Služby - Právnickým osobám - Oblastní galerie V Liberci - Aktuality
HLEDAT
  

Právnickým osobám

Oblastní galerie v Liberci nabízí právnickým osobám několik služeb, které mohou zatraktivnit Vaše pracovní prostředí, zlepšit Vaše image v očích obchodních partnerů nebo přinést Vám a Vašim zaměstnancům příjemné zážitky z návštěvy Oblastní galerie v Liberci.
Podniková vstupenka

Podniková vstupenka zajišťuje neomezený počet volných vstupů do Oblastní galerie v Liberci v průběhu její roční platnosti. Vstupenka je přenositelná a je určena pro maximálně dva dospělé a tři děti (plní tedy funkci rodinné vstupenky). Podnikovou vstupenku může právnická osoba zakoupit pro své zaměstnance, například z Fondu kulturních a sociálních potřeb nebo obdobných fondů. Podniková vstupenka může rovněž fungovat jako nefinanční odměna za mimořádné pracovní úspěchy, dárek pro obchodní partnery apod.

Podnikovou vstupenku s roční platností lze zakoupit za 1 000,- Kč.

Zakoupením Podnikové vstupenky vyjadřujete svou podporu Oblastní galerii v Liberci!

Podniková vstupenka má podobu plastové karty, jejíž první vydání je zdarma. Vydání duplikátu je zpoplatněno částkou 100,- Kč. (Ztrátu Podnikové vstupenky ve vlastním zájmu ohlaste Oblastní galerii v Liberci, aby vstupenka mohla být zablokována.) Podniková vstupenka bude právnické osobě doručena do 30 dnů od zaplacení. Počet podnikových vstupenek pro jednu právnickou osobu není nijak omezen.
Zapůjčení uměleckých děl

Oblastní galerie v Liberci je připravena zapůjčit svým partnerům z řad právnických osob vybraná umělecká díla. Podmínkou je splnění bezpečnostních a klimatických požadavků Oblastní galerie v Liberci a pojištění uměleckého díla na dobu zápůjčky. Cenu za zapůjčení určujeme na základě odhadní ceny uměleckého díla. Roční cena za zapůjčení odpovídá přibližně 10 % odhadní ceny uměleckého díla. Půjčovné účtujeme podle dní, minimální cena za zápůjčku je stanovena na 1 500,- Kč/zápůjčka. Cena je sjednávána individuálně!
Pronájem prostor

Oblastní galerie v Liberci Vám nabízí jednorázové pronájmy jednotlivých prostor galerie nebo parku pro Vaše prezentace, přednášky, setkání s obchodními partnery. Minimální cena za pronájem je stanovena na 10 000,- Kč/den.
Partnerství

Právnickým osobám a jejich sdružením nabízí rovněž mimořádnou příležitost dlouhodobě participovat na rozvoji našich služeb. Váš příspěvek na rozvoj Oblastní galerie v Liberci, na nákup uměleckých děl, jejich restaurování, pořádání výstav, doprovodných a vzdělávacích akcí a dalších aktivit nám můžete poskytnout buď finančním plněním nebo poskytnutím služeb. Oblastní galerie v Liberci hledá strategického partnera! Více o formách partnerství se dozvíte na této stránce.

  ZPĚT NA SLUŽBY