Stálé expozice - Nizozemí - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nizozemské malířství 16.-18. století

Liberecká sbírka tzv. „malých mistrů“ (na rozdíl od „velkých“, jako byli například Rembrandt van Rijn nebo Jan Vermeer) se konstituovala až v šedesátých letech 20. století zásluhou tehdejší ředitelky galerie PhDr. Hany Seifertové. Výjimku tvoří vzácné zátiší Jana Davidsz. de Heema z odkazu velkoprůmyslníka Heinricha von Liebiega. Několik obrazů bylo zakoupeno také v posledních patnácti letech díky finančním prostředkům ze speciálních fondů Ministerstva kultury České republiky.

Z hlediska zastoupení uměleckých center jsou zde k vidění ukázky obrazové produkce flámských a holandských měst jako Amsterodam, Antverpy, Haarlem, Leiden a dalších. Z hlediska tematického rozvrstvení zde nacházíme portrét (Jakob Adriaensz. Backer), biblické (Vincent Sellaer) a mytologické náměty, motivy z římských dějin (Frans van Mieris), výjevy ze všedního dne lidí různého společenského postavení (Jan Baptist Weenix), několik druhů krajinomalby, například vedutu Paříže (Cornelis Beelt), přímořskou krajinu (Wouter Knijff) a ideální krajinu slunné italské Campagne. Neodmyslitelnou součást sbírky tvoří několik druhů zátiší, například lovecké (Jan Fyt), květinové (Elias van den Broeck) anebo zátiší zobrazující způsobem tromple l'oil rozmanitost materiálů (Jan Jansz. van de Velde).

Jádro sbírky tvoří holandské obrazy 17. století. Návštěvník může obdivovat šíři zájmů holandských malířů, jejich cit pro detail, smysl pro poezii všedního dne, technickou i technologickou zručnost. V pozadí děl stojí výpověď o síle tehdejší rostoucí demokracie, ale rovněž odhalení některých jejích odvrácených stránek.

  ZPĚT NA STÁLÉ EXPOZICE