Výstavy - Archiv výstav - Oblastní galerie V Liberci
HLEDAT
  

21. 09. 2017 – 31. 12. 2017

Metznerbund

dějiny uměleckého spolku v Čechách 1920-1945

Oblastní galerie Liberec připravila další z výstav mapující dějiny umění a kultury německy hovořících výtvarných umělců z Čech,...více 


21. 09. 2017 – 31. 12. 2017

Rudolf Jakubek

Malíř a grafik Rudolf Jakubek (1902–1968) studoval v letech 1923–1927 pražskou Akademii, mj. i v mistrovské třídě Augusta Brömse. V letech 1933–1938 vyučoval na...více 


21. 09. 2017 – 31. 12. 2017

Michael Čtveráček

Ke světlu / Obecné principy

Michael Čtveráček (1971) vystudoval fotografii na pražské FAMU. Pro jeho tvorbu je typická poetická citlivost ke krajině, vnímavost pro formální postupy avantgardy...více 


12. 10. 2017 – 26. 11. 2017

Čestmír Krátký

Fotograf českého informelu

V dubnu letošního roku by se dožil 85 let význačný fotograf, historik umění a etnograf Čestmír Krátký (23. 4. 1932 Liberec – 20. 9. 2016 Praha). V...více 


12. 10. 2017 – 26. 11. 2017

Pavel Holas

(1968–2015)

V letech 1983 - 1987 studoval gymnázium Turnov a dále 1987 - 1992 ČVUT, obor výrobní stroje a zařízení. malovat začal hodně pozdě, ale přesto se dostal na   AVU...více 


12. 10. 2017 – 26. 11. 2017

Katarína Hládeková / Klíčová slova

Intervence finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého 2016

Výstava Kataríny Hládekové v Oblastní galerii Liberec bude, stejně jako předchozí dvě výstavy loňských finalistek Ceny Jindřicha Chalupeckého,...více 


13. 07. 2017 – 01. 10. 2017

Giacometti - Picasso - Chirico

Sbírka Helmuta Klewana

Helmut Klewan, dřívější mnichovský galerista, shromáždil unikátní kolekci několika set uměleckých děl významných osobností...více 


13. 07. 2017 – 01. 10. 2017

Johana Střížková / #00ff00

Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého 2016

Druhá výstava z cyklu věnovaného loňským finalistům Ceny Jindřicha Chalupeckého představí aktuální tvorbu Johany Střížkové. Umělkyně...více 


26. 08. 2017 – 26. 09. 2017

Kolem umění

Jakub Berdych Karpelis, Jakub Berdych st., Edyta Kulla, Krzysztof Rozpondek

Výstava je součástí projektu, v jehož rámci se prezentuje umělecký potenciál polsko-českého příhraničí v oblasti umělecké práce se...více 


08. 06. 2017 – 03. 09. 2017

Birgitt Fischer

Mezi lesy / Zwischen den Wäldern

Liberecká galerie se připojuje k projektu Česko-německé kulturní jaro 2017 řadou letních výstav. Bylo příhodné pro výstavu vybrat jedinou...více 


08. 06. 2017 – 03. 09. 2017

Jürgen Große

Dočasné pohledy / Schauseite

Jedním z projektů, kterými se Oblastní galerie Liberec zapojuje do Česko-německého kulturního jara 2017, je samostatná prezentace fotografií Jürgena Grosseho....více 


08. 06. 2017 – 03. 09. 2017

Silver Wave

Lucie Mičíková, Veronika Přikrylová, Martin Zvěřina

Skupinová výstava tří mladých umělců s názvem Silver Wave je pokračováním projektu, který započal na Slovensku. Autoři Lucie Mičíková,...více 


21. 08. 2017 – 21. 08. 2017

Příroda v obrazárně.

Zátiší Johanna Adalberta Angermeyera (1674–1742)

V době vzestupu barokního sběratelství na přelomu 17. a 18. století vzrůstal zájem o obrazy kabinetních formátů. V Praze byly ve zvýšené...více 


09. 03. 2017 – 25. 06. 2017

Anna Hulačová / Přestávky mezi směnami

Finalisté CJCH 2016

Výstava Anny Hulačové v OGL představí část děl, která byla vytvořena pro finále Ceny Jindřicha Chalupeckého 2016. Nová série soch...více 


03. 03. 2017 – 22. 06. 2017

Místo / Miejsce

V Teatru Cinema v Michalowicích v Polsku se ve dnech 5.9. 12. 2016 uskutečnil interdisciplinární umělecký plenér Místo / Miejsce, který...více 


09. 03. 2017 – 18. 06. 2017

František Tkadlík (1786–1840)

Druhá monografická výstava Františka Tkadlíka (první přehlídka připravená Vincencem Kramářem proběhla roku 1933) představí...více 


09. 03. 2017 – 28. 05. 2017

Richard Loskot

Základní výzkum

Výstava finalisty Ceny Jindřicha Chalupeckého Richarda Loskota vychází z jeho dlouhodobého zájmu o efemérní momenty ve společnosti, které...více 


09. 03. 2017 – 21. 05. 2017

Písmo v obraze

Březen měsíc knihy

Experimentální poezie, typografie a ostatní směry pracující s písmem v obraze nejsou sice ve sbírkách zastoupeny početně, nicméně představují...více 


26. 01. 2017 – 30. 04. 2017

Nespatříte hada

Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč

Dětský svět je jednou z oblastí, jíž se moderní umění dotklo s nebývalou intenzitou. Velkou pozornost mu věnoval malíř a spisovatel Josef Čapek,...více 


15. 12. 2016 – 05. 03. 2017

Není malých mistrů

Německá grafika 16. století ze sbírky OGL

Termínem „malí mistři“ se označuje skupina rytců, kteří navazovali na mistrovské grafické umění Albrechta Dürera (1471–1528) většinou...více 


15. 12. 2016 – 26. 02. 2017

Jan Nálevka

Případoví studie

Linie, jinými slovy čára, je elementárním kresebným gestem. Kreslit rovnou čáru vyžaduje kontrolu nad vlastní rukou. Vést čáru podle pravítka...více 


15. 12. 2016 – 26. 02. 2017

Jiří Dostál + 21

Srdce v Lázních

Výstava Srdce v Lázních představuje nejnovější sochařské práce akademického sochaře Jiřího Dostála. Ty navazují dialog s...více 


15. 12. 2016 – 26. 02. 2017

Štěpán Grygar

Rozsáhlé dílo fotografa a pedagoga Štěpána Grygara je příkladem podnětného přístupu k médiu fotografie. Autor navazující na...více 


15. 12. 2016 – 26. 02. 2017

Jaroslav Valečka

Sen o severu

Tvorba Jaroslava Valečky vyrůstá z inspirace severem Čech, nejčastěji hornatou krajinou Lužických a Jizerských hor a příběhy spjatými s původními obyvateli...více 


15. 12. 2016 – 26. 02. 2017

Philip Christian Bentum - Petr Brandl / Kokořovci z Kokořova

Komorní výstava čtyř obrazů připomíná pozapomenutého malíře Philipa Christiana Bentuma (okolo 1690 – po 1757), Holanďana, který si zvolil české...více 


06. 10. 2016 – 08. 01. 2017

Julius Mařák

Vídeňské úspěchy

Před 150 lety se podařilo Juliu Mařákovi dosáhnout ve Vídni na tamní umělecké scéně prvního výrazného úspěchu. Ohlas, který jeho uhel...více 


08. 09. 2016 – 11. 12. 2016

Zuzana Růžičková

Křehká krása

Zuzana Růžičková patří k mladším autorům zabývajícím se grafikou. Od klasických technik, zejména linorytu, přešla k experimentům,...více 


08. 09. 2016 – 11. 12. 2016

Vladimír Birgus

Daleko od hlučícího davu

Vladimír Birgus je zásadní osobností české fotografie nejen jako fotograf-tvůrce, ale i jako historik fotografie, pedagog a kurátor. Jako vedoucí jedné...více 


08. 09. 2016 – 11. 12. 2016

Daniel Vlček

Daniel Vlček se řadí mezi ty umělce, kteří rádi přesahují hranice nejen mezi kolektivní a individuální tvorbou, ale také mezi uměleckými obory....více 


08. 09. 2016 – 27. 11. 2016

Karel IV. na zakázané stezce

Umění mezi Lucemburky a Jagellonci v oblasti dnešního Liberecka a Horní Lužice

Oblastní galerie Liberec se připojuje k probíhajícím oslavám 700. výročí narození Karla IV. (1316–1378) a poprvé v historii prezentuje...více 


16. 06. 2016 – 25. 09. 2016

Erwartung / Očekávání

Mark Ther

"Dávám prostor divákovi; nechci být doslovný, ale nechávám na každém, aby si našel vlastní cestu, jak vše chápat."

Mark...více 


16. 06. 2016 – 18. 09. 2016

Německočeská výstava Liberec 1906

Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906

Výstava německých Čech, která proběhla v Liberci v létě 1906, byla reakcí na narůstající národnostní animozity Čechů a Němců, reakcí...více 


26. 05. 2016 – 04. 09. 2016

Jan Krtička

Romantická krajina

Zvuková instalace o čtyřech částech. Projekt vychází z hledání možností, jak evokovat vizuální obraz zvukovým záznamem za pomoci...více 


26. 05. 2016 – 04. 09. 2016

Mechoboti Adolfa Lachmana

...více 


26. 05. 2016 – 04. 09. 2016

Silvie Milková

Silvie Milková se věnuje fotografii, videoartu, performanci, kurátorství a intervencím do veřejného prostoru. Působí jako odborný asistent v Ateliéru...více 


16. 06. 2016 – 28. 08. 2016

Punk v architektuře

Punk bývá spojovám především s hudbou a životním stylem a bývá definován mnoha adjektivy a vlastnostmi pro něž je společným bodem provokace....více 


10. 03. 2016 – 05. 06. 2016

Jaroslav Róna

Obrazy a sochy

Jaroslava Rónu známe jako člena skupiny Tvrdohlaví, která v Čechách, resp. Československu, v 80. a 90. letech reprezentovala postmoderní estetiku. Jaroslav Róna je...více 


28. 01. 2016 – 05. 06. 2016

Příběhy kraje

Regionální umění ze sbírek galerie po roce 1945

Alex Beran, Miroslav Čermák, Jiří Dostál, Milan Janáček, Josef Jíra, Jaroslav Klápště, Vladimír Komárek, Dalibor Matouš, Jiří...více 


10. 03. 2016 – 22. 05. 2016

Ateliér

Výstava představí práce čtyř studentů z ateliéru Interaktivních médií  Fakulty umění a designu, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v...více 


10. 03. 2016 – 22. 05. 2016

Jana Hunterová

Cosplayers

Jana Hunterová prošla pozoruhodným vývojem od výrazově subtilního černobílého dokumentu, ve kterém se již prokazoval její specifický...více 


28. 01. 2016 – 08. 05. 2016

Jana Kasalová

Odjinud

Jana Kasalová se řadí k umělcům pocházejícím z regionu (nar. 1974 v Turnově), kteří svým významem jeho hranice dávno překonali....více 


28. 01. 2016 – 01. 05. 2016

Úpadek nezastavíš.

Podle Williama Hogartha

Jedná se o obměněnou reprízu výstavy, která proběhla v Národní galerii v Praze na přelomu let 2014 a 2015 pod názvem Proměny Williama Hogartha. Na...více 


07. 01. 2016 – 06. 03. 2016

Miroslav Machotka

Rytmus míst

Retrospektivní výběr z díla předního českého fotografa, jemuž v loňském roce vyšla monografie. Jedinečnost Miroslava Machotky na české...více 


07. 01. 2016 – 06. 03. 2016

Storytellers

Matrtin Kolarov, Filip Dvořák, Jan Martinec, Mark Rohel, Pavel Jestřáb

Výstavní projekt Storytellers představuje umělce z nejmladší generace (čerstvých absolventů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze),...více 


17. 12. 2015 – 28. 02. 2016

Filip Leubner (1733–1803) / Pozdní baroko na Lužické Nise

Filip Leubner, malíř oltářních obrazů, portrétista a štafíř, se po více než čtyřicet let spolupodílel na výzdobě řady kostelů a kaplí...více 


17. 12. 2015 – 24. 01. 2016

Lukáš Tůma a Jiří Kývala

Za obzor

Výstava představující grafiky střední generace, kteří zastupují tu skupinu autorů, která lpí na poctivé práci a klasických...více 


08. 10. 2015 – 17. 01. 2016

Na Sibiř!

Německočeští výtvarníci za první světové války na východní frontě a v sibiřském zajetí

Výstava Na Sibiř! představí tvorbu německy hovořících autorů z Čech, Moravy a Slezska, kteří se účastnili 1. světové války a tyto zážitky...více 


17. 12. 2015 – 17. 01. 2016

Young Architect Award 2015

Výstava prezentuje práce architektů, kteří se přihlásili již do sedmého ročníku...více 


05. 11. 2015 – 03. 01. 2016

Tomáš Vaněk

Současný rektor Akademie výtvarných umění v Praze a laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého, patří k silné generaci umělců, která na českou...více 


05. 11. 2015 – 03. 01. 2016

Petr Králík

Když barvu, tak tady ji máte

Původně teoretik umění, ale zejména fotograf, který se věnuje reportážní a dokumentační fotografii. Věnoval se soustavně černobílé,...více 


10. 09. 2015 – 06. 12. 2015

David Böhm a Jiří Franta

Kdyby ulice byla čas a já stál na konci ulice

Dvojice, která dlouhodobě spolupracuje na zejména kresebných konceptuálně laděných akcích. Mají za sebou dlouhou řadu společných výstav. Oba...více 


24. 09. 2015 – 15. 11. 2015

TRANSDESIGN

Akademie výtvarných umění Eugeniusze Gepperta ve Wrocławi

Průmyslový a grafický design, interiérová architektura, scénografie, sklo a keramika

Výstava navazuje na projekt z přelomu let 2011–2012 pod...více 


10. 09. 2015 – 01. 11. 2015

Jan Kysela a Martin Szöllos

Jan Kysela je absolventem a Martin Szöllos je studentem posledního ročníku ateliéru Vizuální komunikace a digitálních médií u doc. Stanislava...více 


10. 09. 2015 – 01. 11. 2015

Šimon Pikous

Die Walküre

Liberecký fotograf Šimon Pikous představí ve Fotogalerii NIKA svůj dlouhodobý projekt Die Walküre. Barevné výrazně stylizované fotografie jsou...více 


02. 07. 2015 – 20. 09. 2015

Štefan Papčo

Mohutnosti

Práce etablovaného slovenského výtvarníka Štefana Papča (1983) jsou specifické jednak formou svého zpracování, ale také tématem,...více 


14. 05. 2015 – 30. 08. 2015

Valerian Karoušek (1929–1970)

Abstrakce–konkrétno–citovost

Asamblážové plastiky Valeriána Karouška (1929–1970) konfrontující přírodniny s technickým civilizačním světem strojů patřily v 60. letech k...více 


02. 07. 2015 – 30. 08. 2015

Michal Burget a Petr Fiala

Výstava představující grafiky střední generace, kteří zastupují tu skupinu autorů, která lpí na poctivé práci a klasických...více 


02. 07. 2015 – 30. 08. 2015

Peter Fabo

Lakuj

Mladý slovenský umělec pracující s fotografií v minimalistickém duchu vystavuje v Galerii SET. Peter Fabo se narodil roku 1983 a na pražské UMPRUM studoval v letech...více 


14. 05. 2015 – 30. 08. 2015

Václav Špála / Rapsodie v modrém

Malby, kresby a grafiky ze sbírek Oblastní galerie Liberec

Rapsodie v modrém je název symfonické skladby George Gershwina, která byla poprvé uvedena v roce 1924. V tvorbě Václava Špály se modré...více 


02. 07. 2015 – 30. 08. 2015

Viktor Kopasz

Viktor Kopasz dnes patří mezi nejzajímavější osobnosti současné fotografie. Jeho dílo je od počátku devadesátých let do současnosti dlouhodobě...více 


23. 04. 2015 – 21. 06. 2015

Tomáš Skalík

Sochy průchodné

Připravovaná sochařská výstava pro  SET GALERII v OG Liberec koncepčně navazuje na výstavu Transmisní prostorové formy, která proběhla v roce 2014 v Galerii...více 


23. 04. 2015 – 21. 06. 2015

Jolana Havelková

Na hrazdě

Fotografka Jolana Havelková patří mezi nejzajímavější osobnosti současné české fotografie.  Výstava bude koncentrovaným průřezem...více 


05. 03. 2015 – 07. 06. 2015

Anna a Eva Mastníkovy

Animace / Ilustrace

Výstava dvou ilustrátorek – matky a dcery. Matka Eva se soustředí na ilustraci knih pro děti v návaznosti na nejlepší českou tradici, dcera Anna spíše...více 


05. 03. 2015 – 07. 06. 2015

Ve válce múzy mlčí

Obrazy 2. světové války ze sbírek Oblastní galerie Liberec

Při příležitosti 70. výročí konce 2. světové války a osvobození bude prezentována část sbírkového fondu galerie s vazbou ke 2....více 


11. 12. 2014 – 03. 05. 2015

Paleta 'ismů'

Ze sbírek I

Nedávná instalace stálé expozice Na vlnách umění v nově zrekonstruované budově Lázní ukázala, že navzdory nepoměrně větší...více 


05. 03. 2015 – 26. 04. 2015

Ladislav Postupa

výběr z tvorby

Ladislav Postupa byl několikrát zařazen mezi fotografy světového významu, jeho práce byla prezentována na mnoha skupinových i samostatných výstavách...více 


26. 02. 2015 – 19. 04. 2015

SILK ROAD

Sítotisky studentů a absolventů Katedry fotografie FAMU

Dora Dernerová / Čeněk Folk / Marta Giacomoni / Chiawen Lin / Lali Laitadze / Nina Schacht / Nina Šperanda 

Výstava sítotisků a autorských knih...více 


26. 02. 2015 – 12. 04. 2015

Jaroslav Prokeš

V základním režimu

Autorovým záměrem je důsledně pracovat s celou plochou a objemem prostoru Galerie SET. Instalace pro OGL navazuje na řadu předcházejících site-specific instalací, v...více 


11. 12. 2014 – 01. 03. 2015

Jiří Nepasický

Dole i nahoře

Výstava pořádaná k životnímu jubileu Jiřího Nepasického nabízí pohled na několik etap jeho tvůrčí činnosti. Pod názvem Dole i...více 


11. 12. 2014 – 22. 02. 2015

REKURZE 1.618

Video versus film

Mark Aerial Waller | Zbyněk Baladrán | Daniela Baráčková | George Barber | Sebastian Buerkner | Jiří David | Redmond Entwistle | Dan Hanzlík | Anja Kirschner & David Panos |...více 


27. 11. 2014 – 22. 02. 2015

František Bílek

Poutník v bezčasí

František Bílek (1872–1941) je považován v kontextu českého výtvarného umění za synonymum symbolismu. Jeho jméno je spojováno hlavně se...více 


22. 01. 2015 – 22. 02. 2015

Příběhy míst

Soudobá paměť národa

Kulturu paměti a s ní spojenou kolektivní paměť reprezentují pamětní místa ve veřejném prostoru, která svým způsobem komunikují s osobní...více 


11. 12. 2014 – 11. 01. 2015

Young Architect Award 2014

Výstava soutěžních návrhů architektů do 33 let řeší ožehavé téma brownfields, bolavých míst měst, se kterými se nepotýká...více 


25. 09. 2014 – 30. 11. 2014

ONDŘEJ KOPAL / RICHARD ADAM

autor / sběratel

Sbírka sběratele a mecenáše Richarda Adama je mimořádná svou komplexností a zaměřením na současné české, slovenské a...více 


25. 09. 2014 – 30. 11. 2014

Kotvy Máje

...více 


11. 09. 2014 – 16. 11. 2014

Erwin Müller (1893–1978)

Malíř nové věcnosti

Erwin Müller, dnes zapomenutý malíř z Liberce, bude představen výjimečným konvolutem dochovaných děl z dvacátých a třicátých let 20....více 


18. 06. 2014 – 14. 09. 2014

Josef Führich (1800–1876)

Z Chrastavy do Vídně

Pořadatelé: Oblastní galerie Liberec a Národní galerie v Praze

Partner: Ústav dějin umění AV ČR, město Chrastava, Biskupství litoměřické,více 


12. 06. 2014 – 14. 09. 2014

FRANTIŠEK KUPKA

Vanoucí modře

Nejdražším draženým obrazem českých aukcí roku 2013 se stal za závratnou sumu 57 milionů Kč obraz Františka Kupky Tvar modré z roku 1913....více 


12. 06. 2014 – 07. 09. 2014

Tereza Kabůrková

Nebe a nádobí

Absolventka ateliéru Pavla Baňky se zabývá analogovou fotografií a dlouhodobě prozkoumává klasické fotografické žánry jako je...více 


12. 06. 2014 – 31. 08. 2014

MARY DURAS

Mary Duras patří k několika výjimečným ženám, které zazářily na pražské umělecké scéně první poloviny 20. století....více 


16. 05. 2014 – 13. 07. 2014

POD JEŠTĚDEM

Současná výtvarná scéna Liberecka

Repríza výstavy se koná v Městských muzeích v Žitavě 17. 5. – 13. 7. 2014

vernisáž proběhne dne 16. 5. v 17:00

výstava...více 


10. 04. 2014 – 08. 06. 2014

MICHAELA MAUPICOVÁ

Hranice stínu

Výstava představí intermediálním způsobem průřez tvorbou Michaely Maupicové.

Kurátor: Petr Vaňous

Michaela Maupicová (1982)...více 


10. 04. 2014 – 08. 06. 2014

JOSEF MOUCHA Na vlastní stopě: Mošnov 1982

Fotogalerie NIKA

Název Na vlastní stopě s podtitulem Mošnov 1982 fotografa Josefa Mouchy navazuje na předchozí cykly fotografií, které byly charakteristické svým...více 


10. 04. 2014 – 08. 06. 2014

JAN ŠERÝCH Čtvrt na jedenáct

Galerie SET

Pro jeho tvorbu je typická odosobněná geometrická forma.  Nalezené zvuky, citace textů, útržky internetových zpráv jsou inspiračním zdrojem,...více 


10. 04. 2014 – 01. 06. 2014

ILUSTRACE PRO MALÉ I VELKÉ

ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě poprvé představuje liberecké veřejnosti svoji sbírku ilustrací pod názvem „Ilustrace pro...více 


28. 02. 2014 – 01. 06. 2014

ANTIKONCEPT

JOSEFÍNA JONÁŠOVÁ

...více 


05. 03. 2014 – 25. 05. 2014

PLAVCI

28. 2. – 25. 5. 2014

Výstava současného českého a slovenského umění reprezentuje obrazy, plastiky i video, které námětově spojuje fenomén plavání a vztah...více 


05. 03. 2014 – 06. 04. 2014

RUDOLF II. A MISTŘI GRAFICKÉHO UMĚNÍ

28. 2. - 6. 4. 2014

Ke čtyřstému výročí úmrtí císaře Rudolfa II. připravila Národní galerie v Praze výstavu grafického umění, které se úzce...více 


05. 03. 2014 – 06. 04. 2014

SET GALERIE

plán výstav

Kurátor SET GALERIE:  Jan Stolín

SOUČASNÁ...více 


05. 03. 2014 – 06. 04. 2014

FOTOGALERIE NIKA

Kurátor výstav: Luděk Lukuvka

SOUČASNÉ

MEZI SVĚTY I LIBERECKÉ LÁZNĚ...více 


28. 02. 2014 – 30. 03. 2014

Koupání bez hranic

Lázeňství v Trojzemí

...více 


28. 02. 2014 – 30. 03. 2014

Nová architektura v jižním Tyrolsku

Rakouská architektura patří již léta k evropské špičce. Výstava, která vznikla ve spolupráci s Galerií Jaroslava...více 


13. 09. 2013 – 31. 12. 2013

Mladí lvi v kleci

Umělecké skupiny německy hovořících výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska v meziválečném období

Oficiální stránky projektu naleznete zde

Na základě dlouholetého výzkumu v domácích a...více 


20. 06. 2013 – 01. 09. 2013

Jiří Kubový

Tvorba Jiřího Kubového je zcela solitérním jevem v současném výtvarném umění. Umělec pracuje s nanejvýš redukovaným...více 


20. 06. 2013 – 01. 09. 2013

Kopecký a grafika

Vladimír Kopecký patří mezi skláře a malíře světového jména a pověsti. Nejen proto s velkou radostí připravujeme výstavu...více 


14. 06. 2013 – 01. 09. 2013

ALBRECHT DÜRER

Výjimečná výstava grafického díla Albrechta Dürera ze soukromé sbírky profesora Ulricha Schulze představí 255 grafik, včetně známých...více 


18. 04. 2013 – 09. 06. 2013

Pod Ještědem

Současná výtvarná scéna Liberecka

Výstavní projekt s názvem Pod Ještědem mapuje na výběru 16 autorů současné výtvarné dění pod Ještědem. Na výstavě budou...více 


18. 04. 2013 – 09. 06. 2013

Všechno nejlepší, galerie!

minulost-přítomnost-budoucnost

Vzpomínková výstava v grafickém kabinetu připomene historii Oblastní galerie v Liberci od jejího vzniku v roce 1953 až po...více 


14. 02. 2013 – 07. 04. 2013

šedesát let I šedesát tváří

Portréty ze sbírek Oblastní galerie v Liberci 1850-2000

Výstava nabízí reprezentativní výběr malířských, grafických, kresebných a sochařských děl s portrétním...více 


14. 02. 2013 – 07. 04. 2013

Jaroslava Severová / Zprávy o možnostech přiblížení

Nic není, jak se zdá

Autorka (nar. 1942) se dlouhodobě řadí k předním výtvarníkům na české i mezinárodní výtvarné scéně, na niž vstoupila v 60....více 


06. 12. 2012 – 03. 02. 2013

Alžběta Skálová

Jak se do lesa volá...

Alžběta Skálová (nar. 1982) se věnuje grafice, kresbě, světelným objektům, tvorbě textilních hraček, ale je známá především jako ilustrátorka...více 


06. 12. 2012 – 03. 02. 2013

Jiří Kornatovský

Meditace kresbou

V tomto roce se autor dožívá významného jubilea (narozen 1952 v Plasích u Plzně) a liberecká galerie spolu s Galerií Klatovy/Klenová a...více 


06. 12. 2012 – 03. 02. 2013

Pavel Šulc

Země má

Pavel Šulc (1932-1991) patří k představitelům regionální liberecké krajinomalby. Jako jeden z mála se snažil zachytit dynamické životní...více 


13. 09. 2012 – 25. 11. 2012

Libor Beránek

Melancholie

Libor Beránek patří k nenápadným autorům, pro něž nejsou příznačná mohutná gesta, ale přesto si zasluhují naši pozornost díky...více 


13. 09. 2012 – 25. 11. 2012

Květa Pacovská

Časoprostor

V současné době je Květa Pacovská známá především jako tvůrkyně experimentálních autorských knih pro děti i pro dospělé....více 


14. 06. 2012 – 09. 09. 2012

Roman Karpaš

Silová pole

Tato výstava se vrací k loňskému významnému životnímu jubileu libereckého grafika, typografa, vydavatele a znalce libereckých a jizerskohorských...více 


14. 06. 2012 – 02. 09. 2012

MILOŠ ŠEJN / ARCHIVY A KABINETY

V rámci cyklu letních výstav představujících tvorbu umělců spjatých s regionem připravuje Oblastní galerie v Liberci velkou retrospektivní...více 


19. 04. 2012 – 10. 06. 2012

JIŘÍ JIROUTEK – OSOBNOSTI ČESKÉ KULTURNÍ SCÉNY

doplněné výběrem z děl ze sbírek OGL

Výstava fotografií Jiřího Jiroutka se stává  podstatě první větší fotografickou výstavou v celé historii Oblastní galerii...více 


19. 04. 2012 – 03. 06. 2012

KONEC (S)NOVÉ EPOCHY

Umění secese a symbolismu ze sbírky Patrika Šimona

Fenoménem secese se dějiny umění zabývají již od šedesátých let dvacátého století jak u nás doma, tak ve světě. Existují...více 


23. 02. 2012 – 15. 04. 2012

Krajina magická / Jeden úhel pohledu

Linda Čihařová, Robin Kaloč, Irena Kárníková, Alžběta Skálová, Hana Šuranská

Příroda, krajina nebo vegetace patří mezi témata, která umělce zajímala, zajímají a budou zajímat v každé době, stejně tak jako...více 


23. 02. 2012 – 08. 04. 2012

Žitavské poklady

Výstava nejcennějších exponátů ze sbírky Städtische Museen Zittau (Městská muzea Žitava) dokládá dlouholeté vazby mezi Žitavou, Libercem a Čechami.

Osudy města Žitavy byly po staletí úzce spojeny s Českým královstvím, a to i po roce 1635, kdy Žitava připadla saským kurfiřtům. Mnoho památek ...více 


15. 12. 2011 – 12. 02. 2012

Ilustrace pro Taiwan … a další příběhy a pohádky.

Tomáš Řízek

Tomáš Řízek  začínal v 80. letech jako malíř samouk a svůj výtvarný názor si tříbil kopírováním gotických madon....více 


17. 12. 2011 – 12. 02. 2012

Co je tu, co tu není…

Malba, instalace a objekty umělců z Wrocławi

Poprvé v historii Oblastní galerie v Liberci se zde představí současní výtvarní umělci Wrocławi, města, jež bylo v uplynulých dnech vybráno za...více 


22. 09. 2011 – 11. 12. 2011

Carpe diem / Ivo Křen

linoryty - Ivo Křen

Ivo Křen (nar. 1964) patří mezi nejpozoruhodnější současné linorytce. Z jeho prací čiší radost, kterou autor zažívá při jejich tvorbě, při...více 


22. 09. 2011 – 04. 12. 2011

KVĚTA PACOVSKÁ

Časoprostor

Výstava Květy Pacovské se uskuteční v náhradním termínu 13.9.-25. 12....více 


30. 05. 2011 – 15. 10. 2011

Nizozemské malířství 16.- 18. století

30.5.-15.10.2011

Prostory novorenesanční vily Oblastní galerie v Liberci nedovolují současné vystavení všech galerijních sbírek, sbírka nizozemského...více 


16. 06. 2011 – 18. 09. 2011

Zdenka Hušková

Prales jako architektura v pohybu

Letní sezona je v galerii věnována autorům, kteří žijí a tvoří v libereckém regionu a nebo odsud pocházejí. Letos se zde představí...více 


14. 04. 2011 – 04. 09. 2011

MARKUS LÜPERTZ

Mýtus a metamorfóza

Markus Lüpertz patří k nejvýraznějším postavám současné německé výtvarné scény. Zabývá se malbou, kresbou,...více 


12. 04. 2011 – 12. 06. 2011

Lubomír Typlt

Kdo bydlí v srdečních komorách?

Lubomír Typlt (nar.1975 v Jilemnici) představuje jednoho z nejvýraznějších expresionistů na současné české scéně.

Není pochyb o tom, že...více 


20. 01. 2011 – 10. 04. 2011

Grafické lahůdky

Výběr ze sbírky Miloslava Navrátila

Díky spolupráci Oblastní Galerie v Liberci a pražské Galerie Litera mají návštěvníci jedinečnou možnost shlédnout grafická...více 


20. 01. 2011 – 27. 03. 2011

SIAL

Výstava SIAL mapuje práci skupiny architektů a inženýrů, která se zformovala v libereckém Stavoprojektu kolem architekta Karla Hubáčka, autora televizního...více 


30. 11. 2010 – 16. 01. 2011

Galina Miklínová / Lichožrouti a jiné příběhy

grafický kabinet / 30.11. - 16.1. 2011

Galina Miklínová (nar. 1970) je režisérkou, výtvarnicí animovaných filmů a ilustrátorkou. Mezi její nejznámější práce...více 


30. 09. 2010 – 09. 01. 2011

Figurální malba východní Asie

výstavní prostory přízemí galerie

Oblastní galerie před dvěma lety volně navázala na dávnou tradici vystavování orientálního umění v Liberci a představila výstavu japonského...více 


30. 09. 2010 – 28. 11. 2010

Sběratel Anton Randa (1864 – 1918)/ Německá, holandská a anglická grafika ze sbírky Antona Randy

grafický kabinet / 30.9. – 28.11.

Kulturně - historický projekt si klade především dva cíle: popularizovat významnou, ale téměř neznámou osobnost historie Jablonce nad Nisou a přispět k...více 


17. 06. 2010 – 19. 09. 2010

Šimon Brejcha / Buch Much

grafický kabinet / 17. 6. - 19. 9.

Výstava grafik a autorských knih výtvarníka střední generace (nar. 1963 v Karlových Varech), který se kromě české výtvarné scény...více 


15. 04. 2010 – 12. 09. 2010

SHOPPING 2000-2010 / Přírůstky do galerijní sbírky

výstavní sály v přízemí galerie / 15.4. - 12.9.

Galerie spravuje velice rozsáhlé a kvalitní sbírky obrazů, grafik, kreseb i plastik, které se snaží každoročně rozšiřovat. Dle svých finančních...více 


15. 04. 2010 – 13. 06. 2010

Vladimír Véla / Kyproplej

grafický kabinet / 22.3. – 13.6. (vernisáž 15.4.)

Mladý autor (nar 1980 v Turnově) spjatý s libereckým regionem představí své současné práce na papíře, akvarely a tušové kresby....více 


10. 12. 2009 – 28. 03. 2010

Ladislav Zívr

Výstava ke stému výročí umělcova narození

V letošním roce si připomínáme sté výročí narození Ladislava Zívra, který se zapsal do dějin českého moderního...více 


10. 12. 2009 – 21. 03. 2010

Slunce Orientu

Čeští malíři ilustrují orientální literaturu

První pokusy o ilustrování literatury čínské, japonské anebo indické literatury se u nás objevují přibližně od počátku 20. století....více 


01. 10. 2009 – 06. 12. 2009

Monika Immrová

Tvary

Liberecká galerie se už v 60. letech orientovala na výstavy sochařské a v posledních letech se snaží na tuto úspěšnou tradici navázat. Rovněž její grafický kabinet po dlouhá léta hostí přehlídky...více 


01. 10. 2009 – 22. 11. 2009

Pavel Ježek – Eva Vlasáková / Mezi vteřinou a věčností

Retrospektiva

Oblastní galerie v Liberci připravila na podzim v termínu od 1.10. do 22.11. 2009 retrospektivní výstavu akademického sochaře Pavla Ježka (1938-1999), bývalého ředitele Střední uměleckoprůmyslové...více 


30. 04. 2009 – 20. 09. 2009

Objevy

Mistrovská díla 19. století z Augsburgu

Výstava Objevy / Mistrovská díla 19. století z Augsburgu představuje další společný projekt Oblastní galerie v Liberci a Kunstsammlungen und Museen Augsburg....více 


18. 06. 2009 – 20. 09. 2009

Socha a město / Liberec 1969

Výstava o výstavě

18. června byla slavnostně zahájena vzpomínková výstava o výstavě „Socha a město Liberec 1969“. Tato legendární...více 


18. 06. 2009 – 20. 09. 2009

Josef Jíra

Výběr z pozdní tvorby

Komorní výstava Josefa Jíry (1929-2005) v Oblastní galerii v Liberci je skromnou připomínkou 80. výročí narození "maloskalského Chagalla",...více 


12. 09. 2009 – 20. 09. 2009

Liebiegové a Liberec

Výstavu Liebiegové a Liberec jsme připravili ve spolupráci s libereckým pracovištěm Národního památkového ústavu. Výstava představí vybrané památky, jejichž vznik je spojen s rodinou...více 


01. 06. 2009 – 17. 06. 2009

Tomáš Skalík / Světelné překvapení

interaktivní světelná instalace

Sochař Tomáš Skalík, který náleží k mladé generaci českých umělců připravil pro Oblastní galerii v Liberci interaktivní světelnou...více 


30. 04. 2009 – 14. 06. 2009

Mikoláš Axmann

Barevník

Mikoláš Axmann (nar. 1955) tvoří dnes již málo využívanou technikou litografie - tisku z plochy. On sám svoje svoje tisky označuje jako kamenopisy. Jeho tvorba se nese ve...více 


01. 06. 2009 – 14. 06. 2009

Dialog 2009

tvůrčí setkání výtvarníků z Augsburgu a Liberce

V sobotu 30. května se v rámci Muzejní noci 2009 uskutečnila vernisáž výstavy, která představuje díla z tvůrčího setkání výtvarníků...více 


16. 02. 2009 – 26. 04. 2009

Jan Vičar

Křížem krážem tiskem

Liberecká galerie pokračuje v představování českých grafiků střední generace. Tentokrát půjde o prezentaci tisků Jana Vičara /nar. 1967/ z posledních několika...více 


11. 12. 2008 – 29. 03. 2009

Wilhelm Riedel (1832-1876)

monografická výstava česko-německého krajináře

Oblastní galerie v Liberci připravila ve spolupráci s Národní galerií v Praze velkou monografickou výstavu krajináře 19. století Wilhelma Riedela (1832...více 


24. 11. 2008 – 15. 02. 2009

Eva Sýkorová-Pekárková dětem...

ilustrace dětských knih

Eva Sýkorová–Pekárková (nar. 1958) patří mezi české ilustrátory, kteří se mohou pochlubit velmi plodnou spoluprací s knižními...více 


02. 10. 2008 – 23. 11. 2008

Václav Benda

Multifocus

Oblastní galerie v Liberci připravuje retrospektivní výstavu akademického malíře Václava Bendy nazvanou Multifocus. Výstava je uspořádána k...více 


02. 10. 2008 – 23. 11. 2008

Max Švabinský - O krajině

přírodní motivy v grafickém díle ze sbírky Oblastní galerie v Liberci

2. 10. – 23. 11. 2008 Max Švabinský po celý svůj život vnímal krásy přírody velmi intenzivně a rád se jimi nechal inspirovat. Pobyty v přírodě mu celoživotně poskytovaly radost a relaxaci, a proto...více 


26. 06. 2008 – 28. 09. 2008

Max Švabinský - O figuře

figurální motivy v grafickém díle ze sbírky Oblastní galerie v Liberci

26. 6. – 28. 9. 2008 Bohatá tvorba všestranně nadaného Maxe Švabinského (1873 – 1962) patří ke zlatému fondu českého výtvarného umění a jeho jméno se už takřka 100 let spojuje s oficiální...více 


26. 06. 2008 – 14. 09. 2008

Cesty jizerského poustevníka

Alex Beran

Oblastní galerie v Liberci představí výběr z bohaté tvorby libereckého malíře a grafika Alexe Berana (1923). Autor...více 


26. 06. 2008 – 14. 09. 2008

Bohumil J. Jerie / Píseň dřeva

Výběr z let 1941 – 1986

Výstava B. J. Jerieho (Praha 1904 - Raspenava 1998) byla první výstavou tohoto sochaře v Oblastní galerii v Liberci a zárověň jeho první retrospektivní...více 


03. 04. 2008 – 22. 06. 2008

Jitka Chrištofová / Lesoprostor

kresby a grafiky

3. 4. – 15. 6. 2008 V grafickém kabinetu představuje svou dosavadní tvorbu grafička a kreslířka patřící k nejmladší generaci výtvarníků, Jitka Chrištofová. Motivy pro svou práci hledá v...více 


03. 04. 2008 – 15. 06. 2008

Krajiny, ptáci a květiny v japonském umění 19. století

Výstava Krajiny, ptáci a květiny je oslavou přírody v interpretaci japonských umělců 19. století a je rozdělena do dvou tematických okruhů – okruh...více 


14. 02. 2008 – 30. 03. 2008

Chrudoš Valoušek v Liberci / Grafika

14. února - 30. března 2008

14. února 2008 v 16,30 se uskuteční vernisáž výstavy grafických listů Chrudoše Valouška. Chrudoš Valoušek (nar. 1960) vystudoval Vysokou školu...více 


13. 12. 2007 – 09. 03. 2008

Identifikace V. K. N.

Vratislav Karel Novák

retrospektivní výstava k autorovu životnímu jubileu

V den šedesátých pátých narozenin význačného sochaře,...více 


27. 11. 2007 – 10. 02. 2008

Ľuboslav Paľo / Barevný vodopád

Ilustrace dětských knih

V rámci tradičních výstav ilustrátorů v Oblastní galerii v Liberci bude letos představen slovenský výtvarník Ľuboslav Paľo (nar. 1968). Knihy, které...více 


05. 10. 2007 – 31. 12. 2007

POZVÁNKA NA VÝSTAVU V KUTNÉ HOŘE

Jacques Callot / Grafiky ze sbírek oblastní galerie v Liberci

Dne 5. října 2007 byla v Galerii Felixe Jeneweina města Kutné Hory zahájena výstava grafických listů Jacquese Callota ze sbírky Oblastní galerie v Liberci. Ve výstavních prostorách Vlašského dvora se...více 


04. 10. 2007 – 25. 11. 2007

Soustředěný pohled

Grafika 60. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR

Od 4. října do 25. listopadu 2007 jsou v liberecké galerii představeny grafické práce výtvarníků vzniklých v inspirativnch 60. letech minulého století. Kolekce představuje výběr nejlepších prací od...více 


24. 06. 2007 – 04. 11. 2007

POZVÁNKA NA VÝSTAVU V AUGSBURGU

Vidět znamená vše / Mistrovská díla 19. století z Liberce

Umělecké sbírky a muzea města Augsburgu (Kunstsammlungen und Museen Augbsurg) připravila ve spolupráci s Oblastní galerií v Liberci výstavu mistrovských děl...více 


28. 06. 2007 – 01. 10. 2007

Radostný svět Milana Janáčka

Obrazy, grafika, ilustrace z let 1961-2006

Retrospektivní výstava libereckého výtvarníka Milana Janáčka uspořádaná při příležitosti jeho významného životního jubilea...více 


21. 06. 2007 – 16. 09. 2007

Okno do českého loutkářství

Mezinárodní výstava „Okno do českého loutkářství“ tvoří součást významného projektu, který koncem roku 2007...více 


19. 04. 2007 – 24. 06. 2007

Jaromíra Němcová

Výklad šablon

Výstava představuje grafickou tvorbu sochařky Jaromíry Němcové, kterou se autorka osobitým způsobem zabývá od počátku devadesátých let....více 


19. 04. 2007 – 10. 06. 2007

Kresba 19. století ze sbírky Západočeské galerie v Plzni - 2. část

Druhá část výstavy Kresba 19. století ze sbírky ZČG v Plzni zahrnuje kresby patřící rozhraní 19. a 20. století. Těžištěm vystaveného...více 


15. 02. 2007 – 15. 04. 2007

Jacques Callot /1592 - 1635/ ve sbírce Oblastní galerie v Liberci / 15. února - 15. dubna 2007 / grafický kabinet

Vůbec poprvé bude liberecká galerie prezentovat jeden z ucelených souborů grafické sbírky, kterou spravuje. Jedná se o významný a v minulých letech kompletně zrestaurovaný soubor grafických listů...více 


15. 02. 2007 – 25. 03. 2007

Jakub Schikaneder

Nové objevy děl malíře tajemných nálad

Oblastní galerie v Liberci nabízí svým návštěvníkům atraktivní výstavu olejomaleb Jakuba Schikanedra – Nové objevy děl malíře...více 


14. 12. 2006 – 11. 02. 2007

IKU DEKUNE - Z pohádky do pohádky

Ilustrace dětských knih

Liberecká galerie již tradičně v čase Vánoc nabízí návštěvníkům možnost zhlédnout výstavu ilustrací dětských knih. Letos...více 


14. 12. 2006 – 04. 02. 2007

Jan Koblasa

Dialogy s hmotou...

Liberecká galerie připravila ve spolupráci s Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě retrospektivní výstavu Jana Koblasy - umělce, který náleží k...více 


05. 10. 2006 – 26. 11. 2006

Šárka Trčková / Co se z lesa ozývá ...

Výstava s názvem "Co se z lesa ozývá ..." seznamuje liberecké publikum se současnou tvorbou grafičky Šárky Trčkové. Výstava v grafickém...více 


05. 10. 2006 – 26. 11. 2006

Jiří Dostál / NA ZEMI

Obrazy a kresby z let 1970 - 2006

Retrospektivní výstava jabloneckého sochaře, malíře, medailéra a dlouholetého pedagoga a ředitele SUPŠ, Jiřího Dostála prezentuje...více 


22. 06. 2006 – 17. 09. 2006

Rostislav Zárybnický / Zjevování malby

Na letní měsíce připravila Oblastní galerie v Liberci ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Ostravě retrospektivní výstavu...více 


22. 06. 2006 – 17. 09. 2006

Otto Th. W. Stein (1877–1958)

Výběr z tvorby

Výstava Otto Theodora W. Steina patří mezi výstavy pořádané libereckou galerií, které mají za úkol představit autory spjaté s regionem. V...více 


27. 04. 2006 – 16. 06. 2006

Jaroslava Solovjevová / Oblouk životní tvorby

Výstavu obrazů a grafik Jaroslavy Solovjevové pořádá Oblastní galerie v Liberci při příležitosti významného životního jubilea autorky....více 


27. 04. 2006 – 11. 06. 2006

Současná mezzotinta / 27. 4. - 11. 6. 2006

Dalibor Smutný, Jan Hísek, Petr Nikl, Ladislav Čepelák, Magdalena Vovsová

Mezzotinta je hlubotisková grafická technika, která patří mezi ty nejnáročnější. Pro svoji časovou i fyzickou náročnost není autory v současnosti příliš vyhledávaná. Ovšem pouze díky ní lze...více 


16. 02. 2006 – 17. 04. 2006

JIŘÍ SAMEK / HLUBOTISKY Z LINA

16. 2. 2006 - 12. 4. 2006

Liberecká galerie připravila do grafického kabinetu retrospektivní výstavu výtvarníka žijícího v Polici nad Metují, který tvoří své grafické listy méně využívanou technikou hlubotisku z linolea. K...více 


16. 02. 2006 – 02. 04. 2006

Kresba 19. století ze sbírky Západočeské galerie v Plzni

Záměrem výstavy Kresba 19. století ze sbírky Západočeské galerie v Plzni, která se uskuteční od 16.února do 2.dubna v přízemí...více 


15. 12. 2005 – 05. 02. 2006

Jindra Čapek - Ilustrace

15. 12. 2005 - 5. 2. 2006

Liberecká galerie na letošní zimní sezónu připravila v rámci pravidelných přehlídek tvorby ilustrátorů dětských knih výstavu...více 


15. 12. 2005 – 05. 02. 2006

Z brněnské malby šedesátých let

Záměr připravit výstavu Z brněnské malby šedesátých let podnítily impuls a snaha vystavit po delší době díla...více 


22. 12. 2005 – 04. 01. 2006

PF 2006

Oblastní galerie přeje všem svým návštěvníkům příjemné prožití svátků vánočních a mnoho úspěchů v roce...více 


06. 10. 2005 – 27. 11. 2005

VLADIMÍR NOVÁK - BLOUDĚNÍ

Kvaše Vladimíra Nováka představují intimnější stránku jeho tvorby. K dominantní barvě, expresivnímu gestu a abstrahovaným tvarům lidského těla, které jsou charakteristické pro jeho obrazy, se navíc...více 


06. 10. 2005 – 27. 11. 2005

Eduard Ovčáček

Výběr 1959 ž? 2005

Eduard Ovčáček se narodil 5. března 1933 v Třinci. Studia na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě v letech 1957 až 1963 doplnil v roce 1962 studiem na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze....více 


23. 06. 2005 – 18. 09. 2005

EVA KUBÍNOVÁ - DŘEVOŘEZY

Liberecká grafička a pedagožka Eva Kubínová představuje v Oblastní galerii v Liberci průřez svojí grafickou tvorbou, jíž dominuje technika dřevořezu....více 


23. 06. 2005 – 18. 09. 2005

FRANTIŠEK PAVLŮ

Souborné dílo

Na letní měsíce připravila liberecká galerie přehlídku tvorby akad. soch. Františka Pavlů, který se celý život věnoval především medailérství a vytváření prostorových objektů v duchu geometrické...více 


23. 06. 2005 – 18. 09. 2005

Mojmír Preclík 1931-2001

Sochy

Retrospektivní výstava soch Mojmíra Preclíka (1923-2001) seznámí návštěvníky galerie se všemi obdobími jeho tvorby. K vidění budou rané plastiky ze syntetického kamene, pozdější tvorba v opuce,...více 


07. 04. 2005 – 12. 06. 2005

"...něco z Machata"

- Kresby

Přestože je Michal Machat především sklářský výtvarník, tak svoje umělecké kvality dokládá i svými kresbami. Výber z nich prezentující jeho současnou tvorbu představuje Oblastní galerie v Liberci v...více 


07. 04. 2005 – 12. 06. 2005

Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

Výstava v chronologickém sledu představuje nejvýznamnější krajinářská díla z galerijní sbírky s cílem ukázat vývoj krajinomalby od 18. století po současnost. Barokní období je zastoupeno malým...více 


24. 02. 2005 – 28. 03. 2005

Lubomír Přibyl

Grafika 1959 - 2001

První výstavou roku 2005 v grafickém kabinetu Oblastní galerie v Liberci je přehlídka materiálových tisků českého výtvarníka Lubomíra Přibyla, člena tvůrčí skupiny Hollar a Klubu konkretistů. Výběr...více 


16. 12. 2004 – 13. 03. 2005

Jaroslav Malina

obrazy, kresby, scénografie

Na prosinec 2004 až březen 2005 připravila Oblastní galerie v Liberci retrospektivní výstavu tvorby významného českého scénografa a také malíře Jaroslava Maliny (1937), který v 60. - 70. letech působil v...více 


16. 12. 2004 – 13. 02. 2005

Renáta Fučíková

Ilustrace a kresby

Pro nadcházející zimní období připravila Oblastní galerie v Liberci do grafického kabinetu výstavu kreseb a ilustrací akademické malířky Renáty Fučíkové. Tato přední česká ilustrátorka se...více 


30. 09. 2004 – 28. 11. 2004

Berenika Ovčáčková

Serigrafie

Letošní podzimní výstava moderní české grafiky je věnována Serigrafii Bereniky Ovčáčkové. Narodila se v Ostravě, v současné době žije a tvoří v Praze. V letech 1986 až 1991 studovala na Akademii...více 


30. 09. 2004 – 28. 11. 2004

Infiltrace 04

Výstava současného graffiti

Oblastní galerie v Liberci představí ve dnech od 1. 10. do 30. 11. 2004 výstavu současného graffiti INFILTRACE 04''.Tento fenomén existuje v České republice už více než deset let. Graffiti je výtvarný...více 


30. 09. 2004 – 28. 11. 2004

Maxmilián Pirner (1854-1924)

Mezi pohádkou a skutečností

Oblastní galerie v Liberci připravila ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Chebu výbor z díla Maxmiliána Pirnera (1854-1924), malíře a dlouholetého profesora pražské Akademie výtvarných umění,...více 


24. 06. 2004 – 19. 09. 2004

Petr Dillinger (1899 – 1954)

Výstava k 50. výročí úmrtí

...více 


24. 06. 2004 – 19. 09. 2004

Dalibor Matouš

Obrazy a kresby

...více 


24. 06. 2004 – 12. 09. 2004

Iva Ouhrabková

Plastiky

...více 


29. 04. 2004 – 13. 06. 2004

10 let existence Nadace Preciosa

Grafické listy z majetku Nadace Hollar

...více 


22. 04. 2004 – 13. 06. 2004

Václav Špála

Malířské dílo (ve spolupráci s GVU v Chebu a s ČMVU v Praze)

...více 


19. 02. 2004 – 04. 04. 2004

Ondřej Michálek

Tisky – příběhy

...více 


17. 02. 2004 – 28. 03. 2004

Ohlédnutí

Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (2. část)

...více 


18. 12. 2003 – 01. 02. 2004

Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (1. část)

...více 


18. 12. 2003 – 01. 02. 2004

Lucie Dvořáková

ilustrace dětských knih

...více 


02. 10. 2003 – 30. 11. 2003

Josef Hegenbarth

Výstava pořádaná v rámci projektu Mitte Europa společně s GVU v Chebu

...více 


02. 10. 2003 – 30. 11. 2003

Lenka Vojtová Vilhelmová

Hlava a kyvadlo

...více 


26. 06. 2003 – 14. 09. 2003

Jaroslav Klápště

...více 


26. 06. 2003 – 14. 09. 2003

Josef Hýsek

...více 


22. 05. 2003 – 30. 08. 2003

Francouzské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

...více 


24. 04. 2003 – 15. 06. 2003

Současný akvarel

...více 


24. 04. 2003 – 15. 06. 2003

Karel Vik

Výstava k 120. výročí narození

...více 


13. 02. 2003 – 06. 04. 2003

Marie Filippovová

Kresby

...více 


12. 12. 2002 – 06. 04. 2003

Mezi zátišími

Flámské a holandské obrazy 17. století a jejich ohlas v kabinetní malbě střední Evropy

...více 


19. 12. 2002 – 02. 03. 2003

Marie Lacigová

Ilustrace dětských knih

...více 


19. 12. 2002 – 02. 03. 2003

Jan Měřička

Hibernace

...více 


03. 10. 2002 – 24. 11. 2002

Maxim Kopf

...více 


26. 09. 2002 – 24. 11. 2002

Vnímat rukama

Haptická výstava ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

...více 


03. 10. 2002 – 24. 11. 2002

Andrea Tachezyová

...více 


20. 06. 2002 – 08. 09. 2002

Jiří Nepasický

obrazy, kresby

...více 


20. 06. 2002 – 08. 09. 2002

Jan Vančura

scénografické návrhy, obrazy

...více 


20. 06. 2002 – 08. 09. 2002

Jiří Seifert

kresby, medaile

...více 


20. 06. 2002 – 08. 09. 2002

Ludmila Švarcová

divadelní kostýmy (návrhy)

...více 


11. 04. 2002 – 09. 06. 2002

Kresba 2. pol. 20. století ze sbírek Galerie umění v Karlových Varech

...více 


11. 04. 2002 – 09. 06. 2002

Pojďte si hrát s panem malířem Vasilijem Kandinským, Joanem Miró a Pietem Mondrianem

...více 


11. 04. 2002 – 09. 06. 2002

Jak se dělá grafika?

4. část - sítotisk

...více 


07. 02. 2002 – 17. 03. 2002

Emil Filla ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni

...více 


07. 02. 2002 – 17. 03. 2002

Vojtěch Preissig

grafika

...více 


07. 02. 2002 – 17. 03. 2002

Jak se dělá grafika?

3. část - tisk z plochy (litografie)

...více 


18. 12. 2001 – 27. 01. 2002

Augustin Brömse a skupina Poutníci

...více 


18. 12. 2001 – 27. 01. 2002

Současná česká ilustrační tvorba

Držitelé Zlaté stuhy

...více 


04. 10. 2001 – 25. 11. 2001

Věčná malba? Obrazy na kameni a na mědi v 17. a 18. století

...více 


04. 10. 2001 – 25. 11. 2001

Jak se dělá grafika

Tisk z hloubky (dílna)

...více 


04. 10. 2001 – 25. 11. 2001

Jan Měřička

...více 


21. 06. 2001 – 05. 08. 2001

Česká kresba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění v Karlových Varech

...více 


21. 06. 2001 – 05. 08. 2001

Werner Scholz

Dvacet šest obrazů z let 1931 - 1940 ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

...více 


21. 06. 2001 – 05. 08. 2001

Jak se dělá grafika

Tisk z hloubky

...více 


26. 04. 2001 – 10. 06. 2001

Antonín Kroča

Výběr z díla

...více 


26. 04. 2001 – 10. 06. 2001

Roman Karpaš

Kresby, grafiky

...více 


26. 04. 2001 – 10. 06. 2001

Jak se dělá grafika

Tisk z výšky (dílna)

...více 


01. 02. 2001 – 01. 04. 2001

Karel Špillar (1871 - 1939)

...více 


01. 02. 2001 – 01. 04. 2001

Zdeněk Burian

Knižní obálky a ilustrace ve sbírkách SGVU v Chebu

...více 


13. 12. 2000 – 28. 01. 2001

Karel Čapek

Fotograf

...více 


13. 12. 2000 – 21. 01. 2001

Radek Kratina

Retrospektivní výstava

...více 


27. 09. 2000 – 26. 11. 2000

Výstava přírůstků Oblastní galerie v Liberci za období 1995 - 2000

...více 


27. 09. 2000 – 26. 11. 2000

Vlasta Matoušová

Vědecká kresba

...více 


22. 06. 2000 – 10. 09. 2000

Hugo Demartini

Retrospektiva

...více 


22. 06. 2000 – 10. 09. 2000

Ilona Chválová

Grafiky, kresba

...více 


11. 05. 2000 – 11. 06. 2000

František Hodonský

Retrospektivní výstava

...více 


09. 03. 2000 – 01. 05. 2000

Jindřich Prucha

Lomy

...více 


09. 03. 2000 – 01. 05. 2000

Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci (9. část)

...více 


10. 12. 1999 – 27. 02. 2000

Naivní divadlo v Liberci

Retrospektivní výstava k 50. výročí založení

...více 


10. 12. 1999 – 27. 02. 2000

Česká kresba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

8. část

...více 


07. 10. 1999 – 28. 11. 1999

Jan Křížek

...více 


14. 10. 1999 – 28. 11. 1999

Česká kresba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

7. část

...více 


21. 10. 1999 – 28. 11. 1999

Johannes Vermeer

Dokumentační výstava

...více 


24. 06. 1999 – 26. 09. 1999

Německé malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

...více 


24. 06. 1999 – 26. 09. 1999

Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

6. část

...více 


29. 04. 1999 – 13. 06. 1999

Spolková výstava Liberecké unie výtvarných umělců

...více 


29. 04. 1999 – 13. 06. 1999

Rakouské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

...více 


29. 04. 1999 – 13. 06. 1999

Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

5. část

...více 


08. 02. 1999 – 18. 04. 1999

Česká kresba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

4. část

...více 


18. 03. 1999 – 18. 04. 1999

Olaf Hanel

Výběr z díla

...více 


04. 02. 1999 – 07. 03. 1999

Jiří Kalousek - Život a dílo

Retrospektiva

...více 


12. 11. 1998 – 17. 02. 1999

Alois Kalvoda

Život a dílo

...více 


12. 11. 1998 – 17. 02. 1999

Vlasta Baránková

Ilustrace dětských knih

...více 


10. 09. 1998 – 01. 11. 1998

Grid Schindler

Dialog

...více 


10. 09. 1998 – 01. 11. 1998

Současná česká ilustrace dětských knih

Repríza výstavy z Císařské konírny Pražského hradu

...více 


10. 09. 1998 – 01. 11. 1998

Česká kresba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

3. část

...více 


25. 06. 1998 – 30. 08. 1998

Vladimír Komárek

Retrospektivní výstava k sedmdesátinám

...více 


25. 06. 1998 – 30. 08. 1998

Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

2. část

...více 


30. 04. 1998 – 14. 06. 1998

Klub konkrétistů

...více 


19. 02. 1998 – 13. 04. 1998

Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

1. část

...více 


16. 12. 1997 – 13. 04. 1998

Německé a rakouské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

...více 


16. 12. 1997 – 13. 04. 1998

Německá grafika 19. století ve sbírkách Oblastní galerie v Liberci

...více 


09. 10. 1997 – 30. 11. 1997

Georg Kars

Výběr z celoživotního díla

...více 


09. 10. 1997 – 30. 11. 1997

Naděžda Plíšková

Grafiky, kresby

...více 


28. 11. 1996 – 12. 11. 1997

Dalibor Chatrný

Výběr z díla

...více 


19. 06. 1997 – 28. 09. 1997

František Kobliha

...více 


12. 06. 1997 – 03. 08. 1997

Jaromír Zoul

Obrazy, kresby, grafika

...více 


24. 04. 1997 – 08. 06. 1997

Wilhelm Holzbauer

Kontext a kontinuita

...více 


24. 04. 1997 – 08. 06. 1997

Alois Mikulka

Kresby ze skicáře

...více 


30. 01. 1997 – 31. 03. 1997

Proměny krajiny

Česká krajinomalba Západočeské galerie v Plzni

...více 


30. 01. 1997 – 31. 03. 1997

Česká kresba 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni

...více 


28. 11. 1996 – 12. 01. 1997

Martin Raudenský

Grafika

...více 


19. 09. 1996 – 17. 11. 1996

Alfréd Justitz

...více 


19. 09. 1996 – 17. 11. 1996

Repríza

Kresby starých mistrů ze sbírek Arcibiskupství olomouckého

...více 


20. 06. 1996 – 08. 09. 1996

Private anamnesis (Soukromá anamnéza)

...více 


20. 06. 1996 – 08. 09. 1996

Hana Hančová

Kresby

...více 


18. 04. 1996 – 09. 06. 1996

Zdeněk Kirchner

Retrospektivní výstava

...více 


18. 04. 1996 – 09. 06. 1996

Zdenka Krejčová

Ilustrace

...více 


08. 02. 1996 – 08. 04. 1996

Poezie a krása

Česká malba a kresba

...více 


08. 02. 1996 – 08. 04. 1996

Miloš Ševčík

Kresby

...více 


16. 11. 1995 – 14. 01. 1996

Černá a bílá

...více 


07. 09. 1995 – 05. 11. 1995

Vladimír Kokolia

Výběr z díla

...více 


07. 09. 1995 – 05. 11. 1995

Nizozemské malířství 16. - 18. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

...více 


25. 05. 1995 – 27. 08. 1995

Rony Plesl

Kresby

...více 


17. 07. 1995 – 27. 08. 1995

Výstava přírůstků Oblastní galerie v Liberci

...více 


25. 05. 1995 – 09. 07. 1995

Umění frotáže

...více 


23. 03. 1995 – 14. 05. 1995

Václav Krůček

...více 


23. 03. 1995 – 14. 05. 1995

Stano Bubán

...více 


23. 03. 1995 – 14. 05. 1995

Miloš Michálek

Grafika

...více 


02. 02. 1995 – 12. 03. 1995

Ladislav Novák

Výběr z díla

...více 


02. 02. 1995 – 12. 03. 1995

Eva Kubínová

Grafika, dřevoryty, dřevořezy

...více 


17. 11. 1994 – 15. 01. 1995

Naivní divadlo Liberec 1989 - 1994

Loutky, scény, plakáty, fotografie

...více 


17. 11. 1994 – 15. 01. 1995

Jan Schmid

Ilustrace, grafika

...více 


17. 11. 1994 – 15. 01. 1995

Vědecká ilustrace aneb Znáte je z encyklopedií

...více 


08. 09. 1994 – 06. 11. 1994

Jiří Načeradský

Retrospektiva

...více 


08. 09. 1994 – 06. 11. 1994

Lubomír Dušek

...více 


29. 06. 1994 – 28. 08. 1994

Vratislav Karel Novák, Jiří Lindovský

Objekty, kresby

...více 


29. 06. 1994 – 28. 08. 1994

Grafická tvorba německých autorů v Čechách 1890 - 1938 ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary

...více 


24. 03. 1994 – 12. 06. 1994

Ivan Ouhel

Výběr z díla

...více 


24. 03. 1994 – 12. 06. 1994

Jan Stolín

Kresby

...více 


20. 01. 1994 – 13. 03. 1994

Chvála sběratelství

Holandské obrazy 17. a počátku 18. století v českých sbírkách

...více 


20. 01. 1994 – 13. 03. 1994

Jánuš Kubíček

Grafika

...více 


11. 11. 1993 – 09. 01. 1994

České umění 19. století ze sbírek Zapadočeské galerie v Plzni

...více 


11. 11. 1993 – 09. 01. 1994

Milan Janáček

Ilustrace

...více 


16. 09. 1993 – 31. 10. 1993

Jiří Sopko

Obrazy, kresby (výběr z díla)

...více 


01. 07. 1993 – 05. 09. 1993

Jan Kristofori

...více 


01. 07. 1993 – 05. 09. 1993

Luboš Janečka

Kresby

...více 


06. 05. 1993 – 20. 06. 1993

Blanka Nepasická

Kresby, malby

...více 


06. 05. 1993 – 20. 06. 1993

Jiří Seifert

Sochy

...více 


11. 03. 1993 – 25. 04. 1993

Španělští umělci Pařížské školy

...více 


11. 03. 1993 – 25. 04. 1993

Ladislav Postupa

Fotografie, grafiky 1965 - 90

...více 


14. 01. 1993 – 28. 02. 1993

Aleš Zamr

Obrazy, kresby

...více 


14. 01. 1993 – 28. 02. 1993

Pavel Sukdolák

Grafika

...více 


13. 11. 1992 – 03. 01. 1993

Bohuslav Reynek (1891 - 1971)

Výstava ke 100. výročí

...více 


13. 11. 1992 – 03. 01. 1993

Josef Kremláček

Ilustrace dětské knihy

...více 


10. 09. 1992 – 01. 11. 1992

Václav Benda

Obrazy a kresby

...více 


10. 09. 1992 – 01. 11. 1992

Josef Váchal, Anna Macková

Dřevoryty

...více 


02. 07. 1992 – 30. 08. 1992

Jaro Beran (1892 - 1962)

Výstava kreseb ke 100. výročí narození

...více 


07. 05. 1992 – 21. 06. 1992

Vladimír Preclík

Sochy

...více 


07. 05. 1992 – 21. 06. 1992

Pavla Aubrechtová

Ilustrace, kresby, objekty

...více 


12. 03. 1992 – 26. 04. 1992

Výtvarné umění Liberecka

Výstava členů LUVU

...více 


12. 03. 1992 – 26. 04. 1992

Ondřej Sekora (1899 - 1967)

Ilustrace knih pro děti - k 25. výročí úmrtí umělce

...více 


16. 01. 1992 – 01. 03. 1992

Jacob Ginzel (1792 - 1862)

Výstava k 200. výročí narození

...více 


16. 01. 1992 – 01. 03. 1992

Michal Ranný (1946 - 1981)

Obrazy, kresby

...více 


07. 11. 1991 – 05. 01. 1992

Eva Vlasáková

Obrazy, kresby, grafika

...více 


07. 11. 1991 – 05. 01. 1992

Rostislav Zárybnický

Obrazy

...více 


07. 11. 1991 – 05. 01. 1992

Miloš Noll

Ilustrace, film, televize

...více 


05. 09. 1991 – 27. 10. 1991

Jindra Husáriková

Výběr z tvorby

...více 


05. 09. 1991 – 27. 10. 1991

František Hodonský

Grafika

...více 


06. 06. 1991 – 25. 08. 1991

Loutka a divadlo

Scénografické návrhy, loutky

...více 


06. 06. 1991 – 25. 08. 1991

Petr Poš

Grafika, plakáty, ilustrace

...více 


11. 04. 1991 – 26. 05. 1991

Ján Berger (ve spolupráci s Galerií města Bratislavy)

...více 


11. 04. 1991 – 26. 05. 1991

Jan Antonín Pacák

Průřez tvorbou

...více 


31. 01. 1991 – 01. 04. 1991

Současná grafika Liberecka

...více 


31. 01. 1991 – 01. 04. 1991

Josef Sudek

Sběratel českého moderního umění

...více 


01. 11. 1990 – 20. 01. 1991

František T. Šimon (1877 - 1942)

...více 


01. 11. 1990 – 20. 01. 1991

Jindřich Kovařík

Ilustrace, grafika

...více 


30. 08. 1990 – 21. 10. 1990

Jiří Kaloč

Obrazy

...více 


30. 08. 1990 – 21. 10. 1990

František Peterka

Dřevořezy

...více 


12. 06. 1990 – 19. 08. 1990

Josef Jíra

Obrazy, grafika, objekty

...více 


14. 06. 1990 – 19. 08. 1990

Bořivoj Borovský

Kresby

...více 


05. 04. 1990 – 03. 06. 1990

ZU Vladimír Komárek

Grafika

...více 


05. 04. 1990 – 03. 06. 1990

Karel Franta

Ilustrační a volná tvorba

...více 


01. 02. 1990 – 25. 03. 1990

České umění 19. století

Obrazy, kresby, grafiky ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

...více 


01. 02. 1990 – 25. 03. 1990

Emílie Tomanová

Grafika

...více 


09. 11. 1989 – 20. 01. 1990

Pavel Roučka

Ilustrace

...více 


09. 11. 1989 – 20. 01. 1990

Sovětská grafika (ze sbírek GVU Náchod)

...více 


07. 09. 1989 – 29. 10. 1989

Jiří Nepasický

Obrazy, kresby

...více 


07. 09. 1989 – 29. 10. 1989

Adriena Šimotová

Obrazy a kresby

...více 


07. 09. 1989 – 29. 10. 1989

Zdeněk Mézl

Ilustrace, volná grafika

...více 


01. 09. 1989 – 01. 10. 1989

Novoměstské děti vystavují

Výtvarné práce dětí ze ZŠ v Novém Městě pod Smrkem

...více 


06. 07. 1989 – 26. 08. 1989

Tamara a Aloiz Klímovi

Obrazy

...více 


06. 07. 1989 – 26. 08. 1989

Josef Duchoň

Grafika, kresby

...více 


31. 05. 1989 – 16. 07. 1989

Člověk a příroda

Výstava výtvarných prací žáků ZŠ, DPM a LŠU libereckého okresu

...více 


04. 05. 1989 – 25. 06. 1989

Miloslav Jágr

Výbor z díla

...více 


04. 05. 1989 – 25. 06. 1989

Jiří Voves

Kresby a obrázky

...více 


03. 05. 1989 – 23. 05. 1989

\"Co dovedou ruce\"

Výstava výtvarných prací žáků škol pro mládež vyžadujících zvláštní péči

...více 


05. 03. 1989 – 23. 04. 1989

Josef Istler

Výbor z díla

...více 


05. 03. 1989 – 23. 04. 1989

Alex Beran

Grafiky a kresby

...více 


12. 01. 1989 – 26. 02. 1989

Václav Pokorný

Výbor z díla

...více 


12. 01. 1989 – 26. 02. 1989

Eva Šedivá

Tvorba pro děti

...více 


17. 11. 1988 – 31. 12. 1988

Jaroslav Klápště

Výbor z díla

...více 


17. 11. 1988 – 31. 12. 1988

Aleš Lamr

Kresby

...více 


15. 09. 1988 – 06. 11. 1988

Ilustrace dobrodružné a chlapecké literatury

...více 


15. 09. 1988 – 06. 11. 1988

Josef Nastoupil

Kresby, ilustrace

...více 


21. 09. 1988 – 06. 11. 1988

Jak umím namalovat svět

...více 


14. 07. 1988 – 04. 09. 1988

Rastilav Michal

Obrazy a kresby z let 1958 - 88

...více 


14. 07. 1988 – 04. 09. 1988

Zdeněk Přibyl

...více 


11. 05. 1988 – 17. 07. 1988

Děti a pohádka

...více 


12. 05. 1988 – 03. 07. 1988

Milan Janáček

Výbor z díla

...více 


12. 05. 1988 – 03. 07. 1988

Jaroslav Švihla

Grafiky

...více 


10. 03. 1988 – 01. 05. 1988

Alén Diviš

Výbor z díla

...více 


10. 03. 1988 – 01. 05. 1988

Ivan Ouhel

Kresby

...více 


14. 01. 1988 – 28. 02. 1988

České výtvarné umění v letech 1945 - 65

...více 


14. 01. 1988 – 28. 02. 1988

Olga Čechová

IIustrace

...více 


12. 11. 1987 – 03. 01. 1988

Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství

...více 


12. 11. 1987 – 03. 01. 1988

Daisy Mrázková

Kresby

...více 


10. 09. 1987 – 01. 11. 1987

ZU Jaroslav Chudomel

Dřevořezy, pastely

...více 


10. 09. 1987 – 01. 11. 1987

Jan Vančura

Scénografie

...více 


10. 09. 1987 – 01. 11. 1987

Současné české exlibris

...více 


10. 09. 1987 – 01. 11. 1987

Děti tvoří

...více 


09. 07. 1987 – 30. 08. 1987

Václav Kiml

Výbor z díla

...více 


09. 07. 1987 – 30. 08. 1987

Jan Solovjev

Portréty

...více 


21. 05. 1987 – 28. 06. 1987

Loutka a divadlo

...více 


21. 05. 1987 – 28. 06. 1987

Pavel Mühlbauer

Kresby

...více 


21. 05. 1987 – 28. 06. 1987

Pojďte si hrát

Výtvarné práce dětí

...více 


19. 03. 1987 – 10. 05. 1987

Výtvarní umělci Liberecka

...více 


19. 03. 1987 – 10. 05. 1987

Josef Paleček

Ilustrace

...více 


15. 01. 1987 – 08. 03. 1987

Miloš Jiránek

Životní malířské dílo

...více 


15. 01. 1987 – 08. 03. 1987

Zuzana Nováčková

Grafika

...více 


13. 11. 1986 – 04. 01. 1987

Jiří Anderle

Obrazy a grafika z let 1981 - 86

...více 


13. 11. 1986 – 04. 01. 1987

Vadimír Gebauer

Kresby

...více 


01. 11. 1968 – 01. 12. 1986

Jaroslav Šerých

Grafika

...více 


11. 09. 1986 – 02. 11. 1986

Miloslav Janků

Obrazy a kresby z let 1938 - 86

...více 


11. 09. 1986 – 02. 11. 1986

ZU Zdeněk Smetana dětem

Ilustrace

...více 


11. 09. 1986 – 02. 11. 1986

Jaroslava Sauerová

Grafika

...více 


10. 07. 1986 – 31. 08. 1986

Rudolf Němec

Obrazy, grafika

...více 


10. 07. 1986 – 31. 08. 1986

Anna Khunová

Grafika

...více 


15. 05. 1986 – 29. 06. 1986

Pavel Šulc

Obrazy z let 1956 - 86

...více 


15. 05. 1986 – 29. 06. 1986

Eva Hašková

Grafika a ilustrace

...více 


15. 05. 1986 – 29. 06. 1986

Naše město

Výtvarné práce žáků libereckých ZŠ

...více 


13. 03. 1986 – 04. 05. 1986

Moderní pohádka v tvorbě českých ilustrátorů

...více 


13. 03. 1986 – 04. 05. 1986

Oldřich Smutný

Obrazy

...více 


16. 01. 1986 – 02. 03. 1986

ZU Vladimír Sychra

Výbor z díla

...více 


16. 01. 1986 – 02. 03. 1986

ZU Karel Hruška

Shakespearovské cykly - dřevořezy

...více 


14. 11. 1985 – 05. 01. 1986

Václav Pospíšil

Výběr z tvorby 1964 - 85

...více 


14. 11. 1985 – 05. 01. 1986

Dagmar Berková

Ilustrace, kresby

...více 


05. 09. 1985 – 20. 10. 1985

ZU Vojtěch Tittelbach

Výbor z díla

...více 


05. 09. 1985 – 20. 10. 1985

Mirko Hanák

Ilustrace

...více 


04. 07. 1985 – 18. 08. 1985

Flámské malířství

...více 


04. 07. 1985 – 18. 08. 1985

Jan Souček

Kresby, grafiky

...více 


07. 05. 1985 – 23. 06. 1985

Výtvarní umělci Liberecka

...více 


07. 05. 1985 – 23. 06. 1985

Život v míru

...více 


07. 03. 1985 – 21. 04. 1985

Pavel Sivko

Kresby, grafika, ilustrace

...více 


07. 05. 1985 – 21. 04. 1985

Jiří Sozanský

Kresby

...více 


07. 03. 1985 – 21. 04. 1985

Přírůstky Oblastní galerie v Liberci z let 1975 - 85

...více 


10. 01. 1985 – 24. 02. 1985

Eva Kubínová

Dřevořezy z let 1971 - 84

...více 


10. 01. 1985 – 24. 02. 1985

Jaroslav Prášil

Suché jehly z let 1979 - 84

...více 


10. 01. 1985 – 24. 02. 1985

Adolf Kašpar

Ilustrace

...více 


15. 11. 1984 – 31. 12. 1984

ZU Jan Smetana

Výběr z díla

...více 


15. 11. 1984 – 31. 12. 1984

Zdeněk Miller

Ilustrace

...více 


13. 09. 1984 – 04. 11. 1984

Současná krajina

...více 


13. 09. 1984 – 04. 11. 1984

Václav Pokorný

Grafika z let 1969 - 84

...více 


12. 07. 1984 – 02. 09. 1984

ZU Miroslav Houra

Výbor z díla 1959 - 84

...více 


12. 07. 1984 – 02. 09. 1984

Josef Jankovič

Grafika

...více 


10. 05. 1984 – 01. 07. 1984

ZU Ludmila Jiřincová

Výběr z díla

...více 


10. 05. 1984 – 01. 07. 1984

Jaroslava Solovjevová

Obrazy z let 1961 - 83

...více 


10. 05. 1984 – 01. 07. 1984

Kateřina Černá

Obrázky, knížky a kresby

...více 


10. 05. 1984 – 01. 07. 1984

Děti a hudba

...více 


15. 03. 1984 – 29. 04. 1984

Třetí přehlídka mladých současných umělců

...více 


15. 03. 1984 – 29. 04. 1984

Vladimír Boudník

Grafika

...více 


12. 01. 1984 – 04. 03. 1984

Hermína Melicharová

Výběr z díla

...více 


12. 01. 1984 – 04. 03. 1984

Jan Kudláček

Ilustrace

...více 


10. 11. 1983 – 31. 12. 1983

Secese a symbolismus

...více 


10. 11. 1983 – 31. 12. 1983

Čeští ilustrátoři ruské a sovětské prózy

...více 


08. 09. 1983 – 30. 10. 1983

Vladimír Komárek

Obrazy z let 1947 - 83

...více 


08. 09. 1983 – 30. 10. 1983

Jaroslav Klápště

Grafika

...více 


14. 07. 1983 – 28. 08. 1983

Člověk a svět

Mladá figurální tvorba

...více 


14. 07. 1983 – 28. 08. 1983

Michaela Lesařová

Grafika

...více 


12. 05. 1983 – 03. 07. 1983

Loutka a divadlo

...více 


12. 05. 1983 – 03. 07. 1983

Josef Saska

Grafika

...více 


12. 05. 1983 – 03. 07. 1983

Divadlo očima dětí

...více 


17. 03. 1983 – 01. 05. 1983

Sociální umění 20. let

...více 


17. 03. 1983 – 01. 05. 1983

Dalibor Matouš

Výběr z tvorby 70. let

...více 


17. 03. 1983 – 01. 05. 1983

Jitka Walterová

Ilustrace dětské knihy

...více 


20. 01. 1983 – 06. 03. 1983

ZU Miloslav Holý

Z malířského díla

...více 


20. 01. 1983 – 06. 03. 1983

Alena Kučerová

Grafika

...více 


18. 11. 1982 – 03. 01. 1983

Antonín Hudeček

Výbor z díla

...více 


18. 11. 1982 – 03. 01. 1983

Grafika současných výtvarníků

Přírůstky Oblastní galerie v Liberci

...více 


09. 11. 1982 – 28. 11. 1982

Reprezentační výstava sovětské literatury a reprodukcí

...více 


16. 09. 1982 – 07. 11. 1982

Generace Národního divadla

...více 


16. 09. 1982 – 07. 11. 1982

Jiří Lindovský

Kresby

...více 


08. 07. 1982 – 05. 09. 1982

ZU Václav Plátek

Kresby, sklo, šperky

...více 


08. 07. 1982 – 05. 09. 1982

České umění 40. let

...více 


08. 07. 1982 – 05. 09. 1982

Nizozemská grafika 17. a 18. století - 3. část

...více 


06. 05. 1982 – 27. 06. 1982

Karel Holan

Obrazy

...více 


06. 05. 1982 – 27. 06. 1982

NU Josef Lada

Z ilustrační tvorby

...více 


11. 03. 1982 – 25. 04. 1982

ZU Ladislav Čepelák

Kresby, grafika

...více 


11. 03. 1982 – 25. 04. 1982

Jaroslav Král

Obrazy

...více 


11. 03. 1982 – 25. 04. 1982

Nizozemská grafika - 2. část

...více 


14. 01. 1982 – 28. 02. 1982

ZU Vladimír Šavel

Obrazy, kresby, grafika

...více 


14. 01. 1982 – 28. 02. 1982

ZU Adolf Zábranský

Ilustrační tvorba pro děti

...více 


10. 11. 1981 – 03. 01. 1982

Současná sovětská grafika

...více 


12. 11. 1981 – 03. 01. 1982

NU Václav Špála

Obrazy, kresby

...více 


10. 09. 1981 – 01. 11. 1981

Klasikové malířství 19. století

...více 


10. 09. 1981 – 01. 11. 1981

František Ronovský

Kresby

...více 


09. 07. 1981 – 30. 08. 1981

Přehlídka tvorby mladých současných výtvarných umělců

...více 


09. 07. 1981 – 30. 08. 1981

Václav Hollar

Grafika

...více 


07. 05. 1981 – 28. 06. 1981

Boje a zápasy českého moderního výtvarného umění

...více 


07. 05. 1981 – 28. 06. 1981

Budoucnost patří nám

...více 


12. 03. 1981 – 26. 04. 1981

NU Jiří Trnka

Ilustrace

...více 


12. 03. 1981 – 20. 04. 1981

Vladimír Volšička

Obrazy, kresby

...více 


08. 01. 1981 – 01. 03. 1981

František Kaván

Obrazy

...více 


08. 01. 1981 – 01. 03. 1981

Nizozemská grafika - 1. část

...více 


06. 11. 1980 – 03. 01. 1981

Madé umění liberecka

...více 


06. 11. 1980 – 03. 01. 1981

Německá renesanční grafika

...více 


11. 09. 1980 – 26. 10. 1980

Generace národního obrození

...více 


11. 09. 1980 – 26. 10. 1980

Daniela Havlíčková

Grafika

...více 


03. 07. 1980 – 31. 08. 1980

NU Josef Brož

...více 


03. 07. 1980 – 31. 08. 1980

ZU Alois Metelák

...více 


24. 04. 1980 – 22. 05. 1980

ZU Radomír Kolář

...více 


24. 04. 1980 – 22. 05. 1980

AS Vendelín Zdrůbecký

...více 


24. 04. 1980 – 22. 05. 1980

Eva Bednářová

Ilustrace

...více 


06. 03. 1980 – 20. 04. 1980

Variace impresionismu v české malbě

...více 


06. 03. 1980 – 20. 04. 1980

Jiří Sopko

Grafika

...více 


10. 01. 1980 – 24. 02. 1980

Josef Čapek (1887 - 1945)

...více 


10. 01. 1980 – 24. 02. 1980

Vladimír Komárek

Grafika

...více 


08. 11. 1979 – 31. 12. 1979

Jaroslav Grus

Výbor z malířského díla

...více 


08. 11. 1979 – 31. 12. 1979

Alena Bílková

Grafika

...více 


13. 09. 1979 – 28. 10. 1979

Vladimír Sobolevič

Výbor z grafické tvorby

...více 


13. 09. 1979 – 28. 10. 1979

České umění 20. století

Přírůstky z let 1975 - 1979

...více 


13. 09. 1979 – 28. 10. 1979

Jana Sigmundová

Ilustrace

...více 


01. 07. 1979 – 09. 09. 1979

Maďarská revoluční grafika

Na paměť 60. výročí MRR

...více 


01. 07. 1979 – 09. 09. 1979

Kamila Štenclová

Grafika

...více 


03. 05. 1979 – 24. 06. 1979

Sedm v říjnu 1939

...více 


03. 05. 1979 – 24. 06. 1979

Miloslav Jágr

Ilustrace

...více 


07. 03. 1979 – 22. 04. 1979

Oldřich Oplt

Výběr z díla

...více 


07. 03. 1979 – 22. 04. 1979

Karel Štika

Grafika

...více 


11. 01. 1979 – 28. 02. 1979

Otakar Lebeda

...více 


11. 01. 1979 – 28. 02. 1979

Marie Blaboliová

Grafika

...více 


09. 11. 1978 – 01. 01. 1979

Výtvarníci ze Žitavy a Liberce

...více 


09. 11. 1978 – 01. 01. 1979

Miloslav Procházka

Grafika, kresby

...více 


07. 09. 1978 – 29. 10. 1978

Václav, Vlastimil a Radka Vodákovi

...více 


07. 09. 1978 – 29. 10. 1978

Zdeňka Braunerová

Kresby, grafiky

...více 


03. 08. 1978 – 15. 10. 1978

Zdeněk Němeček

Sochy

...více 


05. 08. 1978 – 15. 10. 1978

Expozice německého a rakouského malířství 19. století na Sychrově

...více 


22. 06. 1978 – 27. 08. 1978

Jan Preisler

...více 


22. 06. 1978 – 27. 08. 1978

Dušan Kállay

Grafika

...více 


27. 04. 1978 – 11. 06. 1978

M. A. Borovský

...více 


27. 04. 1978 – 11. 06. 1978

Eva Vlasáková

Kresby

...více 


09. 03. 1978 – 16. 04. 1978

František Hora

...více 


09. 03. 1978 – 16. 04. 1978

Jiří Nepasický

Grafika

...více 


05. 01. 1978 – 26. 02. 1978

František Jiroudek

Obrazy

...více 


05. 01. 1978 – 26. 02. 1978

Emil Filla

Grafika

...více 


10. 11. 1977 – 26. 12. 1977

Josef Fafek-Solan

Obrazy, kresby

...více 


10. 11. 1977 – 26. 12. 1977

Karl Wolfgang Weber

Grafika

...více 


08. 09. 1977 – 30. 10. 1977

Fedinand Hložník

Výběr z díla

...více 


26. 09. 1977 – 30. 10. 1977

Současná sovětská grafika

...více 


25. 08. 1977 – 18. 09. 1977

Grafici Hollaristé - 2. část

Ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

...více 


05. 07. 1977 – 28. 08. 1977

Miroslav Pangrác

Sochy, obrazy

...více 


05. 07. 1977 – 28. 08. 1977

Quido Fojtík

Obrazy

...více 


24. 06. 1977 – 21. 08. 1977

Kamil Lhoták

Kresby

...více 


14. 04. 1977 – 19. 06. 1977

Severočeští výtvarníci na počest 60. výročí VŘSR

...více 


14. 04. 1977 – 19. 06. 1977

Karel Souček

Kresby

...více 


03. 06. 1977 – 19. 06. 1977

Děti, mír a umění

...více 


20. 02. 1977 – 03. 04. 1977

Grafici Hollaristé - 1. část

Ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

...více 


20. 02. 1977 – 03. 04. 1977

Vlastimil Rada

Výběr z díla

...více 


20. 02. 1977 – 03. 04. 1977

Vladimír Šavel

Grafika

...více 


01. 11. 1976 – 01. 12. 1976

Ladislav Zákoucký

Kresby, grafika

...více 


09. 09. 1976 – 14. 11. 1976

Generace Osmy, Tvrdošíjných a Umělecké besedy

...více 


09. 09. 1976 – 14. 11. 1976

Jaroslav Švihla

Kresby

...více 


01. 07. 1976 – 30. 08. 1976

Jan Trampota

Obrazy

...více 


01. 07. 1976 – 30. 08. 1976

Štefan Nejeschleba

Kresby, reliéfy

...více 


06. 05. 1976 – 20. 06. 1976

Jaroslav Bejček

Obrazy, kresby, sochy

...více 


06. 05. 1976 – 20. 06. 1976

Vladimír Čeřovský

Kresby

...více 


16. 03. 1976 – 25. 04. 1976

Antonín Chittussi

...více 


16. 03. 1976 – 25. 04. 1976

František Tichý

Kresby

...více 


15. 01. 1976 – 29. 02. 1976

Natalie Hlubučková-Soukupová

Obrazy

...více 


15. 01. 1976 – 29. 02. 1976

Romantická krajina ve francouzské grafice 18. století

...více 


11. 11. 1975 – 02. 01. 1976

Severočeští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození

...více 


11. 11. 1975 – 02. 01. 1976

Jaroslav Kaiser

Grafika

...více 


07. 10. 1975 – 02. 11. 1975

Repríza

Mladí bulharští výtvarní umělci

...více 


03. 09. 1975 – 05. 10. 1975

Česká kresba 40. let ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

...více 


10. 07. 1975 – 31. 08. 1975

Vladimír Volšička

...více 


10. 07. 1975 – 31. 08. 1975

Nové přírůstky Oblastní galerie v Liberci za léta 1971 - 1974

...více 


10. 07. 1975 – 31. 08. 1975

František Bidlo

Karikatury

...více 


04. 05. 1975 – 29. 06. 1975

Mezinárodní výstava amatérské tvorby (ze socialistických zemí)

...více 


14. 03. 1975 – 20. 04. 1975

Krajina Václava Rabase

...více 


14. 03. 1975 – 20. 04. 1975

Josef Fafek-Solan

Kresby

...více 


09. 01. 1975 – 28. 02. 1975

Slovenské umění 20. století ze sbírek českých galerií

...více 


09. 01. 1975 – 28. 02. 1975

Käthe Kollwitz

Grafika

...více 


12. 11. 1974 – 01. 01. 1975

Václav Trefil

Přehled díla

...více 


12. 11. 1974 – 01. 01. 1975

Ruská a sovětská literatura v díle českých ilustrátorů

...více 


05. 09. 1974 – 27. 10. 1974

Ruské ikony

...více 


05. 09. 1974 – 27. 10. 1974

Rakouské malířství 19. století

...více 


05. 09. 1974 – 27. 10. 1974

A. F. Steklík

Krajem malého Bobše

...více 


06. 06. 1974 – 25. 08. 1974

Martin Berka

...více 


06. 06. 1974 – 25. 08. 1974

Rudolf Svoboda

Sochy

...více 


06. 06. 1974 – 25. 08. 1974

Václav Hejna

Kresby z let 1932 - 1942

...více 


28. 03. 1974 – 26. 05. 1974

Antonín Kalous

Životní dílo

...více 


28. 03. 1974 – 26. 05. 1974

Liberecko a jeho děti

...více 


17. 01. 1974 – 17. 03. 1974

Zátiší a kytice Miloslava Holého

...více 


17. 01. 1974 – 17. 03. 1974

Ota Janeček

Kresby

...více 


08. 11. 1973 – 01. 01. 1974

Současná sovětská grafika

...více 


08. 11. 1973 – 01. 01. 1974

Česká kresba 20. a 30. let ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

...více 


06. 09. 1973 – 31. 10. 1973

Otakar Nejedlý

Výbor z díla

...více 


06. 09. 1973 – 31. 10. 1973

Josef Holer

Pastely z Jizerských hor

...více 


10. 07. 1973 – 26. 08. 1973

Současné polské malířství

...více 


10. 07. 1973 – 26. 08. 1973

Vasyl Kasijan, národní umělec SSSR

Grafika

...více 


10. 07. 1973 – 26. 08. 1973

Břetislav Kment

Grafika, kresby

...více 


03. 05. 1973 – 01. 07. 1973

Max Švabinský

Výbor z grafického díla ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

...více 


03. 05. 1973 – 01. 07. 1973

Kreslíme vše, co máme rádi

Práce žáků LŠU Děčín

...více 


08. 03. 1973 – 22. 04. 1973

K počátkům sbírek galerie

...více 


11. 01. 1973 – 28. 02. 1973

Severočeští výtvarníci k 25. výročí Února

...více 


11. 01. 1973 – 28. 02. 1973

Veduty 18. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

...více 


26. 10. 1972 – 01. 01. 1973

Vojtěch Sedláček

Krajina a lidé

...více 


06. 09. 1972 – 20. 10. 1972

Milena Pilná

Kresby, grafika

...více 


07. 09. 1972 – 08. 10. 1972

Současná kubánská grafika a plakát

...více 


06. 07. 1972 – 29. 08. 1972

Arnošta Janáčková

Grafika

...více 


04. 07. 1972 – 27. 08. 1972

Viktor Dobrovolný

Sochy, kresby

...více 


25. 05. 1972 – 29. 06. 1972

Hanka Krawcec

Grafika

...více 


20. 05. 1972 – 29. 06. 1972

Česká grafika počátku 19. století

...více 


25. 05. 1972 – 29. 06. 1972

Výtvarné kroužky libereckých škol

...více 


18. 04. 1972 – 28. 05. 1972

František Hora

Grafika

...více 


11. 04. 1972 – 21. 05. 1972

Umění Liptova

...více 


24. 04. 1972 – 16. 05. 1972

Leo Hass

Kresby a karikatury

...více 


28. 02. 1972 – 16. 04. 1972

Francouzská kresba a grafika od Maneta k Picassovi

...více 


24. 02. 1972 – 03. 04. 1972

Norbert Grund

...více 


01. 01. 1972 – 25. 02. 1972

Jaro Beran

Grafika

...více 


01. 12. 1971 – 01. 01. 1972

Německé a rakouské malířství 19. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci

...více 


01. 10. 1971 – 01. 11. 1971

Josef Nastoupil

Kresby

...více 


01. 09. 1971 – 01. 10. 1971

Kamil Lhoták

Co mám rád

...více 


01. 09. 1971 – 01. 10. 1971

Viktor Vorlíček

Grafika

...více 


01. 07. 1971 – 01. 08. 1971

Moderní tapiserie Art protis

...více 


01. 07. 1971 – 01. 08. 1971

Marie Filippovová

Grafika

...více 


01. 06. 1971 – 01. 07. 1971

Vilém Heckel

Fotografie

...více 


01. 06. 1971 – 01. 07. 1971

Valerián Karoušek

Sochy

...více 


01. 05. 1971 – 01. 06. 1971

Emanuel Famíra

...více 


01. 05. 1971 – 01. 06. 1971

Rádi kreslíme a malujeme

Práce žáků M. Hellerové z Teplic

...více 


01. 01. 1971 – 01. 02. 1971

Krajina pevného řádu

...více 


01. 01. 1971 – 01. 02. 1971

Albín Brunovský

...více 


01. 09. 1970 – 01. 10. 1970

Veduty 17. a 18. století

...více 


01. 07. 1970 – 01. 08. 1970

1. salon severočeských architektů

...více 


07. 05. 1970 – 29. 06. 1970

Výtvarná výchova

Výchova pro budoucnost

...více 


07. 05. 1970 – 29. 06. 1970

Vladimír Suchánek

Litografie

...více 


12. 03. 1970 – 03. 05. 1970

Členská výstava libereckého odboru Svazu československých výtvarných umělců

...více 


12. 03. 1970 – 03. 05. 1970

M. Houra

Barevné dřevořezy

...více 


15. 01. 1970 – 01. 03. 1970

Podobizny dětí 1. poloviny 19. století, zápůjčka hraček z Muzea hraček

...více 


11. 11. 1969 – 04. 01. 1970

Repríza

Umění restaurátorské

...více 


11. 11. 1969 – 04. 01. 1970

Děti vystavují

...více 


02. 10. 1969 – 16. 11. 1969

Naivní umění z Čech a Moravy

...více 


02. 10. 1969 – 16. 11. 1969

Knižní grafika Františka Kupky a Josefa Váchala

...více 


02. 07. 1969 – 30. 09. 1969

Socha a město

...více 


04. 07. 1969 – 30. 09. 1969

Výstava francouzského a německého malířství 19. století, dar Heinricha von Liebiga

...více 


04. 07. 1969 – 30. 09. 1969

Jan Solovjev

Fotografie lidových plastik

...více 


13. 05. 1969 – 30. 06. 1969

Erich Reischke

Sochařství západního Berlína

...více 


13. 05. 1969 – 30. 06. 1969

Jaroslav Klápště

Grafika

...více 


13. 05. 1969 – 30. 06. 1969

Antonín a Jan Balzerové

...více 


13. 03. 1969 – 30. 04. 1969

Vybrané čínské obrazy 13. - 20. století ze sbírky Náprstkova muzea v Praze

...více 


13. 03. 1969 – 30. 04. 1969

Nové nákupy soudobé grafiky

...více 


30. 01. 1969 – 01. 03. 1969

Členská výstava Svazu československých výtvarných umělců

...více 


30. 01. 1969 – 01. 03. 1969

Dalibor Chatrný

...více 


01. 11. 1968 – 01. 12. 1968

Jíra, Komárek, Seifert

...více 


01. 09. 1968 – 01. 10. 1968

Adriena Šimotová

Grafika

...více 


01. 08. 1968 – 01. 09. 1968

Hřensko

Barokní umění

...více 


01. 07. 1968 – 01. 08. 1968

Jiří John

Obrazy, grafika

...více 


01. 05. 1968 – 01. 06. 1968

Bohuslav Reynek

Grafika

...více 


01. 03. 1968 – 01. 04. 1968

Výtvarní umělci městu Liberci k 50. výročí ČSR

...více 


01. 03. 1968 – 01. 04. 1968

Francisco Goya

Grafika ze sbírek NG Praha

...více 


01. 12. 1967 – 01. 02. 1968

Barokní zátiší v Čechách

...více 


01. 12. 1967 – 31. 12. 1967

Grafika a vánoční náměty ze 16. - 18. století

...více 


01. 11. 1967 – 01. 12. 1967

František Xaver Šalda a výtvarné umění

...více 


01. 09. 1967 – 01. 10. 1967

Emil Filla

Holandské období v díle Emila Filly

...více 


01. 06. 1967 – 01. 09. 1967

Památník Terezín

Protiválečné obrazy Josefa Čapka

...více 


01. 07. 1967 – 01. 08. 1967

Karel Havlíček

...více 


01. 07. 1967 – 01. 08. 1967

Ladislav Placatka

Soudobá česká grafika a kresba

...více 


01. 07. 1967 – 01. 08. 1967

Anatolij Lvovič Kaplan

Litografie zapůjčené z Drážďan, židovský autor, ilustrátor židovské literatury

...více 


01. 07. 1967 – 01. 08. 1967

Vladimír Janoušek, Věra Janoušková

Sochy

...více 


01. 05. 1967 – 01. 06. 1967

Malíří Biedermeieru

...více 


01. 04. 1967 – 01. 05. 1967

Čestmír Janošek

Soudobá česká grafika a kresba

...více 


01. 03. 1967 – 01. 04. 1967

Jiří Balcar

Soudobá česká grafika a kresba

...více 


01. 01. 1967 – 01. 02. 1967

Evropské umění 20. století

...více 


01. 01. 1967 – 01. 02. 1967

České moderní umění ve sbírce B. Hloupého, sběratel z Hradce Králové

...více 


01. 01. 1967 – 01. 02. 1967

Zbyšek Sion

Soudobá česká grafika a kresba

...více 


01. 12. 1966 – 01. 01. 1967

Výbor z přírůstků v letech 1966 - 1967

...více 


01. 12. 1966 – 01. 01. 1967

Výtvarníci Liberecka

...více 


01. 09. 1966 – 01. 12. 1966

Staří mistři

Západoevropská malba 17. a 18. století

...více 


01. 11. 1966 – 01. 12. 1966

Výroční výstava výtvarníků pobočky Svazu českoslovenkých výtvarných umělců v Liberci

...více 


01. 10. 1966 – 01. 11. 1966

Současné slovenské sochařství

...více 


01. 09. 1966 – 01. 10. 1966

Orientální kaligrafie

...více 


01. 07. 1966 – 01. 08. 1966

Jiří John

Grafika

...více 


01. 05. 1966 – 01. 06. 1966

Zapomenutí malíři libereckého biedermeieru

Střelecké terče a portréty Nowotného

...více 


01. 05. 1966 – 01. 06. 1966

Surrealismus a fotografie

...více 


01. 04. 1966 – 01. 05. 1966

Cyril Bouda

Ilustrace, kresby

...více 


01. 03. 1966 – 31. 03. 1966

Mikuláš Medek

Dvacet dosud nevystavovaných obrazů z let 1960 - 65

...více 


01. 03. 1966 – 31. 03. 1966

Alfons Mucha

Plakát, užitá grafika, kresby

...více 


01. 02. 1966 – 01. 03. 1966

Skupina 7

...více 


01. 01. 1966 – 01. 02. 1966

Václav Hollar

Lepty

...více 


01. 01. 1966 – 01. 02. 1966

Jiří Anderle

Soudobá česká grafika a kresba

...více 


01. 12. 1965 – 01. 01. 1966

Kolekce francouzské malby

...více 


01. 11. 1965 – 01. 12. 1965

Kultura českých synagog

...více 


19. 10. 1965 – 19. 11. 1965

Vybrané obrazy Zdeňka Sklenáře

...více 


01. 07. 1965 – 01. 09. 1965

Rakouští sochaři

Avramidis, Bertoni, Eder, Goeschi, Hoflehner, Pastra, Reiter, Pillhofer, Urteil, Wotruba

...více 


01. 07. 1965 – 01. 08. 1965

Mladá česká grafika

Veselý, Koblasa, Boudník, Šerých, John, Istler

...více 


01. 07. 1965 – 01. 08. 1965

Jan Koblasa

Soudobá česká grafika

...více 


01. 05. 1965 – 01. 06. 1965

Adolf Hoffmeister

Nové koláže

...více 


01. 04. 1965 – 01. 05. 1965

Zdeněk Rykr

Přehled díla 1900 - 1940

...více 


01. 03. 1965 – 01. 04. 1965

Jaroslav Vožniak

Kresby

...více 


01. 03. 1965 – 01. 04. 1965

Umělci dnešku

Výstava k 20. výročí republiky

...více 


01. 01. 1965 – 01. 03. 1965

Aleš Veselý

Soudobá česká grafika a kresba

...více 


01. 02. 1965 – 01. 03. 1965

Vojtěch Preissig (1873 - 1944)

...více 


01. 12. 1964 – 01. 01. 1965

Aleš Veselý

Grafika

...více 


01. 10. 1964 – 01. 11. 1964

Josef Šíma

Souborná výstava obrazů a kreseb

...více 


01. 09. 1964 – 01. 10. 1964

Francouzský lept 17. a 18. století

...více 


01. 09. 1964 – 01. 10. 1964

Bohdan Kopecký

Kresby s krajinnými náměty z Mostecka 1961 - 1963

...více 


01. 07. 1964 – 01. 09. 1964

Socha 1964

1. výstava abstraktního sochařství v ČR po válce

...více 


19. 07. 1964 – 16. 08. 1964

František Muzika

Obrazy z let 1920 - 1964

...více 


01. 05. 1964 – 01. 06. 1964

Josef Lada

...více 


01. 03. 1964 – 01. 05. 1964

Výroční expozice pobočky Svazu československých výtvarných umělců

...více 


01. 03. 1964 – 01. 05. 1964

Vladimír Komárek

Soudobá česká grafika

...více 


01. 01. 1964 – 01. 03. 1964

Vladimír Boudník

Soudobá česká grafika

...více 


01. 02. 1964 – 01. 03. 1964

Soubor flámské malby 17. století

...více 


01. 02. 1964 – 28. 02. 1964

Mikuláš Galanda ze sbírek NG Bratislava

...více 


01. 12. 1963 – 01. 01. 1964

Jiří Kolář

Soudobá česká grafika

...více 


01. 11. 1963 – 01. 12. 1963

Dalibor Matouš, Jiří Bradáček

...více 


01. 10. 1963 – 01. 11. 1963

Rudolf Kremlička

...více 


01. 07. 1963 – 01. 09. 1963

Vladimír Komárek, Jiří Seifert

...více 


01. 07. 1963 – 01. 08. 1963

Od Mánesa ke Špálovi

Soubor obrazů

...více 


01. 05. 1963 – 01. 06. 1963

Ida Vaculková, Vladislav Vaculka

...více 


01. 04. 1963 – 01. 06. 1963

Francouzská grafika ze sbírek Národní galerie v Praze

...více 


01. 04. 1963 – 01. 05. 1963

Josef Čapek

...více 


01. 03. 1963 – 01. 04. 1963

Karel Černý

Obrazy a kresby z let 1935 - 1958

...více 


01. 02. 1963 – 01. 03. 1963

Kreslený humor

Koblasa, Nepraš, Steklík - soudobá česká grafika

...více 


15. 11. 1962 – 01. 01. 1963

Negerská plastika

...více 


15. 11. 1962 – 01. 01. 1963

Alois Moravec

Kresby, akvarely

...více 


01. 10. 1962 – 15. 11. 1962

Jaromír Funke

Fotografie

...více 


01. 10. 1962 – 15. 11. 1962

Výstava krajské pobočky Svazu československých výtvarných umělců v Ústí

...více 


27. 09. 1962 – 28. 10. 1962

Holandské malířství 17. století

...více 


01. 09. 1962 – 01. 10. 1962

Václav Špála

...více 


01. 09. 1962 – 01. 10. 1962

Dětský výtvarný kroužek z Dubé

...více 


07. 08. 1962 – 20. 09. 1962

Emil Filla

Výbor z malířskeho díla

...více 


27. 08. 1962 – 20. 09. 1962

Sovětská grafika

...více 


20. 06. 1962 – 05. 08. 1962

Členská výstava pobočky Svazu československých výtvarných umělců

...více 


01. 07. 1962 – 01. 08. 1962

Festival české krajinomalby

...více 


01. 07. 1962 – 01. 08. 1962

Jan Trampota

...více 


01. 05. 1962 – 25. 06. 1962

Wilhelm Riedel

Dílo krajináře 2. poloviny 19. století

...více 


01. 05. 1962 – 01. 06. 1962

František Tichý

Grafické dílo

...více 


15. 02. 1962 – 26. 04. 1962

Horizont

Výstava užité grafiky

...více 


20. 03. 1962 – 26. 04. 1962

Jan Preisler

Dílo

...více 


01. 03. 1962 – 01. 04. 1962

Jaroslav Šerých

Soudobá česká grafika

...více 


05. 01. 1962 – 12. 02. 1962

Blok skupin

Výběr z tvorby tvůrčích skupin

...více 


01. 12. 1961 – 01. 01. 1962

Karel Svolinský

Soudobá česká grafika

...více 


01. 06. 1961 – 01. 07. 1961

Staří mistři

Obrazy evropských malířů 16. - 18. století

...více 


01. 04. 1961 – 01. 05. 1961

Být či nebýt

Výstava protifašistických a protiválečných karikatur

...více 


01. 12. 1960 – 01. 01. 1961

Miloš Votrubec

Výstava obrazů a kreseb k třicátému výročí umělcovy smrti

...více 


01. 11. 1960 – 01. 12. 1960

Ladislav Jiroudek

Obrazy

...více 


01. 06. 1960 – 01. 07. 1960

Orientální výstava

...více 


18. 05. 1960 – 18. 06. 1960

Zakladatelé moderní slovenské grafiky

Výstava k oslavě 15. výročí osvobození ČSR

...více 


10. 04. 1960 – 10. 05. 1960

Pravoslav Kotík

Obrazy z let 1920 - 1930 - sociální tématika

...více 


01. 06. 1959 – 01. 07. 1959

Josef Čapek

Obrazy, kresby

...více 


01. 05. 1959 – 01. 06. 1959

Josef Mařatka

Plastiky a kresby

...více 


01. 01. 1959 – 01. 02. 1959

Emil Filla

České středohoří

...více 


30. 11. 1958 – 31. 12. 1958

Karel Vik

Jubilejní výstava k jeho 75. narozeninám

...více 


07. 06. 1958 – 07. 07. 1958

Člověk v díle našich výtvarníků

Výstava figurálních prací malířů, sochařů a grafiků, členů SČSVU

...více 


01. 02. 1958 – 01. 03. 1958

Československý lid ve výtvarném umění 1948 – 1958

...více 


17. 12. 1957 – 01. 01. 1958

13. členská výstava krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců

...více 


01. 10. 1957 – 01. 12. 1957

František Kaván

Obrazy a kresby z mladší doby 1887 - 1904

...více 


01. 08. 1957 – 01. 09. 1957

Petr a Vlastimil Rada

Malířské umění malířů dvou generací

...více 


06. 04. 1957 – 24. 04. 1957

Jindřich Prucha (1886 – 1914)

...více 


25. 11. 1956 – 13. 01. 1957

12. členská výstava krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců

...více 


01. 10. 1956 – 01. 11. 1956

České hrady a zámky

Grafika

...více 


01. 08. 1956 – 01. 09. 1956

10 let krajské galerie

Ukázky z činnosti

...více 


16. 06. 1956 – 16. 08. 1956

Rembrandt

Výstava grafiky, faksimilií, barevných reprodukcí k 350. výročí narození

...více 


05. 05. 1956 – 03. 06. 1956

3. členská výstava krajského střediska Ústředního svazu československých výtvarných umělců

...více 


01. 01. 1956 – 01. 02. 1956

Česká krajina

Kresby, akvarely z majetku Krajské galerie Liberec

...více 


27. 11. 1955 – 29. 01. 1956

11. členská výstava krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců

...více 


01. 05. 1955 – 31. 10. 1955

Karel Vik

Kresby a grafika z let 1920 - 1955

...více 


17. 09. 1955 – 30. 10. 1955

Liberečtí loutkáři v Číně a Koreji

...více 


01. 08. 1955 – 01. 09. 1955

Naši krajští výtvarníci

Obrazy, kresby, grafika a plastika severočeských výtvarníků

...více 


09. 07. 1955 – 31. 08. 1955

Současná tvorba českých malířů

...více 


01. 05. 1955 – 01. 07. 1955

2. členská výstava kreseb krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců

...více 


02. 04. 1955 – 26. 04. 1955

Käthe Kollwitz (1867–1945)

Výstava původní grafiky a reprodukcí

...více 


12. 02. 1955 – 27. 03. 1955

Adolf Kašpar

...více 


12. 12. 1954 – 12. 02. 1955

10. členská výstava krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců

...více 


06. 11. 1954 – 05. 12. 1954

Ilja Jefimovič Repin

Výstava obrazů, kreseb a barevných reprodukcí

...více 


17. 07. 1954 – 19. 09. 1954

Liberecký kraj ve výtvarném umění I. část

Krajina 19. a 20. století

...více 


09. 05. 1954 – 30. 06. 1954

Členská výstava ÚSČSVU krajského střediska

Kresby, akvarely, grafika

...více 


28. 03. 1954 – 02. 05. 1954

Evropská realistická malba 19. století ze sbírek krajské galerie

...více 


14. 02. 1954 – 21. 03. 1954

Současný polský plakát

...více 


13. 12. 1953 – 31. 01. 1954

9. členská výstava krajského střediska Ústřední svaz československých výtvarných umělců

...více 


17. 10. 1953 – 22. 11. 1953

Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh

Vzpomínková výstava uměleckého odkazu v reprodukcích a fotografiích

...více 


09. 08. 1953 – 04. 10. 1953

Česká krajina v dílech našich grafiků

...více 


04. 07. 1953 – 02. 08. 1953

Julius Mařák

Kresby

...více 


31. 05. 1953 – 28. 06. 1953

Karel Vik

Souborná výstava kreseb, grafiky a obrazů k umělcovým sedmdesátinám

...více 


14. 02. 1953 – 19. 04. 1953

Sovětští výtvarníci dětem

Reprodukce sovětské ilustrační tvorby z knih pro mládež

...více 


22. 11. 1952 – 31. 12. 1952

8. členská výstava krajského střediska Ústřední svaz československých výtvarných umělců

...více 


18. 10. 1952 – 16. 11. 1952

Jaro Beran

Souborná výstava

...více 


07. 09. 1952 – 05. 10. 1952

Mikoláš Aleš

Kresby a reprodukce

...více 


15. 07. 1952 – 31. 08. 1952

Počátky evropské realistické malby 19. století

...více 


07. 06. 1952 – 29. 06. 1952

Max Švabinský

Kresby, grafika

...více 


03. 05. 1952 – 31. 05. 1952

Honoré Daumier (1810 - 1879)

Litografie

...více 


22. 03. 1952 – 20. 04. 1952

Rudolf Jindřich

Souborná výstava obrazů a kreseb k umělcovým sedmdesátinám

...více 


06. 02. 1952 – 09. 03. 1952

Čínské novoroční obrázky

...více 


24. 11. 1951 – 30. 12. 1951

Václav Brožík (1851-1901)

Kresby

...více 


06. 10. 1951 – 04. 11. 1951

7. členská výstava krajského střediska Ústřední svaz československých výtvarných umělců

...více 


10. 08. 1951 – 30. 09. 1951

Vasilij Ivanovič Surikov (1848 - 1916)

Reprodukce

...více 


04. 05. 1951 – 17. 06. 1951

Sovětská karikatura v boji za mír proti válce

Reprodukce

...více 


11. 04. 1951 – 29. 04. 1951

Výtvarní umělci při práci

Fotografie

...více 


04. 03. 1951 – 21. 03. 1951

Josef Mánes

Reprodukce

...více 


19. 01. 1951 – 18. 02. 1951

Slovenská grafika

...více 


18. 11. 1950 – 07. 01. 1951

6. členská výstava střediska Svazu československých výtvarných umělců

...více 


01. 12. 1950 – 01. 01. 1951

Portréty 18. - 20. století

...více 


01. 11. 1950 – 01. 12. 1950

Čínský dřevoryt novodobý MIO

...více 


01. 08. 1950 – 01. 09. 1950

Fr. Emler

...více 


03. 06. 1950 – 30. 06. 1950

Karel Gabriel

Královodvorské železárny

...více 


30. 04. 1950 – 31. 05. 1950

5. členská výstava krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců

...více 


28. 04. 1950 – 29. 05. 1950

Sovětská grafika

...více 


11. 03. 1950 – 20. 04. 1950

Mikoláš Aleš

Reprodukce

...více 


04. 02. 1950 – 26. 02. 1950

Výtvarník mezi horníky

K oslavám 700 let československého hornictví

...více 


12. 01. 1950 – 29. 01. 1950

Zdenka Braunerová

Kresby, grafika

...více 


10. 12. 1949 – 08. 01. 1950

Jan Slavíček

Souborná výstava

...více 


04. 12. 1949 – 30. 12. 1949

Vánoční výstava krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců

...více 


30. 10. 1949 – 27. 11. 1949

4. členská výstava krajského střediska Svazu československých výtvarných umělců

...více 


17. 07. 1949 – 14. 08. 1949

Československá grafika

...více 


04. 06. 1949 – 03. 07. 1949

Jaromír Vrzal

Souborná výstava

...více 


01. 05. 1949 – 29. 05. 1949

Alex Beran

Souborná výstava

...více 


13. 03. 1949 – 19. 04. 1949

Od Maneta k Picassovi

Reprodukce

...více 


06. 02. 1949 – 27. 02. 1949

Zdeněk Přibyl

Souborná výstava

...více 


05. 12. 1948 – 31. 12. 1948

Vánoční výstava Severočeského díla

...více 


28. 10. 1948 – 28. 11. 1948

3. členská výstava Severočeského díla

...více 


31. 10. 1948 – 14. 11. 1948

Mexická grafika

...více 


12. 09. 1948 – 03. 10. 1948

Františka Stupecká

Plastiky

...více 


06. 06. 1948 – 27. 06. 1948

Dánská grafika

...více 


02. 05. 1948 – 30. 05. 1948

SČNG Hollar

Grafika

...více 


04. 04. 1948 – 25. 04. 1948

Jiří Procházka

Architektonické scénické návrhy

...více 


25. 01. 1948 – 06. 02. 1948

Britská grafika

...více 


07. 12. 1947 – 15. 01. 1948

Vánoční výstava Výtvarných umělců severu

...více 


21. 12. 1947 – 06. 01. 1948

Finská grafika

...více 


07. 12. 1947 – 19. 12. 1947

Bulharská grafika

...více 


28. 10. 1947 – 30. 11. 1947

2. členská výstava Výtvarných umělců severu

...více 


13. 07. 1947 – 27. 07. 1947

Polská grafika

...více 


08. 12. 1946 – 30. 01. 1947

Kresby a grafika 7 členů Výtvarných umělců severu

...více 


20. 10. 1946 – 01. 12. 1946

Arno Nauman

Kresby, grafika

...více 


01. 09. 1946 – 15. 10. 1946

České umění 20. století

...více 


2019–2010

2012   2011   2010  

2009–2000

2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000  

1999–1990

1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992   1991   1990