Stálé expozice - Nizozemí - Oblastní galerie v Liberci
HLEDAT
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Německé a rakouské malířství 19. století

Základ této kolekce tvoří odkaz velkopodnikatele Heinricha von Liebiega (1839–1904), velkorysého mecenáše, sběratele a člena čestného kuratoria Severočeského průmyslového muzea. Tato ojedinělá soukromá sbírka byla v průběhu let rozšířena o akvizice města Liberec (z prostředků Liebiegova fondu), libereckého muzea a od roku 1953 Oblastní galerie v Liberci.

Obrazy německých autorů představují reprezentativní průřez vývojových tendencí německého malířství ve druhé polovině 19. století. Nejpočetněji je zastoupen okruh umělců studujících nebo působících v Mnichově. Raný mnichovský plenérismus představují obrazy malíře Maxe Haushofera. Vzácné obrazy s figurální tematikou realisty Wilhelma Leibla doplňují práce malířů tzv. Leiblova okruhu (Wilhelm Trübner, Johannes Sperl). Mnichovský biedermeierovský žánr reprezentuje Carl Spitzweg, psychologický žánr Gabriel von Max a Albert von Keller, selský představují díla Franze Defreggera a Ernsta Karla Georga Zimmermanna a moderně pojatý zvířecí žánr díla Heinricha Zügela. V portrétním umění dominují díla Franze Lenbacha. Uměleckou kolonii v Dachau zastupuje secesní krajina Ludwiga Dilla, düsseldorfskou školu přibližují díla Andrease Achenbacha, Augusta Beckera a Huga Vögela. Z umělců působících v Berlíně zaujme Adolf Menzel, jenž byl nazván „okem Evropy“, Carl Langhammer a Walter Leistikow.

Rakouské malířství se vyznačuje početným zastoupením několika autorů. Největší soubor představují práce Augusta von Pettenkofena a Eduarda Charlemonta, který mimo jiné radil Liebiegovi s nákupy uměleckých děl, dále pak Eugena Jettela, Rudolfa von Alta a námětově všestranného Franze Rumplera. August von Pettenkofen patří k zakladatelům tzv. „náladového impresionismu“ ve střední Evropě. K jeho předním představitelům se řadí Eugen Jettel, Emil Jakob Schindler i Franz Rumpler. Eduard Charlemont dokumentuje dobovou zaujatost pro staré, zejména holandské mistry, pro jejich zálibu v žánrovém malířství v bohaté paletě barev a minuciózností kresby. Je spoluautorem nástěnných maleb v Burgtheatru ve Vídni. Rudolf von Alt detailně realisticky zobrazuje panoramatické pohledy na evropská města i na jednotlivé stavby.

  ZPĚT NA STÁLÉ EXPOZICE