Mařákovi dosáhnout ve Vídni na tamní umělecké scéně prvního výrazného úspěchu. Ohlas, který jeho uhel...více 


08. 09. 2016 – 11. 12. 2016

Zuzana Růžičková

Křehká krása

Zuzana Růžičková patří k mladším autorům zabývajícím se grafikou. Od klasických technik, zejména linorytu, přešla k experimentům,...více 


08. 09. 2016 – 11. 12. 2016

Vladimír Birgus

Daleko od hlučícího davu

Vladimír Birgus je zásadní osobností české fotografie nejen jako fotograf-tvůrce, ale i jako historik fotografie, pedagog a kurátor. Jako vedoucí jedné...více 


08. 09. 2016 – 11. 12. 2016

Daniel Vlček

Daniel Vlček se řadí mezi ty umělce, kteří rádi přesahují hranice nejen mezi kolektivní a individuální tvorbou, ale také mezi uměleckými obory....více 


08. 09. 2016 – 27. 11. 2016

Karel IV. na zakázané stezce

Umění mezi Lucemburky a Jagellonci v oblasti dnešního Liberecka a Horní Lužice

Oblastní galerie Liberec se připojuje k probíhajícím oslavám 700. výročí narození Karla IV. (1316–1378) a poprvé v historii prezentuje...více 


16. 06. 2016 – 25. 09. 2016

Erwartung / Očekávání

Mark Ther

"Dávám prostor divákovi; nechci být doslovný, ale nechávám na každém, aby si našel vlastní cestu, jak vše chápat."

Mark...více 


16. 06. 2016 – 18. 09. 2016

Německočeská výstava Liberec 1906

Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906

Výstava německých Čech, která proběhla v Liberci v létě 1906, byla reakcí na narůstající národnostní animozity Čechů a Němců, reakcí...více 


26. 05. 2016 – 04. 09. 2016

Jan Krtička

Romantická krajina

Zvuková instalace o čtyřech částech. Projekt vychází z hledání možností, jak evokovat vizuální obraz zvukovým záznamem za pomoci...více 


26. 05. 2016 – 04. 09. 2016

Mechoboti Adolfa Lachmana

...více 


26. 05. 2016 – 04. 09. 2016

Silvie Milková

Silvie Milková se věnuje fotografii, videoartu, performanci, kurátorství a intervencím do veřejného prostoru. Působí jako odborný asistent v Ateliéru...více 


16. 06. 2016 – 28. 08. 2016

Punk v architektuře

Punk bývá spojovám především s hudbou a životním stylem a bývá definován mnoha adjektivy a vlastnostmi pro něž je společným bodem provokace....více 


10. 03. 2016 – 05. 06. 2016

Jaroslav Róna

Obrazy a sochy

Jaroslava Rónu známe jako člena skupiny Tvrdohlaví, která v Čechách, resp. Československu, v 80. a 90. letech reprezentovala postmoderní estetiku. Jaroslav Róna je...více 


28. 01. 2016 – 05. 06. 2016

Příběhy kraje

Regionální umění ze sbírek galerie po roce 1945

Alex Beran, Miroslav Čermák, Jiří Dostál, Milan Janáček, Josef Jíra, Jaroslav Klápště, Vladimír Komárek, Dalibor Matouš, Jiří...více 


10. 03. 2016 – 22. 05. 2016

Ateliér

Výstava představí práce čtyř studentů z ateliéru Interaktivních médií  Fakulty umění a designu, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v...více 


10. 03. 2016 – 22. 05. 2016

Jana Hunterová

Cosplayers

Jana Hunterová prošla pozoruhodným vývojem od výrazově subtilního černobílého dokumentu, ve kterém se již prokazoval její specifický...více 


28. 01. 2016 – 08. 05. 2016

Jana Kasalová

Odjinud

Jana Kasalová se řadí k umělcům pocházejícím z regionu (nar. 1974 v Turnově), kteří svým významem jeho hranice dávno překonali....více 


28. 01. 2016 – 01. 05. 2016

Úpadek nezastavíš.

Podle Williama Hogartha

Jedná se o obměněnou reprízu výstavy, která proběhla v Národní galerii v Praze na přelomu let 2014 a 2015 pod názvem Proměny Williama Hogartha. Na...více 


07. 01. 2016 – 06. 03. 2016

Miroslav Machotka

Rytmus míst

Retrospektivní výběr z díla předního českého fotografa, jemuž v loňském roce vyšla monografie. Jedinečnost Miroslava Machotky na české...více 


07. 01. 2016 – 06. 03. 2016

Storytellers

Matrtin Kolarov, Filip Dvořák, Jan Martinec, Mark Rohel, Pavel Jestřáb

Výstavní projekt Storytellers představuje umělce z nejmladší generace (čerstvých absolventů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze),...více 


17. 12. 2015 – 28. 02. 2016

Filip Leubner (1733–1803) / Pozdní baroko na Lužické Nise

Filip Leubner, malíř oltářních obrazů, portrétista a štafíř, se po více než čtyřicet let spolupodílel na výzdobě řady kostelů a kaplí...více 


17. 12. 2015 – 24. 01. 2016

Lukáš Tůma a Jiří Kývala

Za obzor

Výstava představující grafiky střední generace, kteří zastupují tu skupinu autorů, která lpí na poctivé práci a klasických...více 


08. 10. 2015 – 17. 01. 2016

Na Sibiř!

Německočeští výtvarníci za první světové války na východní frontě a v sibiřském zajetí

Výstava Na Sibiř! představí tvorbu německy hovořících autorů z Čech, Moravy a Slezska, kteří se účastnili 1. světové války a tyto zážitky...více 


17. 12. 2015 – 17. 01. 2016

Young Architect Award 2015

Výstava prezentuje práce architektů, kteří se přihlásili již do sedmého ročníku...více 


05. 11. 2015 – 03. 01. 2016

Tomáš Vaněk

Současný rektor Akademie výtvarných umění v Praze a laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého, patří k silné generaci umělců, která na českou...více 


05. 11. 2015 – 03. 01. 2016

Petr Králík

Když barvu, tak tady ji máte

Původně teoretik umění, ale zejména fotograf, který se věnuje reportážní a dokumentační fotografii. Věnoval se soustavně černobílé,...více 


10. 09. 2015 – 06. 12. 2015

David Böhm a Jiří Franta

Kdyby ulice byla čas a já stál na konci ulice

Dvojice, která dlouhodobě spolupracuje na zejména kresebných konceptuálně laděných akcích. Mají za sebou dlouhou řadu společných výstav. Oba...více 


24. 09. 2015 – 15. 11. 2015

TRANSDESIGN

Akademie výtvarných umění Eugeniusze Gepperta ve Wrocławi

Průmyslový a grafický design, interiérová architektura, scénografie, sklo a keramika

Výstava navazuje na projekt z přelomu let 2011–2012 pod...více 


10. 09. 2015 – 01. 11. 2015

Jan Kysela a Martin Szöllos

Jan Kysela je absolventem a Martin Szöllos je studentem posledního ročníku ateliéru Vizuální komunikace a digitálních médií u doc. Stanislava...více 


10. 09. 2015 – 01. 11. 2015

Šimon Pikous

Die Walküre

Liberecký fotograf Šimon Pikous představí ve Fotogalerii NIKA svůj dlouhodobý projekt Die Walküre. Barevné výrazně stylizované fotografie jsou...více 


02. 07. 2015 – 20. 09. 2015

Štefan Papčo

Mohutnosti

Práce etablovaného slovenského výtvarníka Štefana Papča (1983) jsou specifické jednak formou svého zpracování, ale také tématem,...více 


14. 05. 2015 – 30. 08. 2015

Valerian Karoušek (1929–1970)

Abstrakce–konkrétno–citovost

Asamblážové plastiky Valeriána Karouška (1929–1970) konfrontující přírodniny s technickým civilizačním světem strojů patřily v 60. letech k...více 


02. 07. 2015 – 30. 08. 2015

Michal Burget a Petr Fiala

Výstava představující grafiky střední generace, kteří zastupují tu skupinu autorů, která lpí na poctivé práci a klasických...více 


02. 07. 2015 – 30. 08. 2015

Peter Fabo

Lakuj

Mladý slovenský umělec pracující s fotografií v minimalistickém duchu vystavuje v Galerii SET. Peter Fabo se narodil roku 1983 a na pražské UMPRUM studoval v letech...více 


14. 05. 2015 – 30. 08. 2015

Václav Špála / Rapsodie v modrém

Malby, kresby a grafiky ze sbírek Oblastní galerie Liberec

Rapsodie v modrém je název symfonické skladby George Gershwina, která byla poprvé uvedena v roce 1924. V tvorbě Václava Špály se modré...více 


02. 07. 2015 – 30. 08. 2015

Viktor Kopasz

Viktor Kopasz dnes patří mezi nejzajímavější osobnosti současné fotografie. Jeho dílo je od počátku devadesátých let do současnosti dlouhodobě...více 


23. 04. 2015 – 21. 06. 2015

Tomáš Skalík

Sochy průchodné

Připravovaná sochařská výstava pro  SET GALERII v OG Liberec koncepčně navazuje na výstavu Transmisní prostorové formy, která proběhla v roce 2014 v Galerii...více 


23. 04. 2015 – 21. 06. 2015

Jolana Havelková

Na hrazdě

Fotografka Jolana Havelková patří mezi nejzajímavější osobnosti současné české fotografie.  Výstava bude koncentrovaným průřezem...více 


05. 03. 2015 – 07. 06. 2015

Anna a Eva Mastníkovy

Animace / Ilustrace

Výstava dvou ilustrátorek – matky a dcery. Matka Eva se soustředí na ilustraci knih pro děti v návaznosti na nejlepší českou tradici, dcera Anna spíše...více 


05. 03. 2015 – 07. 06. 2015

Ve válce múzy mlčí

Obrazy 2. světové války ze sbírek Oblastní galerie Liberec

Při příležitosti 70. výročí konce 2. světové války a osvobození bude prezentována část sbírkového fondu galerie s vazbou ke 2....více 


11. 12. 2014 – 03. 05. 2015

Paleta 'ismů'

Ze sbírek I

Nedávná instalace stálé expozice Na vlnách umění v nově zrekonstruované budově Lázní ukázala, že navzdory nepoměrně větší...více 


05. 03. 2015 – 26. 04. 2015

Ladislav Postupa

výběr z tvorby

Ladislav Postupa byl několikrát zařazen mezi fotografy světového významu, jeho práce byla prezentována na mnoha skupinových i samostatných výstavách...více 


26. 02. 2015 – 19. 04. 2015

SILK ROAD

Sítotisky studentů a absolventů Katedry fotografie FAMU

Dora Dernerová / Čeněk Folk / Marta Giacomoni / Chiawen Lin / Lali Laitadze / Nina Schacht / Nina Šperanda 

Výstava sítotisků a autorských knih...více 


26. 02. 2015 – 12. 04. 2015

Jaroslav Prokeš

V základním režimu

Autorovým záměrem je důsledně pracovat s celou plochou a objemem prostoru Galerie SET. Instalace pro OGL navazuje na řadu předcházejících site-specific instalací, v...více 


11. 12. 2014 – 01. 03. 2015

Jiří Nepasický

Dole i nahoře

Výstava pořádaná k životnímu jubileu Jiřího Nepasického nabízí pohled na několik etap jeho tvůrčí činnosti. Pod názvem Dole i...více 


11. 12. 2014 – 22. 02. 2015

REKURZE 1.618

Video versus film

Mark Aerial Waller | Zbyněk Baladrán | Daniela Baráčková | George Barber | Sebastian Buerkner | Jiří David | Redmond Entwistle | Dan Hanzlík | Anja Kirschner & David Panos |...více 


27. 11. 2014 – 22. 02. 2015

František Bílek

Poutník v bezčasí

František Bílek (1872–1941) je považován v kontextu českého výtvarného umění za synonymum symbolismu. Jeho jméno je spojováno hlavně se...více 


22. 01. 2015 – 22. 02. 2015

Příběhy míst

Soudobá paměť národa

Kulturu paměti a s ní spojenou kolektivní paměť reprezentují pamětní místa ve veřejném prostoru, která svým způsobem komunikují s osobní...více 


11. 12. 2014 – 11. 01. 2015

Young Architect Award 2014

Výstava soutěžních návrhů architektů do 33 let řeší ožehavé téma brownfields, bolavých míst měst, se kterými se nepotýká...více 


25. 09. 2014 – 30. 11. 2014

ONDŘEJ KOPAL / RICHARD ADAM

autor / sběratel

Sbírka sběratele a mecenáše Richarda Adama je mimořádná svou komplexností a zaměřením na současné české, slovenské a...více 


25. 09. 2014 – 30. 11. 2014

Kotvy Máje

...více 


11. 09. 2014 – 16. 11. 2014

Erwin Müller (1893–1978)

Malíř nové věcnosti

Erwin Müller, dnes zapomenutý malíř z Liberce, bude představen výjimečným konvolutem dochovaných děl z dvacátých a třicátých let 20....více 


18. 06. 2014 – 14. 09. 2014

Josef Führich (1800–1876)

Z Chrastavy do Vídně

Pořadatelé: Oblastní galerie Liberec a Národní galerie v Praze

Partner: Ústav dějin umění AV ČR, město Chrastava, Biskupství litoměřické,více 


12. 06. 2014 – 14. 09. 2014

FRANTIŠEK KUPKA

Vanoucí modře

Nejdražším draženým obrazem českých aukcí roku 2013 se stal za závratnou sumu 57 milionů Kč obraz Františka Kupky Tvar modré z roku 1913....více 


12. 06. 2014 – 07. 09. 2014

Tereza Kabůrková

Nebe a nádobí

Absolventka ateliéru Pavla Baňky se zabývá analogovou fotografií a dlouhodobě prozkoumává klasické fotografické žánry jako je...více 


12. 06. 2014 – 31. 08. 2014

MARY DURAS

Mary Duras patří k několika výjimečným ženám, které zazářily na pražské umělecké scéně první poloviny 20. století....více 


16. 05. 2014 – 13. 07. 2014

POD JEŠTĚDEM

Současná výtvarná scéna Liberecka

Repríza výstavy se koná v Městských muzeích v Žitavě 17. 5. – 13. 7. 2014

vernisáž proběhne dne 16. 5. v 17:00

výstava...více 


10. 04. 2014 – 08. 06. 2014

MICHAELA MAUPICOVÁ

Hranice stínu

Výstava představí intermediálním způsobem průřez tvorbou Michaely Maupicové.

Kurátor: Petr Vaňous

Michaela Maupicová (1982)...více 


10. 04. 2014 – 08. 06. 2014

JOSEF MOUCHA Na vlastní stopě: Mošnov 1982

Fotogalerie NIKA

Název Na vlastní stopě s podtitulem Mošnov 1982 fotografa Josefa Mouchy navazuje na předchozí cykly fotografií, které byly charakteristické svým...více 


10. 04. 2014 – 08. 06. 2014

JAN ŠERÝCH Čtvrt na jedenáct

Galerie SET

Pro jeho tvorbu je typická odosobněná geometrická forma.  Nalezené zvuky, citace textů, útržky internetových zpráv jsou inspiračním zdrojem,...více 


10. 04. 2014 – 01. 06. 2014

ILUSTRACE PRO MALÉ I VELKÉ

ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě poprvé představuje liberecké veřejnosti svoji sbírku ilustrací pod názvem „Ilustrace pro...více 


28. 02. 2014 – 01. 06. 2014

ANTIKONCEPT

JOSEFÍNA JONÁŠOVÁ

...více 


05. 03. 2014 – 25. 05. 2014

PLAVCI

28. 2. – 25. 5. 2014

Výstava současného českého a slovenského umění reprezentuje obrazy, plastiky i video, které námětově spojuje fenomén plavání a vztah...více 


05. 03. 2014 – 06. 04. 2014

RUDOLF II. A MISTŘI GRAFICKÉHO UMĚNÍ

28. 2. - 6. 4. 2014

Ke čtyřstému výročí úmrtí císaře Rudolfa II. připravila Národní galerie v Praze výstavu grafického umění, které se úzce...více 


05. 03. 2014 – 06. 04. 2014

SET GALERIE

plán výstav

Kurátor SET GALERIE:  Jan Stolín

SOUČASNÁ...více 


05. 03. 2014 – 06. 04. 2014

FOTOGALERIE NIKA

Kurátor výstav: Luděk Lukuvka

SOUČASNÉ

MEZI SVĚTY I LIBERECKÉ LÁZNĚ...více 


28. 02. 2014 – 30. 03. 2014

Koupání bez hranic

Lázeňství v Trojzemí

...více 


28. 02. 2014 – 30. 03. 2014

Nová architektura v jižním Tyrolsku

Rakouská architektura patří již léta k evropské špičce. Výstava, která vznikla ve spolupráci s Galerií Jaroslava...více 


13. 09. 2013 – 31. 12. 2013

Mladí lvi v kleci

Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období

Oficiální stránky projektu naleznete zde

Na základě dlouholetého výzkumu v domácích a...více 


20. 06. 2013 – 01. 09. 2013

Jiří Kubový

Tvorba Jiřího Kubového je zcela solitérním jevem v současném výtvarném umění. Umělec pracuje s nanejvýš redukovaným...více 


20. 06. 2013 – 01. 09. 2013

Kopecký a grafika

Vladimír Kopecký patří mezi skláře a malíře světového jména a pověsti. Nejen proto s velkou radostí připravujeme výstavu...více 


14. 06. 2013 – 01. 09. 2013

ALBRECHT DÜRER

Výjimečná výstava grafického díla Albrechta Dürera ze soukromé sbírky profesora Ulricha Schulze představí 255 grafik, včetně známých...více 


18. 04. 2013 – 09. 06. 2013

Pod Ještědem

Současná výtvarná scéna Liberecka

Výstavní projekt s názvem Pod Ještědem mapuje na výběru 16 autorů současné výtvarné dění pod Ještědem. Na výstavě budou...více 


18. 04. 2013 – 09. 06. 2013

Všechno nejlepší, galerie!

minulost-přítomnost-budoucnost

Vzpomínková výstava v grafickém kabinetu připomene historii Oblastní galerie v Liberci od jejího vzniku v roce 1953 až po...více 


14. 02. 2013 – 07. 04. 2013

šedesát let I šedesát tváří

Portréty ze sbírek Oblastní galerie v Liberci 1850-2000

Výstava nabízí reprezentativní výběr malířských, grafických, kresebných a sochařských děl s portrétním...více 


14. 02. 2013 – 07. 04. 2013

Jaroslava Severová / Zprávy o možnostech přiblížení

Nic není, jak se zdá

Autorka (nar. 1942) se dlouhodobě řadí k předním výtvarníkům na české i mezinárodní výtvarné scéně, na niž vstoupila v 60....více 


06. 12. 2012 – 03. 02. 2013

Alžběta Skálová

Jak se do lesa volá...

Alžběta Skálová (nar. 1982) se věnuje grafice, kresbě, světelným objektům, tvorbě textilních hraček, ale je známá především jako ilustrátorka...více 


06. 12. 2012 – 03. 02. 2013

Jiří Kornatovský

Meditace kresbou

V tomto roce se autor dožívá významného jubilea (narozen 1952 v Plasích u Plzně) a liberecká galerie spolu s Galerií Klatovy/Klenová a...více 


06. 12. 2012 – 03. 02. 2013

Pavel Šulc

Země má

Pavel Šulc (1932-1991) patří k představitelům regionální liberecké krajinomalby. Jako jeden z mála se snažil zachytit dynamické životní...více 


13. 09. 2012 – 25. 11. 2012

Libor Beránek

Melancholie

Libor Beránek patří k nenápadným autorům, pro něž nejsou příznačná mohutná gesta, ale přesto si zasluhují naši pozornost díky...více 


13. 09. 2012 – 25. 11. 2012

Květa Pacovská

Časoprostor

V současné době je Květa Pacovská známá především jako tvůrkyně experimentálních autorských knih pro děti i pro dospělé....více 


14. 06. 2012 – 09. 09. 2012

Roman Karpaš

Silová pole

Tato výstava se vrací k loňskému významnému životnímu jubileu libereckého grafika, typografa, vydavatele a znalce libereckých a jizerskohorských...více 


14. 06. 2012 – 02. 09. 2012

MILOŠ ŠEJN / ARCHIVY A KABINETY

V rámci cyklu letních výstav představujících tvorbu umělců spjatých s regionem připravuje Oblastní galerie v Liberci velkou retrospektivní...více 


19. 04. 2012 – 10. 06. 2012

JIŘÍ JIROUTEK – OSOBNOSTI ČESKÉ KULTURNÍ SCÉNY

doplněné výběrem z děl ze sbírek OGL

Výstava fotografií Jiřího Jiroutka se stává  podstatě první větší fotografickou výstavou v celé historii Oblastní galerii...více 


19. 04. 2012 – 03. 06. 2012

KONEC (S)NOVÉ EPOCHY

Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona

Fenoménem secese se dějiny umění zabývají již od šedesátých let dvacátého století jak u nás doma, tak ve světě. Existují...více 


23. 02. 2012 – 15. 04. 2012

Krajina magická / Jeden úhel pohledu

Linda Čihařová, Robin Kaloč, Irena Kárníková, Alžběta Skálová, Hana Šuranská

Příroda, krajina nebo vegetace patří mezi témata, která umělce zajímala, zajímají a budou zajímat v každé době, stejně tak jako...více 


23. 02. 2012 – 08. 04. 2012

Žitavské poklady

Výstava nejcennějších exponátů ze sbírky Städtische Museen Zittau (Městská muzea Žitava) dokládá dlouholeté vazby mezi Žitavou, Libercem a Čechami.

Osudy města Žitavy byly po staletí úzce spojeny s Českým královstvím, a to i po roce 1635, kdy Žitava připadla saským kurfiřtům. Mnoho památek ...více 


15. 12. 2011 – 12. 02. 2012

Ilustrace pro Taiwan … a další příběhy a pohádky.

Tomáš Řízek

Tomáš Řízek  začínal v 80. letech jako malíř samouk a svůj výtvarný názor si tříbil kopírováním gotických madon....více 


17. 12. 2011 – 12. 02. 2012

Co je tu, co tu není…

Malba, instalace a objekty umělců z Wrocławi

Poprvé v historii Oblastní galerie v Liberci se zde představí současní výtvarní umělci Wrocławi, města, jež bylo v uplynulých dnech vybráno za...více 


22. 09. 2011 – 11. 12. 2011

Carpe diem / Ivo Křen

linoryty - Ivo Křen

Ivo Křen (nar. 1964) patří mezi nejpozoruhodnější současné linorytce. Z jeho prací čiší radost, kterou autor zažívá při jejich tvorbě, při...více 


22. 09. 2011 – 04. 12. 2011

KVĚTA PACOVSKÁ

Časoprostor

Výstava Květy Pacovské se uskuteční v náhradním termínu 13.9.-25. 12....více 


30. 05. 2011 – 15. 10. 2011

Nizozemské malířství 16.- 18. století

30.5.-15.10.2011

Prostory novorenesanční vily Oblastní galerie v Liberci nedovolují současné vystavení všech galerijních sbírek, sbírka nizozemského...více 


16. 06. 2011 – 18. 09. 2011

Zdenka Hušková

Prales jako architektura v pohybu

Letní sezona je v galerii věnována autorům, kteří žijí a tvoří v libereckém regionu a nebo odsud pocházejí. Letos se zde představí...více 


14. 04. 2011 – 04. 09. 2011

MARKUS LÜPERTZ

Mýtus a metamorfóza

Markus Lüpertz patří k nejvýraznějším postavám současné německé výtvarné scény. Zabývá se malbou, kresbou,...více 


12. 04. 2011 – 12. 06. 2011

Lubomír Typlt

Kdo bydlí v srdečních komorách?

Lubomír Typlt (nar.1975 v Jilemnici) představuje jednoho z nejvýraznějších expresionistů na současné české scéně.

Není pochyb o tom, že...více 


20. 01. 2011 – 10. 04. 2011

Grafické lahůdky

Výběr ze sbírky Miloslava Navrátila

Díky spolupráci Oblastní Galerie v Liberci a pražské Galerie Litera mají návštěvníci jedinečnou možnost shlédnout grafická...více 


20. 01. 2011 – 27. 03. 2011

SIAL

Výstava SIAL mapuje práci skupiny architektů a inženýrů, která se zformovala v libereckém Stavoprojektu kolem architekta Karla Hubáčka, autora televizního...více 


30. 11. 2010 – 16. 01. 2011

Galina Miklínová / Lichožrouti a jiné příběhy

grafický kabinet / 30.11. - 16.1. 2011

Galina Miklínová (nar. 1970) je režisérkou, výtvarnicí animovaných filmů a ilustrátorkou. Mezi její nejznámější práce...více 


30. 09. 2010 – 09. 01. 2011

Figurální malba východní Asie

výstavní prostory přízemí galerie

Oblastní galerie před dvěma lety volně navázala na dávnou tradici vystavování orientálního umění v Liberci a představila výstavu japonského...více 


30. 09. 2010 – 28. 11. 2010

Sběratel Anton Randa (1864 – 1918)/ Německá, holandská a anglická grafika ze sbírky Antona Randy

grafický kabinet / 30.9. – 28.11.

Kulturně - historický projekt si klade především dva cíle: popularizovat významnou, ale téměř neznámou osobnost historie Jablonce nad Nisou a přispět k...více 


17. 06. 2010 – 19. 09. 2010

Šimon Brejcha / Buch Much

grafický kabinet / 17. 6. - 19. 9.

Výstava grafik a autorských knih výtvarníka střední generace (nar. 1963 v Karlových Varech), který se kromě české výtvarné scény...více 


15. 04. 2010 – 12. 09. 2010

SHOPPING 2000-2010 / Přírůstky do galerijní sbírky

výstavní sály v přízemí galerie / 15.4. - 12.9.

Galerie spravuje velice rozsáhlé a kvalitní sbírky obrazů, grafik, kreseb i plastik, které se snaží každoročně rozšiřovat. Dle svých finančních...více 


15. 04. 2010 – 13. 06. 2010

Vladimír Véla / Kyproplej

grafický kabinet / 22.3. – 13.6. (vernisáž 15.4.)

Mladý autor (nar 1980 v Turnově) spjatý s libereckým regionem představí své současné práce na papíře, akvarely a tušové kresby....více 


2019–2010

2012   2011   2010  

2009–2000

2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000  

1999–1990

1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990